İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Öğr. Gör. Saadet Güler

Pozisyon ve Görev Bilgileri


  • Malzeme A.B.D. Öğretim Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


  • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D.
  • Üniversite Sakarya Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


  • YAVAŞ AHMET,GÜLER SAADET,EROL MUSTAFA,Growth of ZnO nanoflowers: effects of anodization time and substrate roughness on structural, morphological, and wetting properties, Journal of the Australian Ceramic Society, 2020
  • ZEYTİN SAKİN,YENER TUBA,GÜLER SAADET,Walther Frank,Shafaqat Siddique,Determination of the Young Modulus of Ti-TiAl3 Metallic Intermetallic Laminate Composites by Nano-Indentation, Acta Physica Polonica A, 129, 604 606
  • YAVAŞ AHMET,GÜLER SAADET,EROL MUSTAFA,Effect of Substrate Surface Roughness on ZnO NanostructuredPhotocatalysts,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 10.09.2019
  • YAVAŞ AHMET,GÜLER SAADET,EROL MUSTAFA,Synthesis of ZnO Nanostructured Photocatalysts via Electrochemical Anodization,2nd International Students Science Congress,04.05.2018 05.05.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 15.08.2018
  • GÜLER SAADET,ERTUĞRUL ONUR,ÖNEL KAZIM,Comparison of Microwave and Conventional Sintering in SiC Particle Reinforced Fe Matrix Composites,IMSMATEC’xx18,10.04.2018 12.04.2018, izmir, TÜRKİYE, 13.04.2018
  • METALLERE UYGULANAN MİKRODALGA İLE TERMAL İŞLEMLERİN MODELLENMESİ VE BU İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERE ETKİSİ, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,26.9.2016
  • Yüksek Entropili Alaşımların Vakum Ark Ergitme ve Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Yöntemi ile Üretimi ve Geliştirilmesi, Bursiyer, BAP, Bursiyer, (571878)
Menüyü Kapat