İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı Başkanı
 • Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hidrojeoloji
 • Üniversite Orta Doğu Teknik üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • Kocabas, I. and Bulbul, M.,Modeling solute/contaminant transport in heterogeneous aquifers, Environ Sci Pollut Res , 2015, 22, 3298–3313
 • Kocabas, I.,An Analytical Model of Temperature and Stress Fields During Cold Water Injection, SPE Production and Operations, 2006, 282-292
 • Al-awadhy, F. Kocabas, I., Abou Kassem, J.H., and Islam. M.R.,Experimental andNumerical Modeling of Sulfur Plugging in a Carbonate Oil Reservoir, Energy Sources, 2005, 1-2
 • Kocabas, I.,Characterization of geothermal Reservoirs Via Thermal Injection Backflow and Interwell Tracer Testing, Geothermics, 2005, 1, 27-46
 • Kocabas, I, and Islam M.R.,Concentration and Temperature Transients inHeterogeneous Porous Media, Part I: Linear Transport, J. Petroleum Science and Engineering, 2000, 211-22
 • Ibrahim Kocabas, Advanced Reservoir Engineering(for ZADCO industrial short course notes), Outreach Program of AUS, 2010
 • Ibrahim Kocabas, Introduction to Reservoir Engineering and Waterflooding(ARAMCO short course notes), 2007
 • Ibrahim Kocabas, Waterflooding(for ZADCO industrial short course notes), Special programs and Continuing Education Center of UAE University, 2004
 • Aquifer Characterization and Numerical Assessment of Overpumping in the Surficial Aquifer in Al Maqam-Al Saad Area, Al Ain UAE (Graduate MSc Thesis Project completed), Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Hydrogeologic Delineation and Numerical Assessment of Aquifer Vulnarability to Saline water Intrusion in Al Wagan Area, Al Ain UAE (Graduate MSc Thesis Project), Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • 1,200,000 DHs, Co-principal Investigator, ADNOC, Advancement of Reservoir Simulation Techniques in View of UAE Needs, Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • TJER, The Journal of Engineering Reasearch, 2013
 • J. Franklin Institute, 2013
 • Advances in Water Resources, 2013
 • Journal of Canadian Petroleum Technology, 2013
 • The Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013
 • SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 2013
 • TUBİTAK, Editör, 2013
 • Outstanding Technical Editor Award of SPE Reservoir Evaluation and Engineering SPEREE,2012
 • Outstanding Technical Editor Award of SPE Reservoir Evaluation and Engineering SPEREE,2011
 • Outstanding Technical Editor Award of SPE Reservoir Evaluation and Engineering SPEREE,2011
 • Outstanding Technical Editor Award of SPE Reservoir Evaluation and Engineering SPEREE,2010
 • Outstanding Technical Editor Award of SPE Reservoir Evaluation and Engineering SPEREE,2010
 • Special Service Award,2007
 • Special Service Award, KFUPM,2007
 • Special research award in UAEU for the Project “Advancement of Reservoir Simulation Techniques in View of UAE Need,2004
 • Advancement of Reservoir Simulation Techniques in View of UAE Needs,2004
 • Yurtdışı Doktora Bursu,1983
 • Şeref Öğrencisi,1982
 • Şeref Öğrencisi,1981
 • Şeref Öğrencisi,1980
 • Şeref Öğrencisi,1979
 • Şeref Öğrencisi,1978
 • Şise suyu teknolojisi, 0
 • Enjeksiyon hidrojeolojisi, 0
 • Hissedilir enerji depolama teknolojisi, 0
 • Doğal gaz taşıma ve depolaması, boruhattı teknolojisi ve yeraltı depolama teknikleri, 0
 • Doğal gaz rezervuarlarinda ve yeraltı depolama haznelerinde, doğal gazın akışının modellenmesi, 0
 • Konveksiyon-dispersiyon denkleminin sayısal ve analitik çözümleri ve gözenekli ortamda taşınmada uygulamaları (ozellikle izleyici testleri, çözelti taşınmasi, gaz basımı sırasında dispersiyon, yeraltısuları kirlenmesi ve iyilestirmesi üzerine uygulamalar), 0
 • Petrolün su ile öteleme ve diğer ileri üretim teknikleriyle üretilmesi, 0
 • Soğuk su basımı sırasında gelişen jeomekanik ve stress değişimlerin modellenmesi ve yorumlanması (su itimli ikincil petrol üretimi sırasında ısıl değisimler, jeomekanik araştimalar, petrol sondaj kuyularında kuyu dayanıklılığı üzerinde poroelastik ve ısıl-elastik etkiler), 0
 • Petrol ve jeotermal rezervuarlarina soguk su basımı sırasında gelişen ısıl ve basinc değişimlerin modellenmesi ve yorumlanması, 0
 • Petrol, jeotermal ve yeraltısuları haznelerinde izleyici testlerinin analizi, 0
 • Ikili (double) ve tekrarlanir ( Iterated) Laplace transform tekniklerinin gozenekli ortamda akış ve taşınma problemlerine uyuglanması, 0
 • Sharjah Amerikan Üniversitesi, Petrol Mühendisliği yan dalı Koordinatörlüğü, Tam Zamanlı,
 • Doktora Sonrası Araştırmacı, Stanford University, USA,
 • Oğretim Görevlisi, Akdeniz University,
 • Yardımcı Doçent, Akdeniz Üniversitesi,
 • Yardımcı Doçent, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta,
 • Doçent, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta, Hidrojeoloji Mühendisliğ,
 • Associate Professor of Petroleum Engineering, UAE University, Al Ain, UAE,
 • Associate Professor of Petroleum Engineering, KFUPM , Dhahran, SA,
 • UAE Associate Professor of Petroleum Engineering, American University of Sharjah , AUS, Sharjah,
 • Profesör, Batman Universitesi, Batman, Jeoloji Mühendisliği,
 • Rektör Yardımcıs ve Profesör, Izmir Katip Çelebi Universitesi, Izmir, Yeraltı Akışkan Kaynaklar Mühendisliği,

Araştırma Alanları

 • Petrol Mühendisliği
 • Yer Bilimleri Ve Mühendisliği
 • <<Enerji Mühendisliği>>

Dersler

Menüyü Kapat