İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora TEXAS A&M UNİVERSİTESİ - ORMANCILIK
 • Lisansüstü TEXAS A&M UNİVERSİTY - ORMANCILIK
 • Üniversite ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI

Akademik Özgeçmiş


 • KAYA EFDAL,AĞCA MÜGE,ADIGÜZEL FATİH,ÇETİN MEHMET,Spatial data analysis with R programming for environment, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 2019, 1 10
 • AĞCA MÜGE,PALS, ICESat/GLAS ve ICESat-2 Lazer Sistemleri ve Kullanım Alanları, Geomatik, 2019, 5, 31 39
 • AĞCA MÜGE,GÜLTEKİN NURGÜL,KAYA EFDAL,İnsansız Hava Aracından Elde Edilen Veriler ile Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Adam Kayalar Örneği, Mersin, Geomatik, 2019
 • YAMAN AYDAN,YILMAZ HACI MURAT,AĞCA YILDIRIM MÜGE,OBJE YÜZEY EĞİMLERİNİN YERSEL LAZER TARAYICILARIN KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİLERİ, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017, 5, 61 71
 • Garcia Mariano,Popescu Sorin C,Riano David,Zhao Kaiguang,Neuenschwander Amy,AGCA Muge,AĞCA MÜGE,Chuvieco Emilio,Characterization of canopy fuels using ICESat GLAS data, remote sensing of environment, 2012, 81 89
 • AĞCA MÜGE,Popescu Sorin C,Harper Clinton W,Deriving Forest Canopy Fuel Parameters for Loblolly Pine Trees in east Texas, canadian journal of forest research, 2011, 1618 1625
 • Zhao Kaiguang,Popescu Sorin C,Meng Xuelian,Pang Yong,AĞCA MÜGE,Characterizing forest canopy structure with lidar composite metrics and machine learning, remote sensing of environment, 2011, 1978 1996
 • AĞCA MÜGE,Popescu Sorin C,Zhao Kaiguang,Sensitivity analysis of fire behavior modeling with Lidar derived surface fuel maps, Forest Ecology and Management, 2008, 289 294
 • AĞCA MÜGE,Mutlu Muge,Popescu Sorin C,Zhao Kaiguang,Mapping surface fuel models using lidar and multispectral data fusion for fire behavior, remote sensing of environment, 2008, 274 285
 • YAMAN AYDAN,YILMAZ HACI MURAT,AĞCA YILDIRIM MÜGE,OBJE YÜZEY RENKLERİNİN YERSEL LAZER TARAYICILARINA ETKİSİ,TUFUAB 2017 ıX. Tenik Sempozyumu,27.04.2017 29.04.2017, TÜRKİYE, 13.09.2017
 • KAYA EFDAL,AĞCA YILDIRIM MÜGE,ADIGÜZEL FATİH,ÇETİN MEHMET,Spatial Data Analysis with R Programming,INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHESENGINEERING CONGRESS 2017,16.11.2017 18.11.2017, Osmaniye, TÜRKİYE, 29.12.2017
 • AĞCA MÜGE,KAYA EFDAL,ADIGÜZEL FATİH,YILMAZ HACI MURAT,Yersel Lazer Tarayıcı ve İHA Sistemlerinden Elde Edilen Verilerin 3B Modellemedeki Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması Somuncu Baba Külliyesi Örneği Aksaray,6. UZAKTAN ALGILAMA/CBS SEMPOZYUMU,05.10.2016 07.10.2016, Adana, TÜRKİYE, 05.10.2016
 • APAYDIN CEYHUN,AĞCA MÜGE,KAYA EFDAL,CBS ve Uzaktan Algılama Verileri ile Güneş Enerjisi Santrali Kurulacak Alanların AHP Yöntemi ile Belirlenmesi,6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU,05.10.2016 07.10.2016, TÜRKİYE, 05.10.2016
 • UZ MERVE,AĞCA MÜGE,KAYA EFDAL,Mamasun Barajının Su Kalitesine Etki Eden Arazi Kullanımlarının CBS ve Uzaktan Algılama Verileri ile Değerlendirilmesi ve Modellenmesi,6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU,05.10.2016 07.10.2016, TÜRKİYE, 05.10.2016
 • UZ MERVE,AĞCA MÜGE,KAYA EFDAL,Uzaktan Algılama Verilerinden Yüksek Çözünürlüklü Rapideye Uydu Görüntüsü ve CBS ile Mamasun Barajı ve Civarındaki Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Etkisinin Analiz Edilmesi,Dünya CBS Günü 2016,24.11.2016 25.11.2016, TÜRKİYE, 24.11.2016
 • AĞCA MÜGE,Havasal LiDAR Verileri İle Bitki Örtüsünün Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması,Zonguldak, TÜRKİYE
 • AĞCA MÜGE,Mutlu M and Popescu S C 2007 Simulation of Forest Fire Spread in FARSITE using GIS and Remote Sensing Data Student Research Week Texas A M University College Station TX,KONFERANS SUNUMU
 • AĞCA MÜGE,Mutlu M Popescu S C and Stripling C 2005 Using Airborne LIDAR Data for Mapping Surface Fuels for Fire Behavior Poster Presentation SAF 2005 Annual Convention Fort Worth Texas Oct 19 23 2005,KONFERANS
 • AĞCA MÜGE,Mutlu M and Popescu S C 2006 Mapping Surface Fuels for Fire Behavior Poster Presentation Student Research Week Texas A M University College Station Texas,KONFERANS
