EK SINAV (MEZUNİYET AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN) TARİHLERİ

İzmir Kâtip  Çelebi  Üniversitesi  Önlisans  ve  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  Madde 32/1'e istinaden Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler  17 Ocak 2020-30 Ocak 2020 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine linkteki (http://muh.ikc.edu.tr/S/10452/form-ogrenci)  ek sınav talep formu ile başvurabileceklerdir.

 

Ek sınav tarihi:07 Şubat 2020 Cuma

 

 

      Ek süre ve ek sınav MADDE 32 – (Değişik:RG-3/1/2015-29225) (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa, son yarıyıl/yıl öğrencisi sayılır. Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yılsonu başarı durumu bu not esas alınarak belirlenir. Son yarıyıl/yılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok iki dersten yukarıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilir. Bu fıkrada öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

Başa Dön