İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Aytuğ Onan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Başkanı
 • Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL - BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Bilgisayar Mühendisliği
 • Üniversite İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Özgeçmiş


 • ONAN AYTUĞ,Mining opinions from instructor evaluation reviews: A deep learning approach, Computer Applications in Engineering Education, 2019
 • ONAN AYTUĞ,TOÇOĞLU MANSUR ALP,Satire identification in Turkish news articles based on ensemble of classifiers, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 2019
 • ONAN AYTUĞ,Two-stage Topic Extraction Model for Bibliometric Data Analysis Based on Word Embeddings and Clustering, IEEE Access, 2019, 7, 145614 145633
 • ONAN AYTUĞ,Consensus Clustering-Based Undersampling Approach to Imbalanced Learning, Scientific Programming, 2019, 2019, 1 14
 • ONAN AYTUĞ,Metin belgesi kümelemede metasezgisel yöntemlere dayalı kümeleme algoritmaları, Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, 2018, 1, 206 212
 • OKYAY SERHAT,ONAN AYTUĞ,ALAYBEYOĞLU AYŞEGÜL,Yapay zeka tabanlı akıllı muhasebe Android mobil uygulama tasarımı, Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, 2018, 1, 111 116
 • ONAN AYTUĞ,OKYAY SERHAT,ALAYBEYOĞLU AYŞEGÜL,A design and application of Android mobile based smart business accounting software, Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 2018, 1, 22 35
 • ONAN AYTUĞ,Sentiment Analysis on Twitter Based on Ensemble of Psychological and Linguistic Feature Sets, Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 2018, 1 9
 • ONAN AYTUĞ,Parçacık sürüsü eniyilemesine dayalı yığılmış genelleme yöntemi ve metin sınıflandırma üzerinde uygulanması, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018, 6, 134 141
 • ONAN AYTUĞ,Biomedical text categorization based on ensemble pruning and optimized topic modelling, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2018, 2018, 1 22
 • ONAN AYTUĞ,A Clustering Based Classifier Ensemble Approach to Corporate Bankruptcy Prediction, Alphanumeric Journal, 2018, 6, 365 376
 • ONAN AYTUĞ,An ensemble scheme based on language function analysis and feature engineering for text genre classification, Journal of Information Science, 2018, 44, 28 47
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,BULUT HASAN,A hybrid ensemble pruning approach based on consensus clustering and multi-objective evolutionary algorithm for sentiment classification, Information Processing Management, 2017, 53, 814 833
 • ONAN AYTUĞ,BULUT HASAN,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,An improved ant algorithm with LDA-based representation for text document clustering, Journal of Information Science, 2017, 43, 275 292
 • ONAN AYTUĞ,Hybrid supervised clustering based ensemble scheme for text classification, Kybernetes, 2017, 46, 330 348
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,A feature selection model based on genetic rank aggregation for text sentiment classification, Journal of Information Science, 2017, 43, 25 38
 • ONAN AYTUĞ,Twitter mesajları üzerinde makine öğrenmesi yöntemlerine dayalı duygu analizi, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2017
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,BULUT HASAN,A multiobjective weighted voting ensemble classifier based on differential evolution algorithm for text sentiment classification, Expert Systems with Applications, 2016, 62, 1 16
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 2016, 22, 111 122
 • ONAN AYTUĞ,BAL VEDAT,YANAR BAYAM BURCU,The Use of Data Mining for Strategic Management: A Case Study on Mining Association Rules in Student Information System / Upotreba rudarenja podataka u strateškom menadžmentu: analiza slučaja upotrebe pravila pridruživanja rudarenja podataka u informacijs, Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 2016, 18, 41 70
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,BULUT HASAN,LDA-based Topic Modelling in Text SentimentClassification: An Empirical Analysis, International Journal of Computational Linguistics and Applications, 2016, 7, 101 119
 • ONAN AYTUĞ,Classifier and feature set ensembles for web page classification, Journal of Information Science, 2016, 42, 150 165
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,BULUT HASAN,Ensemble of keyword extraction methods and classifiers in text classification, Expert Systems with Applications, 2016, 57, 232 247
 • ONAN AYTUĞ,A Stochastic Gradient Descent Based SVM with Fuzzy-Rough Feature Selection and Instance Selection for Breast Cancer Diagnosis, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, 5, 1233 1239
