İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE: SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR!

   İKÇÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesi "Öğrencilerin derslere, uygulamalara,sınavlara ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Teorik derslerin %30'undan, uygulamaların %20'sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci, o dersin yarıyıl/yılonsu ya da varsa bütünleme sınavına alınmaz." gereği devamsızlıktan kalan öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin ÜBYS sistemi üzerinden durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

   İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve sınav Yönergesinin 19. maddesinin 3. fıkrası "Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarından bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir." gereği öğrencilerin sınavlara gelirken kimliklerini yanlarında bulundurma zorunlulukları vardır.

   Ayrıca Fakültemiz web sayfasında duyurular bölümünde çakışmalar kontrol edilip düzeltilmiş ve NİHAİ FİNAL SINAV PROGRAMI ilan edilmiştir. Öğrencilerin  NİHAİ FİNAL SINAV PROGRAMInda duyurulan tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunma sorumlulukları kendilerine aittir.

Menüyü Kapat