İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Atan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • İş Güvenliği ve Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora The University of Florida-Departman of Mechanical & Aerospace Engineering
 • Lisansüstü Illinois Institute of Technology-Armour College
 • Üniversite Akdeniz Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • Atan E,Intelligent Modeling of the Transient Asperity Temperatures in Meshing Spur Gears, 2005, 1, 119–127
 • Atan E,On the Prediction of Design Criteria for Modification of Contact Stresses Due to Thermal Stresses in The Gear Mesh, Tribology International, 2005, 3, 227-233
 • Atan E,On the Prediction of Transient Temperature in The Gear Mesh, VDI-Berichte, 2002, 2, 615-626
 • KAYA NUSRET,ATAN EBUBEKİR,SÜTÇÜ MÜCAHİT,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Investıgatıon Of Rheologıcal Propertıes Of Three Dıfferent Partıcles Sızed 50 Sılıcon Carbıde (Sic) Loaded Polypropylene (Pp) Matrıx Based Composıtes,The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology,10.04.2018 12.04.2018, 12.04.2018
 • KAYA NUSRET,ATAN EBUBEKİR,SÜTÇÜ MÜCAHİT,DEMİÇ ŞERAFETTİN,Investigation of rheological properties of waste tunsten carbide (WC) particles loaded high density polyethylene (HDPE) matrix based composites.,The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC 2018),10.04.2018 12.04.2018, İzmir, TÜRKİYE, 10.04.2018
 • Yeşil Mehmet Mahsun,ATAN EBUBEKİR,SÜTÇÜ MÜCAHİT,Characterization of Al7075 alloy processed by Equal Channel Angular Pressing (ECAP),2nd International Students Science Congress,04.05.2018 05.05.2018, İzmir, TÜRKİYE, 05.05.2018
 • ATAN EBUBEKİR,ÇAM ATA SADIK,SÜTÇÜ MÜCAHİT,The Use of Hazelnut Shell Wastes as Pore-Making Additive in Fired Clay Bricks,2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2017),08.05.2017 10.05.2017, Nevşehir, TÜRKİYE, 08.05.2017
 • ATAN EBUBEKİR,ÇAM ATA SADIK,SÜTÇÜ MÜCAHİT,Effects of Red Mud Waste Addition on Properties of Fired Clay Bricks,2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia 2017),08.05.2017 10.05.2017, Nevşehir, TÜRKİYE, 08.05.2017
 • Eş Kanallı Açısal Presleme (EKAP) Yöntemiyle Nanokristal Yapılı Ti6Al4V Alaşımının Üretilerek Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Ve Biyomedikal Uygulamaları, Yürütücü, 2013-2-FMBP-39, BAP, Yürütücü, (90000),1.12.2016
 • Uydu ve Havacılıkta Kullanılabilecek Kompozit Malzemelerin EGO Optimizasyon Yöntemi ile Geliştirilmesi ve Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,24.3.2016
 • Elektriksel İletken Biyopolimer Nanokompozitlerin Üretimi Ve Elektriksel, Mekanik Ve Viskoelastik Özelliklerinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,31.8.2015
 • Hasarsız Olarak Basit Bir Dişli Mekanizmasının Üç Boyutlu İvme Ölçerle Durum Gözetimi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5000),10.5.2006
 • Hareketli bir mekanizmasının üç boyutlu ivme ölçer ve osiloskop yardımı ile durum gözetiminin gerçek zamanlı olarak tespiti, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (7000),30.6.2005
 • İki Eksende Güneşi İzleyen Bir Pişirici Fırının Tasarımı, Teorik ve Deneysel İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (5000),30.6.1992
 • TEYDEB, 2015
 • TEYDEB, 2015
 • TEYDEB, 2015
 • TEYDEB, 2014
 • DEVELOPMENT OF MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOYS BY EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSING (ECAP) PROCESS, MEHMET MAHSUN YEŞİL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Characterization of clay brick materials produced with red mud and nut shell wastes for building applications, ATA SADIK ÇAM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Path generation analysis of flexible manipulators, HAKAN BİNGÖL, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış

Dersler

Menüyü Kapat