 • ONAN AYTUĞ,A fuzzy-rough nearest neighbor classifier combined with consistency-based subset evaluation and instance selection for automated diagnosis of breast cancer, Expert Systems with Applications, 2015, 42, 6844 6852
 • ONAN AYTUĞ,Şirket İflaslarının Tahminlenmesinde Karar Ağacı Algoritmalarının Karşılaştırmalı Başarım Analizi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2015, 8, 9 19
 • ONAN AYTUĞ,THE USE OF PROMETHEE OUTRANKING METHOD IN EVALUATION OF HOUSING PROJECTS, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, 16, 17 28
 • ONAN AYTUĞ,Metasezgisel yöntemler ve uygulama alanları, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, 17, 113 128
 • ONAN AYTUĞ,Deep learning based sentiment analysis on product reviews on Twitter,5th International Conference on Big Data Innovations and Applications,26.08.2019 29.08.2019, 26.08.2019
 • TOÇOĞLU MANSUR ALP,ONAN AYTUĞ,Satire detection in Turkish news articles: a machine learning approach,5th International Conference on Big Data Innovations and Applications,26.08.2019 29.08.2019, 26.08.2019
 • ONAN AYTUĞ,Supervised term weighting schemes for opinion spamming,4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018),28.04.2018 30.04.2018, 30.04.2018
 • ONAN AYTUĞ,On the performance of cluster ensembles for document clustering,4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018),28.04.2018 30.04.2018, 30.04.2018
 • ONAN AYTUĞ,Öğrencilerin akademik başarılarının tahmin edilmesinde makine öğrenmesi yöntemlerinin başarım analizi,8th International Congress of Research in Education (ULEAD 2018),09.05.2018 11.05.2018, 11.05.2018
 • ONAN AYTUĞ,SOLMAZ MURAT,ARSLAN BAKİ,GEOME3D: Geometrik kavramların eğitimine yönelik görsel eğitim yazılımı,8th International Congress of Research in Education (ULEAD 2018),09.05.2018 11.05.2018, 11.05.2018
 • ONAN AYTUĞ,Topluluk öğrenmesine dayalı öznitelik seçimi ve metin sınıflandırmada uygulanması,SİU 2018- 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,02.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • ONAN AYTUĞ,Psikolojik ve dilbilimsel özniteliklere dayalı istenmeyen inceleme metni belirleme,SİU 2018- 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,02.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • ONAN AYTUĞ,Gender classification on microblogging platforms: a machine learning approach,7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018),28.04.2018 01.05.2018, 01.05.2018
 • ONAN AYTUĞ,Ensemble gene selection analysis scheme on microarray gene expression data,7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018),28.04.2018 01.05.2018, 01.05.2018
 • ONAN AYTUĞ,Psycholinguistic feature sets in sentiment analysis on Twitter: an empirical analysis,International Advanced Researches Engineering Congress (IAREC 2017),16.11.2017 18.11.2017, TÜRKİYE, 20.12.2017
 • ONAN AYTUĞ,Twitter mesajları üzerinde makine öğrenmesi yöntemlerine dayalı duygu analizi,4th International Management Information Systems Conference (IMISC 17),17.10.2017 20.10.2017, TÜRKİYE, 17.10.2017
 • OKYAY MUHAMMET SERHAT,ALAYBEYOĞLU YILMAZ AYŞEGÜL,ONAN AYTUĞ,Yapay zeka tabanlı akıllı muhasebe android mobil uygulama tasarımı,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU 17),05.10.2017 07.10.2017, TÜRKİYE, 05.10.2017
 • ONAN AYTUĞ,Metin belgesi kümelemede metasezgisel yöntemlere dayalı kümeleme algoritmaları,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU 17),05.10.2017 07.10.2017, TÜRKİYE, 05.10.2017
 • ONAN AYTUĞ,A K-medoids based clustering scheme with an application to document clustering,2nd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 17),05.10.2017 08.10.2017, TÜRKİYE, 05.10.2017
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,Metin sınıflandırmada öznitelik seçim yöntemlerinin değerlendirilmesi,Akademik Bilişim Konferansı (AB 16),30.01.2016 05.02.2016, TÜRKİYE, 10.06.2016
 • TAŞCI ARİF ERDAL,ONAN AYTUĞ,K-en yakın komşu algoritmasının parametrelerinin sınıflandırma performansı üzerine etkisinin incelenmesi,Akademik Bilişim Konferansı (AB 16),30.01.2016 05.02.2016, TÜRKİYE, 10.06.2016
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,Görüş madenciliğinde sınıflandırıcı toplulukları,23th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 15),16.05.2015 19.05.2015, TÜRKİYE, 19.05.2016
 • ONAN AYTUĞ,BAL VEDAT,YANAR BAYAM BURCU,Öğrenci Bilgi Sistemi Verileri Üzerinde Veri Madenciliği Sınıflandırıcılarına Dayalı Başarı Durumu Tahmini,Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS 14),16.10.2014 17.10.2014, TÜRKİYE, 17.10.2014
