Prof. Dr. Aydoğan Savran

Görevi : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
E-posta : aydogan.savran ikcu.edu.tr

Prof. Dr. Şerafettin Demiç

Görevi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Malzeme ABD - Malzeme Anabilim Dalı Başkanı
 • Malzeme ABD - Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : serafettin.demic ikcu.edu.tr
Telefon : 3708

Doç. Dr. Gökçen Bombar

Görevi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Mimarlık Bölümü - Mimarlık Bölüm Başkanı
 • Hidrolik ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : gokcen.bombar ikcu.edu.tr
Telefon : 3802

Prof. Dr. Adnan Kaya

Görevi : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Elektro Manyetik Alanlar Ve Mikrodalga T. ABD - Öğretim Üyesi
 • Elektro Manyetik Alanlar Ve Mikrodalga T. ABD - Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga T. Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : adnan.kaya ikcu.edu.tr
Telefon : 3703

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş

Görevi : Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Üretim ve Rezervuar ABD - Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Üretim ve Rezervuar ABD - Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ibrahim.kocabas ikcu.edu.tr
Telefon : 1011

Prof. Dr. Mehmet Çevik

Görevi : Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Mekanik ABD - Öğretim Üyesi
 • Mekanik ABD - Mekanik Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : mehmet.cevik ikcu.edu.tr
Telefon : 2000

Prof. Dr. Mehmet Sorgun

Görevi : İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Hidrolik ABD - Öğretim Üyesi
 • Hidrolik ABD - Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı
 • Yapı ABD - Yapı Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : mehmet.sorgun ikcu.edu.tr
Telefon : 3727

Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu

Görevi : Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Uzaktan Algılama ABD - Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
 • Uzaktan Algılama ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : ozsen.corumluoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3740

Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu Soy

Görevi : Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Bilgisayar Bilimleri ABD - Öğretim Üyesi
 • Bilgisayar Bilimleri ABD - Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : aysegul.alaybeyoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3731

Doç. Dr. Levent Çetin

Görevi : Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Kontrol Teorisi ve Uygulamaları ABD - Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı
 • Kontrol Teorisi ve Uygulamaları ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : levent.cetin ikcu.edu.tr
Telefon : 3768

Doç. Dr. Yalçın İşler

Görevi : Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Biyomedikal Mühendisliği ABD - Biyomedikal Mühendisliği A.B.D. Öğretim Üyesi
 • Biyomekanik ABD - Biyomekanik Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : yalcin.isler ikcu.edu.tr
Telefon : 3702

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç

Görevi : Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Şehircilik ABD - Öğretim Üyesi
 • Şehircilik ABD - Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ayse.kalayci.onac ikcu.edu.tr
Telefon : 3812

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yalçınkaya

Görevi : Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Çevre Teknolojisi ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : sedat.yalcinkaya ikcu.edu.tr
Telefon : 3806

Dr. Öğr. Üyesi Sema Demirci Uzun

Görevi : Mühendislik Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Hesaplamalı Mühendislik ABD - Hesaplamalı Mühendislik Öğretim Üyesi
 • Mühendislik Bilimleri Bölümü - Mühendislik Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
E-posta : demircisema gmail.com
Telefon : 3755

Doç. Dr. Aytuğ Onan

Görevi : Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Bilgisayar Yazılımı ABD - Öğretim Üyesi
 • Bilgisayar Yazılımı ABD - Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : aytugonan gmail.com
Telefon : 3767

Doç. Dr. Erkin Gezgin

Görevi : Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : erkin.gezgin ikcu.edu.tr
Telefon : 3712

Doç. Dr. Mücahit Sütçü

Görevi : Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Malzeme ABD - Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mucahit.sutcu ikcu.edu.tr
Telefon : 3711

Doç. Dr. Savaş Şahin

Görevi : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD - Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
 • Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : savas.sahin ikcu.edu.tr
Telefon : 3713

Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan

Görevi : Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Klinik Mühendisliği ABD - Klinik Mühendisliği A.B.D. Öğretim Üyesi
 • Klinik Mühendisliği ABD - Klinik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : utkuk.ercan ikcu.edu.tr
Telefon : 3747

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ettehadi

Görevi : Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı
Görevleri :
 • Sondaj ve Kuyu Değerlendirme ABD - Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : ali.ettehadi ikcu.edu.tr
Telefon : 3801

