İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02/11/2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi kadrolarına müracaat eden adayların nihai değerlendirme sonuçlarına aşağıda belirtilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıda belirtilen evrak ile 15 gün içerisinde

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ofis 1 İKÇÜ Kampüsü Çiğli/ İZMİR

Adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde başvurmayan aday atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ilgililere ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

Harita Mühendisliği Bölümü  Ölçme Tekniği ABD Nihai değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Harita Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri ABD Nihai değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

 

ATAMA BELGELERİ:

1- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi)

2- ALES Sonuç Belgesi

3- “Lisans mezuniyet,  Yüksek Lisans mezuniyet ve/veya öğrenci belgesi, Doktora öğrenci belgesi” belgeleri ile eğer ibraz edilmiş ise ilgili alanda öğrenim gördüğüne dair resmi kurum yazısı (Asıl yahut noter veya resmi makamlarca onaylanmış suretleri veyahut da e-devletten alınmış kare kodlu belgeler )

4- Nüfus Cüzdan Sureti

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Herhangi kamu kurumunda çalışmakta olanlardan Hizmet Belgesi (daha önce herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıp ayrılmış olanlar da dâhil)

7- Erkek adaylardan Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir.)

8- Sağlık Raporu (Heyet Raporu değil görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarının [Üniversite veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler özel hastaneler değil ]Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri tarafından düzenlenmesi kaydıyla)

9- Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir.)

İlanen duyurulur.

Menüyü Kapat