İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
 • Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI
 • Lisansüstü DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ORMAN FAKÜLT - PEYZAJ MİMARLIĞI - PEYZAJ MİMARLIĞI

Akademik Özgeçmiş


 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,Transformation of urban landscape value perception over time: a Delphi technique application, Environmental Monitoring and Assessment, 2019, 191, 741
 • ÇETİN MEHMET,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ŞEVİK HAKAN,ŞEN Büşra,Temporal and regional change of some air pollution parameters in Bursa, Air Quality Atmosphere and Health, 2018
 • ÇETİN MEHMET,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ŞEVİK HAKAN,CANTÜRK UĞUR,AKPINAR HÜSEYİN,Chronicles and geoheritage of the ancient Roman city of Pompeiopolis: a landscape plan, Arabian Journal of Geosciences, 2018, 11
 • Çetin Nefise,MANSUROĞLU SİBEL,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Xeriscaping Feasibility as an Urban Adaptation Method for Global Warming: A Case Study from Turkey, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2018, 1009 118
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,GÜNDEL HANDE,IŞIKEL NURGÜL,ÇALIŞKAN ERAY,Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018, 55, 1 9
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,AKTAŞ ERDEN,BALIK GÖKHAN,BİRİŞÇİ TANAY,RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, the Journal of Academic Social Sciences, 2017, 60, 306 320
 • BALIK GÖKHAN,AKTAŞ ERDEN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,VEGETATION COVER CHANGE OF ÇEŞME ALAÇATI WIND POWER PLANT USING NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI), Journal of International Environmental Application Science, 2017, 204 211
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,EVALUATING EGE UNIVERSITY CAMPUS TRANSPORTATION NETWORK BASED ON HUMAN-ORIENTED DESIGN CRITERIA, The Journal Of Academic Social Science Studies, 2017, 333 349
 • MÜDERRİSOĞLU HALDUN,AŞIKKUTLU HÜSEYİN SAMET,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,salantur burcu,Rekreasyonel Motivasyonların Belirlenmesi Spor Tesisi Örneği, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, 2006, 2
 • MÜDERRİSOĞLU HALDUN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,AŞIKKUTLU HÜSEYİN SAMET,Salantur Burcu,Çevresel Tutum ve Davranışlar, A.İ.B.Ü Düzce Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 2006, 2
 • ORMAN PINAR,GÖNÜLLÜ SÜTÇÜOĞLU GÖKÇE,Karcı Demirkol Ahenk,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Methodological Review for the Sensational Design and Measurements,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 05.05.2019, 01.08.2019
 • GÖNÜLLÜ SÜTÇÜOĞLU GÖKÇE,Karcı Demirkol Ahenk,ORMAN PINAR,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Re-assessment of Plan Decisions by Measurement of Recreation Potentials: Case Study of Manisa Keçiliköy District,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 05.05.2019, 01.08.2019
 • Karcı Demirkol Ahenk,ORMAN PINAR,GÖNÜLLÜ SÜTÇÜOĞLU GÖKÇE,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Space Syntax Yöntemi ile Kentsel Açık Yeşil Alanların Erişilebilirliğinin Belirlenmesi Bornova Büyük Park ve Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Örneği,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 05.05.2019, 01.08.2019
 • ORMAN PINAR,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ÖZTÜRK SEVGİ,70’lerden Günümüze Türk Sinemasında Mekansal Dönüşümün Toplumsal Yansımaları,ISUEP Uluslar arası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Değişim/Dönüşüm/Özgünlük,,28.06.2018 30.06.2018, 10.12.2018
 • ÖZTÜRK SEVGİ,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Meydan kaan,Dönüşen Kentlerde Yerleşim ve Rekreasyon Alanlarının Optimizasyonu,ISUEP Uluslar arası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Değişim/Dönüşüm/Özgünlük,28.06.2018 30.06.2018, 10.12.2018
 • KARCI DEMİRKOL AHENK,YURTSEV ASİYE ASİL,BİRİŞÇİ TANAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,MALKOÇ TRUE EMİNE,Alışveriş Merkezlerinin Bir Kent Turizm Destinasyonu Olarak İzmir İli Örneğinde Değerlendirilmesi,II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi,27.09.2018 30.09.2018, Van, TÜRKİYE, 01.12.2018
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,YURTSEV ASİYE ASİL,Karcı Demirkol Ahenk,BİRİŞÇİ TANAY,TURİZMİN KENTLEŞME HIZINA ETKİSİ: TURİZM MERKEZLERİ İÇİN BİRKORUMA YAKLAŞIMI OLARAK CITTASLOW,INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH,27.09.2018 30.09.2018, 27.12.2018
 • ÇETİN MEHMET,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ŞEVİK HAKAN,ÇELİK DURMUŞ ALİ,ARICAK BURAK,Kentsel Peyzaj Alanlarında Ağır Metal Birikiminin İzlenmesi: Acer Negundo Örneği,ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU,28.06.2018 30.06.2018, 17.12.2018
 • ÇETİN MEHMET,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ÇELİK DURMUŞ ALİ,ARICAK BURAK,ŞEVİK HAKAN,ÇALI KENAN,Biocomfort In Urban Planning Studies: Case Of Manisa,Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük,28.06.2018 30.06.2018, 17.12.2018
 • YAZİCİ KÜBRA,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,The Importance of UAV (Drone) Usage According to Landscape Architecture,Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018,23.11.2018 25.11.2018, KOCAELİ, TÜRKİYE, 12.12.2018
 • YAZİCİ KÜBRA,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,Yeşil Yıldız Uygulamalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi,Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018,23.11.2018 25.11.2018, KOCAELİ, TÜRKİYE, 12.12.2018
 • YAZİCİ KÜBRA,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,GÜLGÜN ASLAN BAHRİYE,Süs Bitkilerinin Kampüs Alanlarında İşlevsel Kullanımı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversites iÖrneği,Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018,23.11.2018 25.11.2018, KOCAELİ, TÜRKİYE, 12.12.2018
 • BİRİŞÇİ TANAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,MANSUROĞLU SİBEL,YURTSEV ASİYE ASİL,Akıllı Kentlerde Peyzaj Yaklaşımları,International Advanced Researches Engineering Congress-2017,16.11.2017 18.11.2017, 06.12.2017
 • MANSUROĞLU SİBEL,DAĞ VEYSEL,BİRİŞÇİ TANAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Kent Merkezlerine Yakın Yayla Yerleşimlerinde Turizmin Peyzaj Üzerine Etkileri: Antalya Örneği,1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi,16.11.2017 18.11.2017, 12.12.2017
 • ÖZTÜRK SEVGİ,TÜRKER NURAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Ekoturizm ve Sertifikasyon Sistemi,INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH,28.09.2017 01.10.2017, 20.12.2017
 • GÜNGÖR SERTAÇ,POLAT AHMET TUĞRUL,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,2000 Lİ YILLARIN BAŞINDAN GÜNÜMÜZE BEYŞEHİR İLÇESİ TURİZM TESİSLERİ DURUM ANALİZİ,II. International Congress of Beyşehir and It’s Vicinity,06.10.2017 08.10.2017, Beyşehir, TÜRKİYE, 29.12.2017
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,GÜNGÖR SERTAÇ,POLAT AHMET TUĞRUL,BEYŞEHİR KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ,II. International Congress of Beyşehir and It’s Vicinity,06.10.2017 08.10.2017, Konya, TÜRKİYE, 29.12.2017
 • BİRİŞÇİ TANAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,SÖĞÜT ZERRİN,MANSUROĞLU SİBEL,PEYZAJIN KÜRESELLEŞMESİ KAYIP KENT SİLÜETLERİ,Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi”Söylem ve Eylem”,08.12.2016 11.12.2016, Ankara, TÜRKİYE, 17.08.2017
 • BİRİŞÇİ TANAY,MANSUROĞLU SİBEL,SÖĞÜT ZERRİN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,DAĞ VEYSEL,Nature FriendlyLandscape Applications,International Conference On Agriculture, Forest, Food SciencesAnd Technologies,15.05.2017 17.05.2017, Nevşehir, TÜRKİYE, 17.05.2017
 • BİRİŞÇİ TANAY,MANSUROĞLU SİBEL,SÖĞÜT ZERRİN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,EVALUATION OF THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON CHANGE OF URBAN LANDSCAPES WITHIN THE SCOPE OF TOURISM,II. International Conference On Tourism Dynamics and Trends,26.06.2017 29.06.2017, 01.09.2017
 • SÖĞÜT ZERRİN,MANSUROĞLU SİBEL,BİRİŞÇİ TANAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Improving the Active Green Space Ratio in Coastal Cities in Turkey,5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning,30.06.2016 03.07.2016, Budapeşte, MACARİSTAN, 01.07.2016
 • MANSUROĞLU SİBEL,BİRİŞÇİ TANAY,SÖĞÜT ZERRİN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Akdeniz İkliminde Çatı Bahçesi Uygulamalarının Ekolojik Dengenin Korunması Açısından Önemi,1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016),26.10.2016 28.10.2016, Adana, TÜRKİYE, 28.10.2016
 • MALKOÇ TRUE EMİNE,ALTUĞ TURAN İPEK,SÖNMEZ TÜREL HATİCE,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,The Analysis of User - Space Relations in Terms of Environmental Psychology: Urla Urban Settlement,25.th International Scientific Experts Congress On Agriculture and Food Industry,25.09.2014 27.09.2014, 25.09.2014
 • SÖNMEZ TÜREL HATİCE,ALTUĞ TURAN İPEK,MALKOÇ TRUE EMİNE,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Determining The Recreational Opportunities Of Ege University Campus With Regards To The View Of Landscape Architecture Students,25.th 6 International Scientific Experts Congress On Agriculture and Food Industry,25.09.2014 27.09.2014, 25.09.2014
 • alpay cemal onur,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Kent Parkı İyileştirme Modeli İzmir Kültürpark Örneği,TMMOB 2. Kent Sempozyumu,28.11.2013 30.11.2013, TÜRKİYE, 28.11.2013
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerlendirilmesi Gereken Sosyal Parametrelerin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi,5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi,14.11.2013 17.11.2013, TÜRKİYE, 14.11.2013
 • Talay İlkden,AKPINAR NEVİN,BELKAYALI NUR,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Yaşam KalitesininArtırılmasında Enerji Etkin Peyzaj Planlamanın Rolü Ve Önemi,22.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi,26.03.2010 27.03.2010, 26.03.2010
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BELKAYALI NUR,ÖZTÜRK SEVGİ,Talay İlkden,Gölbaşı Özel ÇevreKoruma Bölgesi’nde Tarımsal Sürdürülebilirliğin Sağlanması İçin AlanKullanım Alternatiflerinin AHP (Analitik Hiyerarşi Proses) KullanılarakBelirlenmesi,International Conference on Organic Agriculture in Scope ofEnvironmental Problems,03.02.2010 07.02.2010, 03.02.2010
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Restoration Of Nature By The Post Mining Land Use Strategies Suggestions For Kure Copper Mine,7th European Conference on Ecological Restoration,20.08.2010 25.08.2010, 20.08.2010
 • ARICAK BURAK,AYDIN MİRAÇ,SIVACIOĞLU AHMET,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Korunan Alanların Yönetim Planının Hazırlanmasında CBS Uygulamaları Küre Dağları Milli Parkı Örneği,3. Ulusal DEU Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,10.12.2009 11.12.2009, TÜRKİYE, 01.12.2009
 • AYDIN MİRAÇ,ARICAK BURAK,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Bilensoy Yılmaz,Artvin-Altıparmak Havzasında HES’lerin Çevreye Verdiği Zararın CBS Ortamında Belirlenmesi,3. Ulusal DEU Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,10.12.2009 11.12.2009, TÜRKİYE, 01.12.2009
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Beyribey Mevlüt,SIVACIOĞLU AHMET,Urban Forestry Concept And Practices In Turkey,XIII. World Forestry Congress,18.10.2009 23.10.2009, 18.10.2009
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,Ergonomik Kent ve Engelliler,Kent ve Sağlık Sempozyumu,07.06.2006 09.06.2006, Bursa, TÜRKİYE
 • AYAN SEZGİN,AKPINAR NEVİN,ÖZTÜRK SEVGİ,BELKAYALI NUR,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ŞEVİK HAKAN,acar sevgi,berber canan,The Evaluation Of The Management Alternatives Of Ilgaz Mountain National Park,International Conference on Plants & Environmental Pollution,06.07.2009 11.07.2009
 • KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,KÖYLÜ GÜZİDE PINAR,19 YY Sanat Akımlarının Dolmabahçe Saray Bahçesi Üzerine Etkileri,150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Sempozyumu,23.11.2006 25.11.2006, İstanbul, TÜRKİYE
 • DEMİROĞLU DEMET,GÖRMÜŞ SEVGİ,BİRİŞÇİ TANAY,ERDOĞAN REYHAN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,KARADAĞ AYBİKE AYFER,SEZEN IŞIK,Öğrenci Odaklı Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Stajın Yeri ve Önemi,I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi,10.04.2014 12.04.2014, TÜRKİYE
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,KARADAĞ AYBİKE AYFER,BİRİŞÇİ TANAY,DEMİROĞLU DEMET,ERDOĞAN REYHAN,GÖRMÜŞ SEVGİ,SEZEN IŞIK,Dünya’da Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Mevcut Staj Olanak Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi,I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi,10.04.2014 12.04.2014, TÜRKİYE
 • ERDOĞAN REYHAN,SEZEN IŞIK,BİRİŞÇİ TANAY,DEMİROĞLU DEMET,GÖRMÜŞ SEVGİ,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,KARADAĞ AYBİKE AYFER,Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Staj Uygulamaları,I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi,10.04.2014 12.04.2014, TÜRKİYE
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,MÜDERRİSOĞLU HALDUN,Rekreasyonel Tercihlerde Etnik Köken ve Cinsiyete Bağlı Değişimler,II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,31.10.2013 03.11.2013, TÜRKİYE
 • AYAN SEZGİN,ÖZTÜRK SEVGİ,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ŞEVİK HAKAN,YER ESRA NURTEN,Çeler Esra,Anthropogenic Effects On The Forest Ecosystem Of Uludağ,International Conference on Plants Environmental Pollution,06.07.2009 11.07.2009
 • ÜNAL SABRİ,ÖZTÜRK SEVGİ,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Hunting Tourism Potential ofKastamonu and Affairs of It,4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure,22.04.2008 22.04.2008
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,ŞEVİK HAKAN,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,Kastamonu Kent Ormanı’nın Alan Seçim ve Planlama Kriterleri Açısından İrdelenmesi,VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi,08.05.2008 09.05.2008, TÜRKİYE
 • DEMİROĞLU DEMET,KARADAĞ AYBİKE AYFER,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY,PEYZAJ MİMARLIĞI STAJ EĞİTİMİNDE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ,II.Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı,04.07.2018 07.07.2018, Düzce, TÜRKİYE
 • DEMİROĞLU DEMET,KARADAĞ AYBİKE AYFER,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BİRİŞÇİ TANAY, 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi, Peyzaj Mimarlığı Staj Eğitiminde Bazı Demografik Özelliklerin Etkisinin İncelenmesi, ISBN:978-605-69138-5-3, S:385 396, Düzce Üniversitesi Yayınları No.9. Orman Fakültesi Eğitim Dizisi 1, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, 2019
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Karcı Demirkol Ahenk,BARDAK DENEREL SİMGE,BİRİŞÇİ TANAY, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER YAPISAL ÇEVRE VE YEŞİL ALANLAR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE KENTSELPEYZAJ PLANLAMA YAKLAŞIMLARI, ISBN:978-605-81019-4-4, S:26 45, Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, 2019
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,UMDU DUYGU ÇINAR,ÖZTÜRK SEVGİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER YAPISAL ÇEVRE VE YEŞİL ALANLAR, KENTSEL ALANLARDA ENERJİ ETKİN DONATILAR, ISBN:978-605-81019-4-4, S:419 437, Özgür Öztürk Dakam Yayınları, 2019
 • BİRİŞÇİ TANAY,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,Karcı Demirkol Ahenk, Kuşadası Peyzaj Değerleri, Turizm Bölgelerinde Kentleşmeye Bağlı Doğal Ve Kültürel Peyzaj Değişimleri Kuşadası Örneği, ISBN:978-605-01-1236-8, S:167 179, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, 2018
 • KALAYCI ÖNAÇ AYŞE,BALIK GÖKHAN,AKTAŞ ERDEN,BİRİŞÇİ TANAY, KUŞADASI PEYZAJ DEĞERLERİ, Kuşadası Kent Markalaşması Sürecinde Kentsel Peyzaj Değerlerinin Rolü, ISBN:978-605-01-1236-8, S:194 204, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, 2018
 • BİRİŞÇİ TANAY,MANSUROĞLU SİBEL,SÖĞÜT ZERRİN,KALAYCI ÖNAÇ AYŞE, Yaşamın Her Karesinde Toprak, Ağaç, çevre ve toprak, ISBN:978-605-4303-80-9, S:233 254, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2017
 • (2019), (Transformation of urban landscape value perception over time: a Delphi technique application)
 • (2019), (Temporal and regional change of some air pollution parameters in Bursa)
 • (2019), (Süs Bitkilerinin Kampüs Alanlarında İşlevsel Kullanımı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversites iÖrneği)
 • (2019), (Nature FriendlyLandscape Applications)
 • (2019), (Chronicles and geoheritage of the ancient Roman city of Pompeiopolis: a landscape plan)
 • (2018), (EVALUATION OF THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON CHANGE OF URBAN LANDSCAPES WITHIN THE SCOPE OF TOURISM)
 • (2018), (Nature Friendly Landscape Applications)
 • (2018)
 • (2018), (Nature FriendlyLandscape Applications)
 • (2018), (EVALUATING EGE UNIVERSITY CAMPUS TRANSPORTATION NETWORK BASED ON HUMAN-ORIENTED DESIGN CRITERIA)
 • (2018), (Korunan Alanların Yönetim Planının Hazırlanmasında CBS Uygulamaları Küre Dağları Milli Parkı Örneği)
 • (2018), (Xeriscaping Feasibility as an Urban Adaptation Method for Global Warming: A Case Study from Turkey)
 • (2018), (Determining The Recreational Opportunities Of Ege University Campus With Regards To The View Of Landscape Architecture Students)
 • (2018), (Temporal and regional change of some air pollution parameters in Bursa)
 • (2018), (Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma)
 • (2018), (Ergonomik Kent ve Engelliler)
 • (2018), (Yaşamın Her Karesinde Toprak)
 • (2018), (Restoration Of Nature By The Post Mining Land Use Strategies Suggestions For Kure Copper Mine)
 • (2018), (Akdeniz İkliminde Çatı Bahçesi Uygulamalarının Ekolojik Dengenin Korunması Açısından Önemi)
 • (2018), (Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Kent Parkı İyileştirme Modeli İzmir Kültürpark Örneği)
 • (2018), (Improving the Active Green Space Ratio in Coastal Cities in Turkey)
 • (2018), (The Analysis of User - Space Relations in Terms of Environmental Psychology: Urla Urban Settlement)
 • (2018), (RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)
 • (2018), (Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerlendirilmesi Gereken Sosyal Parametrelerin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi)
 • (2018), (VEGETATION COVER CHANGE OF ÇEŞME ALAÇATI WIND POWER PLANT USING NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI))
 • (2018), (Alışveriş Merkezlerinin Bir Kent Turizm Destinasyonu Olarak İzmir İli Örneğinde Değerlendirilmesi)
 • (2018), (Chronicles and geoheritage of the ancient Roman city of Pompeiopolis: a landscape plan)
 • (2018), (Süs Bitkilerinin Kampüs Alanlarında İşlevsel Kullanımı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversites iÖrneği)
 • Peyzaj Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı İç Mekan Bitkilerinde Ağır Metal Birikiminin Trafik Yoğunluğuna Bağlı Değişimi, KÜ-BAP01/2017-21, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (14731,35),16.5.2018
 • Enerji Üretim Santralleri İçin Peyzaj Onarım Planı Oluşturulması: Çeşme Rüzgar Enerji Santralleri Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10.000),8.11.2017
 • ARITMA ÇAMURLARININ TARIMDA ARITILMIŞ ATIK SULARIN İSE SULAMADA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI PROJESİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (724520),5.9.2016
 • Küre Dağları Milli Parkı Ve Tampon Zon Hızlı Alan Değerlendirmesi, Uzman, BAP, Uzman, (75000),1.7.2010
 • İklim Değişikliği Sürecine Kentsel Adaptasyonda Esnek Bir Üniversite Yerleşke Modeli İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Yerleşkesi Örneği, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (29,418.40)
 • Journal of International Environmental Application Science
 • KUŞADASI PEYZAJ DEĞERLERİ, Editör,
 • Combining AHP and GIS Methods in Site Selection for Sustainable Urban Regeneration Planning Model; Case Study of Karşıyaka, İzmir, Turkey, GÖKÇE GÖNÜLLÜ SÜTÇÜOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mississippi State University, Visiting Scholar , Tam Zamanlı, 1.1.2011 - 1.1.2012
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26.2.2019
 • Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 27.8.2018
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 27.8.2018
 • YÖK-Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu

Araştırma Alanları

 • Mimarlık Planlama Tasarım Temel Alanı
Menüyü Kapat