NANOTEKNOLOJİ EĞİTİM REFORMU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

‘Yenilikçi Gençler ve Üretken Yeni Nesiller İçin…’

“2017-2018 Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nında Nanoteknoloji alanında başlatılan çalışmaların genişletilip çeşitlendirilerek sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu sebeple, gerek kamu kurum-kuruluşları gerekse özel sektör kuruluşlarınca üniversitelerde yapılan akademik çalışmalardaki gelişmeleri takip ederek üniversitelerle çalışmaları eşgüdümlü bir şekilde yürütüp Nanoteknolojinin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması hedeflenmektedir.”

Projemizde Nanoteknoloji alanındaki akademik personel ile eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerimizin iş birliği sağlanarak bu alanda rekabet edebilme gücümüzü arttıracak yeni teknolojilere hâkim, donanımlı bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Böylece, Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan hedeflere ulaşılmasında ve Tübitak’ın Vizyon 2023 proje hedeflerine ulaşılmasında büyük aşama kat edilecektir.

Ülkemiz adına stratejik, eylem ve vizyon açısından öncelikli olan Nanoteknoloji Eğitim Reformu projesinde Nanobilim alanında ülkemizin başarılı isimleri ile eğitim iş birliği sağlanmıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Nanoteknoloji Anabilim Dalı ve Mühendislik Bilimleri Fakültesinden Dr. Melike Karakaya Nanobiyoteknoloji Tematik alanında, Dr. Aziz Kolkıran Nanofotonik tematik alanında proje ekibinde eğitmen olarak yer almıştır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TUBİTAK koordinatörlüğündeki projede İzmir ili ve 30 ilçesinden katılım sağlanmıştır. Proje, geniş laboratuvar altyapı imkanları ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin yanı sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversite Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi (EMUM) ve BioNanoGen (BNG) Teknoloji Geliştirme A.Ş. ve akademisyenleri ile iş birliği sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Proje ile iş birliği yaptığımız üniversitelerimize ait mevcut altyapı imkanlarının geniş kitleler tarafından tanınması, bu kitlelerin imkanlardan faydalanması ile Nanobilim alanında ülkemizin öncü olması sağlayacak yeni teknolojiler üreten akademisyenlerin yetişmesine de olanak sağlayacaktır.

 

Broşür için tıklayınız. 

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Videoya erişim için tıklayınız. 

Siteye erişim için tıklayınız.

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön