İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dr. Öğr. Üyesi Gül Yakalı

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Hesaplamalı Mühendislik Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FİZİK BÖLÜMÜ
 • Master DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FİZİK ANABİLİM DALI
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - FİZİK BÖLÜMÜ

Akademik Özgeçmiş


 • KARAMAN MERVE,Demir Nuriye,BİLGİLİ HAKAN,YAKALI GÜL,Gökpek Yenal,DEMİÇ ŞERAFETTİN,KAYA NUSRET,CAN MUSTAFA,Synthesis, Characterization, Aggregation-Induced Enhanced Emission and Solvatochromic Behavior of Dimethyl 4’xx-(Diphenylamino)Biphenyl-3,5-Dicarboxylate: Experimental and Theoretical Studies, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2020
 • BİÇER ABDULLAH,KAYA RÜYA,YAKALI GÜL,GÜLTEKİN MEHMET SERDAR,TURGUT CİN GÜNSELİ,GÜLÇİN İLHAMİ,Synthesis of Novel beta-Amino Carbonyl Derivatives and Their Inhibition Effects on Some Metabolic EnzymesJournal of Molecular Structure, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2020
 • BİÇER ABDULLAH,Maşlakçı Neslihan Nohut,YAKALI GÜL,ÖKSÜZ AYŞEGÜL UYGUN,TURGUT CİN GÜNSELİ,Electrochromic Properties of Electrospun Fibers Based on Bis-Thiomethylcyclohexanone Derivatives, ChemistrySelect, 2019
 • Demir Nuriye,YAKALI GÜL,KARAMAN MERVE,Gökpek Yenal,DENİZALTI SERPİL,BİLGİLİ HAKAN,DİNDAR BİRCAN,DEMİÇ ŞERAFETTİN,CAN MUSTAFA,Structure-Property Relationship in π-Conjugated Bipyridine Derivatives: Effect of Acceptor and Donor Moieties on Molecular Behavior, Journal of Physical Chemistry C, 2019
 • BİÇER ABDULLAH,Taslimi Parham,YAKALI GÜL,GÜLÇİN İLHAMİ,GÜLTEKİN MEHMET SERDAR,TURGUT CİN GÜNSELİ,Synthesis, characterization, crystal structure of novel bis-thiomethylcyclohexanone derivatives and their inhibitory properties against some metabolic enzymes, BIOORGANIC CHEMISTRY, 2019
 • Karaca Emine Özge,Çftçi Osman,Özdemir İlknur,YAKALI GÜL,AYGÜN MUHİTTİN,GÜRBÜZ NEVİN,ÖZDEMİR İSMAİL,Platinum (II) N‐heterocyclic carbene complexes: Synthesis, characterization and cytotoxic properties, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2019
 • YAKALI GÜL,BİÇER ABDULLAH,EKE CANEL,TURGUT CİN GÜNSELİ,Solid State Structural Investigations of the Bis(Chalcone) Compound withSingle Crystal X-ray Crystallography, DFT, Gamma-ray Spectroscopy and Chemical Spectroscopy Methods, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2018
 • BARUT CELEPCİ DUYGU,NAZLI İBRAHİM HANİF,YAKALI GÜL,TOPKAYA TAŞKIRAN DERYA,AYGÜN MUHİTTİN,ALP SERAP,Spectroscopic, Structural and Density Functional Theory(DFT) Studies of two Oxazol-5-one Derivatives, ACTA CHIMICA SLOVENICA, 2018
 • YAKALI GÜL,Emirdağ Öztürk Safiye,AYGÜN MUHİTTİN,STRONG HYDROGEN BONDED SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURE IN CRYSTAL OF 3 2 1 3 BENZODIOXOL 5 YL 7 METHOXY 1 BENZOFURAN 5 YL PROPYL DIETHYLAMINE CATION WITH HYDROGEN BONDED CHLORIDE HYDRATE ANION HALIDES ASSEMBLY X RAY STRUCTURE ANALYSIS DFT CALCULATIONS HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS, JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, 2017, 304 317
 • YAKALI GÜL,çakıcı Abban,EKE CANEL,AYGÜN MUHİTTİN,TURGUT CİN GÜNSELİ,Synthesis, spectroscopic and X-ray structural characterization, quantum chemical studies and investigation of gama-irradiated effects of the novel hydrazone compound: [(E)-3-(2-nitrophenyl)-(E)-1-(2-phenylhydrazono)]-1-phenylallylidene, Journal of Molecular Structure, 2017, 1134, 244 252
 • YAKALI GÜL,BARIM ESRA,KIRILMIŞ CUMHUR,AYGÜN MUHİTTİN,Synthesis X ray structural Characterization of 1 5 bromobenzofuran 2 yl 2 mesitylethanoneoxime and 1 5 bromobenzofuran 2 yl 2 mesitylethanone O 2 phenylacetyl oxime, JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, 2016, 61, 3140 3143
 • YAKALI GÜLKARABIYIK HANDE, KARABIYIK HANDE, KARABIYIK HASAN, GÖKSU GÖKÇE, AYGÜN MUHİTTİN, ÖCAL NÜKHET, GARCIA GRANDA SANTİAGO,Supramolecular chirality sensing DNA mimicry of a norbornane derivative decorated with isoxazoline methylpyrolidine 2 5 dione ring, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2013, 164 174
 • YAKALI GÜL,BARUT CELEPCİ DUYGU,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN,Garcia Granda Santiago,Öcal Nükhet,Gökçe Melek,Synthesis and structural characterization of two new isoindol derivatives, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A, 2011