 • AĞCA MÜGE,Mutlu M Popescu S C and Stripling C 2005 Assessing Forest Fuel Models Using LIDAR Remote Sensing Poster Presentation Silviscan 2005 Blacksburg Virginia Sept 29 Oct 1 2005,KONFERANS
 • (2019), (Spatial data analysis with R programming for environment)
 • Mobil ve Yersel Lidar Sistemlerinin Kaya Bloklarının Hacim Hesaplanmasında Kullanımıı ve Doğruluklarının Karşılaştırılması: Yaprakhisar, Aksaray İli Örneği, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (10000),14.7.2017
 • Mobil Lidar ve veya Stereo Görüntüleme ile Yol Envanter Bilgileri Toplanması Projesi İşinin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Fizibilite Raporu Oluşturulması Hizmet Alımı, Danışman, BAP, Danışman,,23.10.2016
 • MAMASIN BARAJININ SU KALITESINE ETKI EDEN ARAZI KULLANIMLARININ CBS VE UZAKTANALGILAMA VERILERI ILE DEGERLENDIRILMESI ve MODELLENMESI, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman,,1.10.2016
 • CBS VE UZAKTAN ALGILAMA VERILERI ILE GÜNES ENERJISI SANTRALI KURULACAK ALANLARINAHP YÖNTEMI ILE BELIRLENMESI AKSARAY ILI ÖRNEGI, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman,,8.8.2016
 • İNSANSIZ HAVA TAŞITI UAV VE YERSEL LAZER VERİ ENTEGRASYONU İLE SOMUNCU BABA KÜLLİYESİNİN 3B MODELLENMESİ VE ANİMASYONU, Yürütücü, BAP, Yürütücü,,1.4.2016
 • Obje Yüzey Eğimlerinin Yersel Lazer Tarayıcıların Konum Doğruluğuna Etkileri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.4.2016
 • Sümela Manastırı ve Civarının Kaya Düşmeleri Riskinin Belirlenmesi, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (9),17.4.2015
 • PALS portable airborne lidar system developed by Dr Nelson for Natural Resources Applications an international research project in Norway Sweden and the United States , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (9)
 • Satellite and airborne profiling laser sensors for multiscale vegetation assessment, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (9)
 • Lidar Remote Sensing of Forest Fuel Loads and Fire Risk Assessment in Texas, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (9)
 • Texas Land use Land cover mapping Phase II, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (9)
 • Expansion of Texas Land Use Land Cover Through Crosswalking and Lidar Parameterization of Arboreal Vegetation, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (9)
 • Konya İli Sınırları İçerisinde Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Rekolte Tahminin Gerçekleştirilmesi, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (9)
 • İnsansız Hava Aracı İHA ndan Elde Edilen Topografik Veriler ile Adam Kayaları ve Çevresinin Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü
 • Remote Sensing of Environment
 • International Journal of Remote Sensing
 • PE&RS
 • Forest Ecology and Management
 • ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING
 • ISPRS International Journal of Geo-information
 • Remote Sensing
 • SENSORS
 • ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts, Editör,
 • İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE LAZER TARAMA SİSTEMLERİ İLE KAYA BLOKLARININ 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE HACİM HESABI, EFDAL KAYA, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Coğrafi bilgi sistemleri ile uygun kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi: Pshdar ili örneği, Irak, AHMED MUSTAFA AHMED AHMED, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Farklı sınıflandırma yöntemleri ile Konya ilinin arazi kullanım/arazi örtüsü haritasının oluşturulması ve değişim analizinin gerçekleştirilmesi, OTHMAN ABDALLA KARIM KARIM, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Farklı görüntü sınıflandırma ve iyileştirme metotlarının arazi kullanım/arazi örtüsü haritalamasına etkilerinin incelenmesi, HOSHMAND AHMED AZEEZ AL-SHATERI, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Lokal geoit üzerine C sharp programlama dilinde uygulama, MURAT ÇAKAR, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • First Place, The best research ,2007
 • First Place, The best research,2007
 • Interdisciplinary Research Recognition Award,2006
 • First Place, The best research,2006
 • Second Place, the best research ,2005

Dersler

Menüyü Kapat