 • ONAN AYTUĞ, KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR,Improving performance of glowworm swarm optimization algorithm for cluster analysis using K means,The Third International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE 13),23.10.2013 25.10.2013, TÜRKİYE, 23.10.2013
 • ONAN AYTUĞ,Türkçe Twitter mesajlarında gizli Dirichlet tahsisine dayalı duygu analizi,Akademik Bilişim Konferansı (AB 17),08.02.2017 10.02.2017, Aksaray, TÜRKİYE
 • LEBLEBİCİ ASIM,UNCU BESTE,ONAN AYTUĞ,BASKIN YASEMİN,OLGUN HATİCE NUR,Artificial intelligence methods for risk assessment of neuroblastoma,50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP 2018),16.11.2018 19.11.2018, Kyoto, JAPONYA
 • TOÇOĞLU MANSUR ALP,ONAN AYTUĞ, Big Data Innovations and Applications, Satire Detection in Turkish News Articles: A Machine Learning Approach, ISBN:978-3-030-27355-2, S:107 117, Springer, 2019
 • ONAN AYTUĞ, Big Data Innovations and Applications, Deep Learning Based Sentiment Analysis on Product Reviews on Twitter, ISBN:978-3-030-27355-2, S:80 91, Springer, 2019
 • ONAN AYTUĞ, Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms, Topic-Enriched Word Embeddings for Sarcasm Identification, ISBN:978-3-030-19806-0, S:293 304, Springer, 2019
 • ONAN AYTUĞ, Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems, Semantic query suggestion based on optimized random forests, ISBN:978-3-319-91189-2, S:91 102, Springer, Cham, 2019
 • ONAN AYTUĞ, Artificial Intelligence Trends in Intelligent Systems, Sarcasm identification on Twitter: a machine learning approach, ISBN:978-3-319-57260-4, S:374 383, Springer, Cham, 2017
 • ONAN AYTUĞ,KORUKOĞLU MUSTAFA SERDAR, Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems, Exploring performance of instance selection methods in text sentiment classification, ISBN:978-3-319-33623-7, S:167 179, Springer, 2016
 • ONAN AYTUĞ, Artificial Intelligence Perspectives and Applications, On the Performance of Ensemble Learning for Automated Diagnosis of Breast Cancer, ISBN:978-3-319-18475-3, S:119 129, Springer, 2015
 • ONAN AYTUĞ, Software Engineering in Intelligent Systems, Artificial Immune System Based Web Page Classification, ISBN:978-3-319-18472-2, S:189 199, Springer, 2015
 • (2019), (A feature selection model based on genetic rank aggregation for text sentiment classification)
 • (2019), (A fuzzy-rough nearest neighbor classifier combined with consistency-based subset evaluation and instance selection for automated diagnosis of breast cancer)
 • (2019), (A multiobjective weighted voting ensemble classifier based on differential evolution algorithm for text sentiment classification)
 • Araç Plaka Takip Sistemi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (1747),5.9.2019
 • CBÜ Stratejik Yönetiminde Veri Madenciliği Uygulanması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (7000),8.1.2014
 • Metasezgisel Yöntemlerin Kümeleme Analizinde Uygulanması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (8000),10.7.2013
 • Expert Systems with Applications
 • IETE Journal of Research
 • Current Bioinformatics
 • Journal of the Association for Information Science and Technology
 • International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation
 • Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences
 • Applied Soft Computing
 • Field Methods
 • Kybernetes
 • International Journal of Machine Learning and Cybernetics
 • TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)
 • Scientometrics
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
 • Information Processing Letters
 • Mathematical Biosciences
 • Expert Systems with Applications
 • Applied Soft Computing
 • Applied Soft Computing
 • Information Resources Management Journal
 • International Journal of Machine Learning and Cybernetics
 • Applied Soft Computing
 • Journal of Information Systems Education
 • Expert Systems with Applications
 • Journal of Information Science
 • Journal of Information Science
 • Computer Methods and Programs in Biomedicine
 • International Journal of Machine Learning and Cybernetics
 • PLoS One
 • Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering
 • Smart business accounting software as an android mobile application using artificial intelligence, MUHAMMET SERHAT OKYAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Top Reviewers for Computer Science,2018
 • Outstanding Contribution in Reviewing,2017
 • Outstanding Contribution in Reviewing,2017
 • Outstanding Contribution in Reviewing,2017
 • Top Reviewers for Computer Science,2017
 • Outstanding Contribution in Reviewing,2016
 • Outstanding Contribution in Reviewing,2015

Araştırma Alanları

 • BilgisyaR-Bilişim Bilimleri Ve Mühendisliği
Menüyü Kapat