 • YAKALI GÜL,BİÇER ABDULLAH,TURGUT CİN GÜNSELİ,Single Crystal X-ray Analysis of Some Novel Chalcone Compounds”,2. InternationalConference on Advances in Natural and Applied Sciences,18.04.2017 21.04.2017, Antalya, TÜRKİYE, 30.04.2017
 • YAKALI GÜL,BİÇER ABDULLAH,TURGUT CİN GÜNSELİ,The Analysis of Crystal Structure and Spectroscopic datas of the (2E,6E)-2,6 bis((E)-3 phenylallylidene)cyclohexanone with XRD and Gama Irradiated Effect,3rd International Turkish Congress onMolecular Spectroscopy (TURCMOS2017),,26.08.2017 29.08.2017, Muğla, TÜRKİYE, 26.09.2017
 • YAKALI GÜL,BARUT CELEPCİ DUYGU,Nazlı İbrahim Hanif,TOPKAYA TAŞKIRAN DERYA,ALP SERAP,Determination of Structural Characterization of The Two NovelOxazole Compounds: Single Crystal X-ray Analysis, Density Functionality Theory, Spectroscopy,2. InternationalConference on Advances in Natural and Applied Sciences,18.04.2017 21.04.2017, antalya, TÜRKİYE, 28.04.2017
 • YAKALI GÜL,BARUT CELEPCİ DUYGU,BARIM ESRA,KIRILMIŞ CUMHUR,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,Spectroscopic Details of the Synthesized Novel Benzofurancompound with Experimental and Quantum Chemical Studies: F-TIR, 1HNMR, 13CNMR and DFT,3rd InternationalTurkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017),26.08.2017 29.08.2017, Muğla, TÜRKİYE, 30.08.2017
 • BARUT CELEPCİ DUYGU,Aktaş Aydın,YAKALI GÜL,GÖK YETKİN,Synthesis, Crystal structures, Spectral FT-IR, NMR and UV-VISinvestigations and Theoretical Studies N-phenyl-2-imino-5-methylthiophene and N-(4-chlorophenyl)-2-imino-5-methylthiophene,3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017),26.08.2017 29.08.2017, Muğla, TÜRKİYE, 30.08.2017
 • TURGUT CİN GÜNSELİ,BİÇER ABDULLAH,YAKALI GÜL,GÜLTEKİN MEHMET SERDAR,Synthesis and Characterization of Potential Biological Active SomeNovel Chalcone Based Bisulfides”,,3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2017),10.09.2017 13.09.2017, bakü, AZERBAYCAN, 20.09.2017
 • YAKALI GÜL,Öztürk Safiye Emirdağ,AYGÜN MUHİTTİN,STRONG HYDROGEN BONDED SUPRAMOLECULAR ARCHITECTURE IN CRYSTAL OF 3 2 1 3 BENZODIOXOL 5 YL 7 METHOXY 1 BENZOFURAN 5 YL PROPYL DIETHYLAMINE CATION WITH HYDROGEN BONDED CHLORIDE HYDRATE ANION HALIDES ASSEMBLY X RAY STUCTURE ANALYSIS DFT CALCULATIONS HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS,3. International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications,23.05.2016 28.05.2016, 23.05.2016
 • TURGUT CİN GÜNSELİ,YAKALI GÜL,Biçer Abdullah,AYGÜN MUHİTTİN,The Investigation of Crystal Structure and Spectroscopic of The Novel Hydrazone Compound E 3 2 nitrophenyl E 1 2 phenylhydrazono 1 phenylallylidene,2nd International Conference On Science, Ecology and Technology,14.10.2016 16.10.2016, 14.10.2016
 • YAKALI GÜL,BİÇER ABDULLAH,AYGÜN MUHİTTİN,TURGUT CİN GÜNSELİ,STRUCTURAL CHARACTERIZATION THEORETICAL INVESTIGATION AND HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS OF SINGLE CRYSTAL OF 2 6 E E BIS THIOPHENE 2 YL METHYLENE CYCLOHEXANONE,3. International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications,23.05.2016 28.05.2016, 23.05.2016
 • YAKALI GÜL,BARUT CELEPCİ DUYGU,Garcia Granda Santiago,Öcal Nükhet,Gökçe Melek,Synthesis and structural characterization of two new isoindol derivatives,22. Uluslararası kristalografi kongresi,12.12.2011 15.12.2011, 12.01.2012
 • YAKALI GÜL,BARUT CELEPCİ DUYGU,ÖZTÜRK ÜRÜT GÜLSİYE,AYGÜN MUHİTTİN,ALP SERAP,Garcia Granda Santiago,Taç Eter Türevlerinin Kristalografik ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi,FTD 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 2009,24.09.2009 29.09.2009, 24.09.2009
 • (Synthesis, spectroscopic and X-ray structural characterization, quantum chemical studies and investigation of gama-irradiated effects of the novel hydrazone compound: [(E)-3-(2-nitrophenyl)-(E)-1-(2-phenylhydrazono)]-1-phenylallylidene)
 • (Solid State Structural Investigations of the Bis(Chalcone) Compound withSingle Crystal X-ray Crystallography, DFT, Gamma-ray Spectroscopy and Chemical Spectroscopy Methods)
 • (Synthesis, characterization, crystal structure of novel bis-thiomethylcyclohexanone derivatives and their inhibitory properties against some metabolic enzymes)
 • JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY
 • JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
 • JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN

Araştırma Alanları

 • Fen Bilimleri Ve Matematik Temel Alanı
Menüyü Kapat