Dekanımızın Mesajı


 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyimle donatılmış, güncel teknolojileri kullanabilen, uluslararası işlerde çalışabilecek, meslek etiğine bağlı, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mühendisler ve mimarlar yetiştirmek amacıyla 2010 yılında %100 İngilizce eğitim vermek üzere kurulmuştur. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 9 bölümde (Bilgisayar Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine MühendisliğiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği) lisans eğitimi devam etmektedir. Mühendislik Bilimleri Bölümü ise fakültenin ve üniversitenin diğer birimlerinin temel bilimler alanındaki derslerinin verilmesi görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin öğretim elemanları Fakülte ve Üniversite Seçmeli Derslerinin verilmesinde destek vermektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümünde yakın zamanda lisans eğitimine başlanılması planlanmaktadır. 

 

Fakültemizde 145 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarımız, eğitimin yanı sıra yürüttükleri çok sayıda proje, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri ile de bilime ve sanayiye katkıda bulunmaktadırlar. Bu kapsamda yürütülen dış kaynaklı projelerimizin bütçesi 33 milyon lirayı aşmıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yerleşkesi, çok önemli sanayi kuruluşlarını barındıran İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile komşudur. Bu durum sanayi ile içi içe bir eğitim sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır.

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, dünya çapında kabul görmüş kriterleri temel alarak, her bir öğrencisini, "matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarında üst seviyede teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, öğrendiklerini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilen, alanında en gelişmiş cihazları ve ürünleri tasarlayabilen" bilgi ve becerilere sahip mühendisler olarak yetiştirmek hedefleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Prof. Dr. Gökçen BOMBAR
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.