Dekanımızın Mesajı


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde, Bilgisayar Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği,  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinde %100 İngilizce olarak lisans eğitimi verilmektedir. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Uçak Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ise henüz lisans eğitimi başlamamıştır. Kısa süre içinde  Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinde de eğitime başlanılması planlanmaktadır.  Ayrıca, fakültemiz bünyesinde, tek ve çok disiplinli çok sayıda lisansüstü eğitim programı da mevcuttur.  Fakültemiz çok yakında yeni yapılan binasına taşınacaktır.  Böylece laboratuvar, derslik gibi fiziksel imkânlarımız çok daha da iyi hale gelmiş olacaktır.
Fakültemizde 146 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarımız, eğitimin yanı sıra yürüttükleri çok sayıda proje, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri ile de bilime ve sanayiye katkıda bulunmaktadırlar. Bu kapsamda yürütülen dış kaynaklı projelerimizin bütçesi 33 milyon lirayı aşmıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yerleşkesi, çok önemli sanayi kuruluşlarını barındıran İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile komşudur. Bu durum sanayi ile içi içe bir eğitim sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, dünya çapında kabul görmüş kriterleri temel alarak, her bir öğrencisini, “matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarında üst seviyede teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, öğrendiklerini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilen, alanında en gelişmiş cihazları ve ürünleri tasarlayabilen” bilgi ve becerilere sahip mühendisler olarak yetiştirmek hedefleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

PROF. DR. AYDOĞAN SAVRAN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan