İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Mehmet Çevik

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Mekanik Anabilim Dalı Başkanı
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İnşaat Mühendisliği
 • Doktora CBÜ FEN BİL.ENST - MAKİNA MÜH.
 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü BOĞAZİÇİ ÜNİV. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MAKİNE
 • Lisansüstü Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği
 • Üniversite BOĞAZİÇİ ÜNV.MÜHENDİSLİK FAK. - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • Dinçer Ünsal,ÇEVİK MEHMET,Improved trajectory planning of an industrial parallel mechanism by a composite polynomial consisting of Bézier curves and cubic polynomials, Mechanism and Machine Theory, 2019, 132, 248 263
 • BAHŞI MUHAMMET MUSTAFA,ÇEVİK MEHMET,SEZER MEHMET,Jacobi polynomial solutions of Volterra integro-differential equations with weakly singular kernel, New Trends in Mathematical Sciences, 2018, 6, 24 38
 • SINIR SÜMEYYE,ÇEVİK MEHMET,SINIR BERRA GÜLTEKİN,Nonlinear free and forced vibration analyses of axially functionally graded Euler-Bernoulli beams with non-uniform cross-section, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2018, 148, 123 131
 • AKDERYA TARKAN,ÇEVİK MEHMET,Investigation of thermal-oil environmental ageing effect on mechanical and thermal behaviours of E-glass fibre/epoxy composites, Journal of Polymer Research, 2018, 25
 • CAN FATİH CEMAL,Lapçin Önder,Ayan Burak,ÇEVİK MEHMET,Human Machine Interface Design for a 3 DoF Robot Manipulator, Universal Journal of Mechanical Engineering, 2018, 6, 47 53
 • BAHŞI MUHAMMET MUSTAFA,Kurt Bahşı Ayşe,ÇEVİK MEHMET,SEZER MEHMET,Improved Jacobi matrix method for the numerical solution of Fredholm integro differential difference equations, Mathematical Sciences, 2016, 10, 83 93
 • BAHŞI MUHAMMET MUSTAFA,ÇEVİK MEHMET,Numerical Solution of Pantograph Type Delay Differential Equations Using Perturbation Iteration Algorithms, Journal of Applied Mathematics, 2015, 2015, 1 10
 • BAHŞI MUHAMMET MUSTAFA,ÇEVİK MEHMET,SEZER MEHMET,Orthoexponential polynomial solutions of delay pantograph differential equations with residual error estimation, Applied Mathematics and Computation, 2015, 271, 11 21
 • Özgün Sunar,ÇEVİK MEHMET,Tek katlı yaprak yaylarda sonlu elemanlar yöntemi ile yorulma analizi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2015, 11, 1 6
 • Mustafa Bahşı,Numerical Solution of Pantograph-Type Delay Differential Equations using Perturbation-Iteration Algorithms, Journal of Applied Mathematics, 2015, 2015, 1-10
 • ÇEVİK MEHMET,BAHŞI MUHAMMET MUSTAFA,SEZER MEHMET,Solution of the delayed single degree of freedom system equation by exponential matrix method, Applied Mathematics and Computation, 2014, 242, 444 453
 • BAHŞI MUHAMMET MUSTAFA,ÇEVİK MEHMET,Taylor Matrix Solution of the Mathematical Model of the RLC Circuits, Mathematical and Computational Applications, 2013, 18, 467 475
 • ÇEVİK MEHMET,Application of Taylor Matrix Method to the Solution of Longitudinal Vibration of Rods, Mathematical and Computational Applications, 2010, 15, 334 343
 • ÇEVİK MEHMET,In plane Vibration Analysis of Symmetric Angle ply Laminated Composite Arches, Gazi University Journal of Science, 2010, 23, 187 199
 • ÇEVİK MEHMET,Effect of Fiber Angle on Out of plane and In plane Natural Frequencies of Laminated Composite Beams, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2008, 26, 112 123
 • ÇEVİK MEHMET,Effects of Fiber Orientation on Out of plane and In plane Natural Frequencies of Angle ply Laminated Composite Arches, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2008, 28, 59 71
 • BAYKUŞ SAVAŞANERİL NURCAN,ÇEVİK MEHMET,Polynomial solution of the single degree of freedom system by Taylor matrix method, Mechanics Research Communications, 2008, 35, 530 536
 • ÇEVİK MEHMET,Çapraz Tabakalı ve Açılı Tabakalı Kompozit Konsol Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2007, 19, 139 145
 • ÇEVİK MEHMET,An Elastic Plastic Thermal Stress Analysis of Cross ply and Angle ply Aluminum Metal matrix Composite Arches, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2007, 26, 169 181
 • ÇEVİK MEHMET,Elastic Plastic Thermal Stress Analysis Of An Aluminum Metal Matrix Composite Arch Under Steady State Temperature Distribution, Science and Engineering of Composite Materials, 2007, 14, 57 65
 • ÇEVİK MEHMET,Thermal Elastic Plastic Stress Analysis of Steel Fiber Reinforced Aluminum Metal Matrix Composite Arches, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2006, 2006, 92 99
 • ÇEVİK MEHMET,PAKDEMİRLİ MEHMET,Non-linear vibrations of suspension bridges with external excitation, International Journal of Non-Linear Mechanics, 2005, 40, 901 923
 • ÇEVİK MEHMET,ÖZKAYA ERDOĞAN,PAKDEMİRLİ MEHMET,Natural Frequencies of Suspension Bridges - An Artificial Neural Network Approach, Journal of Sound and Vibration, 2002, 257, 596 604
 • AKDERYA TARKAN,ÇEVİK MEHMET,SAYMAN ONUR,Influence of thermal ageing on tensile performance of E-glass fibre/epoxy composite joints bonded with a diverse set of adhesives, The Journal of Adhesion, 1 26
 • SINIR SÜMEYYE,ÇEVİK MEHMET,SINIR BERRA GÜLTEKİN,Free Vibration Analysis of Axially Exponentially Graded Beams by Differential Quadrature Method,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 2019
 • NGIMBI ALIF DIAMBU,ÇEVİK MEHMET,Finite Element Stress Analysis of a Functionally Graded Plate,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 10.09.2019
 • ÇAYAN SEDA,SEZER MEHMET,ÇEVİK MEHMET,Pell Matrix Collocation Method for Solving Damped Wave Equation,3rd International Students Science Congress,03.05.2019 04.05.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 10.09.2019
 • (2019), (Influence of thermal ageing on tensile performance of E-glass fibre/epoxy composite joints bonded with a diverse set of adhesives)
 • (2019), (Orthoexponential polynomial solutions of delay pantograph differential equations with residual error estimation)
 • (2019), (Improved trajectory planning of an industrial parallel mechanism by a composite polynomial consisting of Bézier curves and cubic polynomials)
 • (2019), (Investigation of thermal-oil environmental ageing effect on mechanical and thermal behaviours of E-glass fibre/epoxy composites)
 • (2019), (Numerical Solution of Pantograph Type Delay Differential Equations Using Perturbation Iteration Algorithms)
 • (2019), (Improved Jacobi matrix method for the numerical solution of Fredholm integro differential difference equations)
 • (2019), (Nonlinear free and forced vibration analyses of axially functionally graded Euler-Bernoulli beams with non-uniform cross-section)
 • Değişken Kesitli Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme (FDM) Kirişlerin Titreşim Analizi, Yönetici, BAP, Yönetici,,1.1.2015
 • Gecikmeli diferansiyel denklemlerin perturbasyon-iterasyon metodu ile analizi, Yönetici, BAP, Yönetici,,1.1.2015
 • Parabolik yaylarda yorulmaya bağlı çatlak davranışı ve yay ömrünün sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesi ve fiziksel testlerle doğrulanması, Yürütücü, 0369.STZ.2013-2, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Yürütücü, (61886),1.1.2015
 • Yeni bir go-kart şasisi tasarımı ve prototip üretimi, Danışman, 2209, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (4000),1.1.2013
 • Açılı-tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşim analizi, Yürütücü, 106M154, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (5336),1.1.2007
 • Asma köprülerin lineer ve nonlineer titreşimleri, Araştırmacı, 99K120240, DPT, Araştırmacı, (12000),1.1.2001
 • Yaprak yaylarda sonlu elemanlar yöntemi ile yorulma analizi, ÖZGÜN SUNAR, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Yüksek Lisans Tezi - Kiriş titreşim denklemlerinin Taylor matris yöntemi ile analizi, ÖZER TATAR, Devam eden
 • Doktora Tezi - Değişken kesitli fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme kirişlerin titreşimi, SÜMEYYE SINIR, Devam eden
 • Doktora Tezi - Gecikmeli diferansiyel denklemlerin perturbasyon-iterasyon yöntemi ile analizi, M MUSTAFA BAHŞI, Tamamlanmış
 • Kiriş titreşim denklemlerinin Taylor matris yöntemi ile analizi, ÖZER TATAR, Tamamlanmış

Araştırma Alanları

 • Mühendislik Temel Alanı
 • Makine Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği

Dersler

Menüyü Kapat