Dekanımızın Mesajı


Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyimle donatılmış, güncel teknolojileri kullanabilen, uluslararası işlerde çalışabilecek, meslek etiğine bağlı, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mühendisler ve mimarlar yetiştirmek amacıyla 2010 yılında %100 İngilizce eğitim vermek üzere kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2012 yılında almıştır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 9 bölümde (Bilgisayar Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine MühendisliğiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği) lisans eğitimi devam etmektedir. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü kurulmuş olup yakın zamanda lisans eğitimine başlayacaktır. Mühendislik Bilimleri Bölümü ise fakültenin ve üniversitenin diğer birimlerinin temel bilimler alanındaki derslerinin verilmesi görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin öğretim elemanları Fakülte ve Üniversite Seçmeli Derslerinin verilmesinde destek vermektedir. 2023 yılı itibari ile 153’ü uluslararası öğrenci olmak üzere öğrenci sayımız 3000’i geçmiştir. İlk mezunlarını 2016 yılında vermeye başlayan Fakültemizde bugüne kadar 1407 mezun verdik.

Fakültemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Programları için akreditasyon değerlendirme ziyareti gerçekleşmiştir. Değerlendirme sonucunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Programları, Mühendislik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası ölçekte akreditasyon faaliyetlerini yürüten, EUR-ACE ve Washington Accord akreditasyon temsilcilikleri tarafından tanınmış kuruluş olan MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Biyomedikal Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programlarının akredite edilmesi için 2024 Ocak ayında başvurumuzu yapmayı planlamaktayız. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarını verdikten sonra Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri için de akreditasyon çalışmalarımızı tamamlayarak, standartlarımızı daha da yükseklere taşıyacağız. 

Fakültemizde 21 Profesör, 24 Doçent, 50 Doktor Öğretim Üyesi, 14 Öğretim Görevlisi, 41 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 150 Akademik Personel ile Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Öğretim elemanlarımız, eğitimin yanı sıra yürüttükleri çok sayıda proje, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri ile de bilime ve sanayiye katkıda bulunmaktadırlar. Bu kapsamda yürütülen dış kaynaklı projelerimizin bütçesi 33 milyon lirayı aşmıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yerleşkesi, çok önemli sanayi kuruluşlarını barındıran İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile komşudur. Bu durum sanayi ile içi içe bir eğitim sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, dünya çapında kabul görmüş kriterleri temel alarak, her bir öğrencisini, "matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarında üst seviyede teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, öğrendiklerini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilen, alanında en gelişmiş cihazları ve ürünleri tasarlayabilen" bilgi ve becerilere sahip mühendisler olarak yetiştirmek hedefleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Prof. Dr. Gökçen BOMBAR
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı