İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Hasan Karakul

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı
 • Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-
 • Doktora HACETTEPE ÜNİV. FEN BİL. ENSTİTÜSÜ - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Lisansüstü HACETTEPE Ü FEN BİL.ENS. - JEO-HİDROJEO. YÜKSEK MÜHENDİSİ
 • Üniversite HACETTEPE Ü MÜH.FAK. - JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

Akademik Özgeçmiş


 • Alejano Leandro,Muralha Jose,ULUSAY REŞAT,Li Charlie Chun,Rey Ignacio Perez,KARAKUL HASAN,Chryssanthakis Panagiotis,Aydan Ömer,ISRM Suggested Method for Determining the Basic Friction Angle of Planar Rock Surfaces by Means of Tilt Tests, Rock mechanics and rock engineering, 2018
 • KARAKUL HASAN,Effects of drilling fluids on the strength properties of clay-bearing rocks, Arabian Journal of Geosciences, 2018
 • Alejano Leandro,Muralha Jose,ULUSAY REŞAT,Li Charlie Chunlin ,Prez Rey Ignacio,KARAKUL HASAN, Chryssanthakis Panayiotis,Aydan Ömer,Martnez Javier ,Zhang N,A Benchmark Experiment to Assess Factors Affecting Tilt Test Results for Sawcut Rock Surfaces, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2017, 50, 2547 2562
 • KARAKUL HASAN,Pasa yığınları için statik koşullarda şev duraylılığının araştırılmasının önemi: Yeniköy Linyitleri İşletmesi Yaylık tepe sahası örneği, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2014, 38, 19 37
 • KARAKUL HASAN,ULUSAY REŞAT,Empirical correlations for predicting strength properties of rocks from P-wave velocity under different degrees of saturation, ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, 2013, 46, 981 999
 • KARAKUL HASAN,ULUSAY REŞAT,Kayaların dayanım özelliklerinin farklı doygunluk koşullarında P-dalga hızından kestirimi ve P-dalga hızının fiziksel özelliklere olan duyarlılığı, Yerbilimleri, 2012, 33, 239 268
 • KARAKUL HASAN,ULUSAY REŞAT,IŞIK NİHAT SİNAN,Empirical models and numerical analysis for assessing strength anisotropy based on block punch index and uniaxial compression, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47, 657 665
 • ULUSAY REŞAT,KARAKUL HASAN,Assessment of basic friction angles of various rock types from Turkey under dry, wet and submerged conditions and some considerations on the tilt testing, Bulletin of Engineering Geology and the Environment
 • KARAKUL HASAN,Investigation of saturation effect on the relationship between compressive strength and Schmidt hammer rebound, Bulletin of Engineering Geology and the Environment
 • KARAKUL HASAN,A numerical evaluation of excess pore pressure development in clay-bearing rock under the uniaxial compression,5th International Symposium on Dam Safety,27.10.2018 01.11.2018, 01.11.2018
 • KARAKUL HASAN,The Experimental and Numerical Assessment of Saturation Effect on Rocks,ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS,04.10.2017 07.10.2017, 07.10.2017
 • KARAKUL HASAN,ULUSAY REŞAT,Multivariate predictions of geomechanical properties of rocks by ultrasonic velocities physical and mineralogical properties under different degrees of saturations,The 13th International Congress of Rock Mechanics( ISRM CONGRESS 2015),10.05.2015 13.05.2015, Montreal, KANADA, 13.05.2015
 • KARAKUL HASAN,Investigation of stability of spoil piles under different drainage conditions,2nd. International Symposium on Innovatative Technologies in Engineering and Science,18.06.2014 20.06.2014, 20.06.2014
 • KARAKUL HASAN,ULUSAY REŞAT,Evaluation of strength anisotropy and empirical models for estimating strength of rock materials with inclined weakness planes using block punch index test,SINOROCK 2009: ISRM-Sponsored International Symposium on Rock Mechanics:“Rock Characterisation, Modelling and Engineering Design Methods”,19.05.2009 22.05.2009, HONG KONG, 22.05.2009
 • KARAKUL HASAN,ULUSAY REŞAT,Kaya dayanımındaki yönserliğin disk makaslama dayanım indeksi deneyi ile incelenmesi,61. Türkiye Jeoloji Kurultayı.,24.03.2008 28.03.2008, Ankara, TÜRKİYE, 28.03.2008
 • Arabian Journal of Geosciences
 • International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
 • Journal of Structural Geology
 • Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering
 • Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
 • Bulletin of Engineering Geology and the Environment
 • Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü (Doktora),2013
 • Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü (Yüksek lisans),2008
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üçüncülüğü),2004
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (Hacettepe Üniversitesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Bölüm İkinciliği),2004
 • TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu

Araştırma Alanları

 • Mühendislik Temel Alanı
 • Yer Bilimleri Ve Mühendisliği

Dersler

Menüyü Kapat