Dr. Öğr. Üyesi Elif Alyamaç Seydibeyoğlu

Görevi : Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı
Görevleri :
 • Üretim ve Rezervuar ABD - Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : elif.alyamac.seydibeyoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3779

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper Çankaya

Görevi : İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Yapı ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetalper.cankaya ikcu.edu.tr
Telefon : 3730

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Seçer

Görevi : İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Mekanik ABD - Öğretim Üyesi
 • Mekanik ABD - Mekanik Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : mutlu.secer ikcu.edu.tr
Telefon : 3745

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karaman

Görevi : Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Biyomedikal Mühendisliği ABD - Biyomedikal Mühendisliği A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : ozan.karaman ikcu.edu.tr
Telefon : 3765

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer

Görevi : Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Mekatronik Mühendisliği ABD - Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Kontrol Teorisi ve Uygulamaları ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : ozgun.baser ikcu.edu.tr
Telefon : 3715

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer

Görevi : Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Enerji ABD - Enerji Anabilim Dalı Başkanı
 • Enerji ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : sercan.acarer ikcu.edu.tr
Telefon : 3783

Dr. Öğr. Üyesi Umut Ceyhan

Görevi : Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Termodinamik ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : umut.ceyhan ikcu.edu.tr
Telefon : 3751

Prof. Dr. Cem Özdoğan

Görevi : Hesaplamalı Mühendislik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Hesaplamalı Mühendislik ABD - Hesaplamalı Mühendislik Öğretim Üyesi
 • Mühendislik Bilimleri ABD - Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : cem.ozdogan ikcu.edu.tr
Telefon : 3803

Prof. Dr. Kutlay Sever

Görevi : Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Konstrüksiyon ve İmalat ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : kutlay.sever ikcu.edu.tr
Telefon : 3777

Prof. Dr. Lütfullah Gündüz

Görevi : Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Yapı Malzemesi ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : lutfullah.gunduz ikcu.edu.tr
Telefon : 3746

Prof. Dr. Mevlüt Yetkin

Görevi : Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ölçme Tekniği ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : mevlut.yetkin ikcu.edu.tr
Telefon : 3720

Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak

Görevi : Uygulamalı Matematik ve İstatistik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Uygulamalı Matematik ve İstatistik ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : femin.yalcin ikcu.edu.tr
Telefon : 3776

Doç. Dr. Hasan Karakul

Görevi : Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Sondaj ve Kuyu Değerlendirme ABD - Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : hasan.karakul ikcu.edu.tr
Telefon : 3781

Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat

Görevi : Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Geoteknik ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : hfirat.pulat ikcu.edu.tr
Telefon : 3784

Doç. Dr. Hüsnügül Yılmaz Atay

Görevi : Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Üretim Metalurjisi ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : husnugul.yilmaz.atay ikcu.edu.tr
Telefon : 3785

Doç. Dr. Mustafa Can

Görevi : Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Biyomühendislik ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.can ikcu.edu.tr
Telefon : 3725

Doç. Dr. Mustafa Şen

Görevi : Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Doku Mühendisliği ABD - Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.sen ikcu.edu.tr
Telefon : 3782

Öğr. Gör. Özge Erbaş

Görevi : Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Bölge Planlama ABD - Öğretim görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker

Görevi : Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Makine Teorisi ve Dinamiği ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : aydin.ulker ikcu.edu.tr
Telefon : 3729

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cemal Can

Görevi : Bilgisayar Destekli Tasarım Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : fatihcemal.can ikcu.edu.tr
Telefon : 3719

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yeşilyurt

Görevi : Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Elektrik Makinaları ABD - Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şengör

Görevi : Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Elektrik Tesisleri ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : sengoribrahim gmail.com
Telefon : 3758

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdal Özbek

Görevi : Telekomünikasyon Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Telekomünikasyon ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : merdal.ozbek ikcu.edu.tr
Telefon : 3811

Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca

Görevi : Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Fotogrametri ABD - Öğretim Üyesi
Telefon : 3718

Dr. Öğr. Üyesi Oruç Altıntaşı

Görevi : Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ulaştırma ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : oruc.altintasi gmail.com
Telefon : 3766

Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu

Görevi : Kartografya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kartografya ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : osmansami.kirtiloglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3716

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kılıç

Görevi : Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Devreler ve Sistemler ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : volkan.kilic ikcu.edu.tr
Telefon : 3881

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat

Görevi : Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kamu Ölçmeleri ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : zapolat arel.edu.tr
Telefon : 3789

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Haktan Karadeniz

Görevi : Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Termodinamik ABD - Öğretim Üyesi
E-posta : zhaktan.karadeniz ikcu.edu.tr
Telefon : 3726

Prof. Dr. Buket Okutan Baba

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : buket.okutan.baba ikcu.edu.tr
Telefon : 3791

Prof. Dr. Mehmet Özgür Seydibeyoğlu

Görevi : Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : ozgur.seydibeyoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3773

Doç. Dr. Barış Bıdıklı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : baris.bidikli ikcu.edu.tr
Telefon : 3810

Doç. Dr. Cem Tozlu

Görevi : Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta :

Doç. Dr. Fethullah Güneş

Görevi : Öğretim Üyesi
Görevleri :
 • Malzeme ABD - Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : fethullah.gunes ikcu.edu.tr
Telefon : 3770

Doç. Dr. Merih Palandöken

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : merih.palandoken ikcu.edu.tr
Telefon : 3771

Doç. Dr. Nesrin Horzum Polat

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nesrin.horzum.polat ikcu.edu.tr
Telefon : 3728

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykaç

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.aykac ikcu.edu.tr
Telefon : 3780

Dr. Öğr. Üyesi Aziz Kolkıran

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aziz.kolkiran ikcu.edu.tr
Telefon : 3709

Dr. Öğr. Üyesi Didem Şen Karaman

Görevi : Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : didem.sen.karaman ikcu.edu.tr
Telefon : 3721

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Atcı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : duygu.atci ikcu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Atan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ebubekir.atan ikcu.edu.tr
Telefon : 3722

Dr. Öğr. Üyesi Erman Ülker

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : erman.ulker ikcu.edu.tr
Telefon : 3754

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aycan Beyazıt

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : esra.aycan ikcu.edu.tr
Telefon : 3758

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Özger

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : farukozger gmail.com
Telefon : 3734

Dr. Öğr. Üyesi Gül Yakalı

Görevi : Hesaplamalı Mühendislik Öğretim Üyesi
E-posta : gulyakali akdeniz.edu.tr
Telefon : 3744

Dr. Öğr. Üyesi Halis Can Koyuncuoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : haliscan.koyuncuoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3805

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doğan Külcü

Görevi : Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : idkulcu gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Levent Aydın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : levent.aydin ikcu.edu.tr
Telefon : 3704

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Koçak

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetguven.kocak ikcu.edu.tr
Telefon : 3775

Dr. Öğr. Üyesi Nermin Topaloğlu Avşar

Görevi : Doku Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : nermin.topaloglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3769

Dr. Öğr. Üyesi Nezihe Turhan Turan

Görevi : Öğretim Üyesi
Telefon : 3733

Dr. Öğr. Üyesi Onan Güren

Görevi : Klinik Mühendisliği A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : onan.guren ikcu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul

Görevi : Öğretim Üyesi
Görevleri :
 • Malzeme ABD - Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : onur.ertugrul ikcu.edu.tr
Telefon : 3804

Dr. Öğr. Üyesi Osman Akın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : osman.akin ikcu.edu.tr
Telefon : 3786

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : jeodezi hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Sıla Övgü Korkut Uysal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : silaovgu.KORKUT ikcu.edu.tr
Telefon : 3714

Dr. Öğr. Üyesi Vahide Bulut

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : vahidebulut gmail.com
Telefon : 3813

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ödemiş Özger

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : zeynep.odemis.ozger ikcu.edu.tr
Telefon : 3743

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Özger

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : farukozger gmail.com
Telefon : 3734

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ödemiş Özger

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : zeynep.odemis.ozger ikcu.edu.tr
Telefon : 3743

Öğr. Gör. Dr. Can Polat

Görevi : Sondaj ve Kuyu Değerlendirme A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : can.polat ikcu.edu.tr

Öğr. Gör. Burçin Burcu Doğmuşöz

Görevi : Öğretim görevlisi

Öğr. Gör. Erdal Kurt

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : erdal.kurt ikcu.edu.tr
Telefon : 3742

Öğr. Gör. Gürkan Ergün

Görevi : Hesaplamalı Mühendislik A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : gurkan.erg gmail.com

Öğr. Gör. Hasan Emre Demirci

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : hasanemredemirci gmail.com
Telefon : 3816

Öğr. Gör. Irmak Doğan Tunç

Görevi : Öğretim Görevlisi
E-posta : D140111007 ogr.ikcu.edu.tr