İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Lütfullah Gündüz

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maden İşletmesi
 • Doktora University of London Engineering Faculty-Mining Engineering
 • Üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi-Maden Fakültesi - Maden Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Use of Rice Husk Ash as Strength-Enhancing Additive in LightweightCementitious Composite Mortars, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 471, 1 11
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,A technical evaluation on the determination of thermal comfortparametric properties of different originated expanded and exfoliated aggregates, Arabian Journal of Geosciences, 2019, 12, 1 4
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,isker münir,Hacıoğlu Sibel,altınyollar özge,Effect of Different Wood Flake Chip Species On The Characteristic Features of Cement-Bonded Particle Boards, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018, 6, 686 695
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,isker münir,Effects of using Cement-Bonded Particle Boards with a Composite Component in Terms of Acoustic Performance in Outdoor Noise Barriers, The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics, 2018, 4, 246 255
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Effect of Porous Aggregate Size on the Techno-Mechanical Properties of Cementless Lightweight Mortars, El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 2018, 5, 168 175
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,ERTAN FERRUH,Mikronize Edilmiş İzmir-Alaçatı Alapietra Taşinin Yalıtımlı Kompozit Dolgu Harci Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Use of Micronized Izmir-Alacati Alapietra Stone in the Production of Insulating Composite Filling Mortar, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2017, 13, 503 514
 • ŞAPCI NÜKHET,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,YAĞMURLU FUZULİ,AKSARAY İGNİMBRİTLERİNİN DOĞAL HAFİF AGREGA OLARAKKULLANILABİLİRLİĞİ VE HAFİF FORMDA BOŞLUKLU DUVAR BLOKELEMANLARININ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014, 20, 63 69
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,KARCI Mehmet,Thermal Performance of Marbles and Investigation of Effects to Energy Saving in Buildings, Bilimsel Madencilik Dergisi, 2013, 52, 27 36
 • ÖZGÜVEN Ahmet,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Examination of effective parameters for the production of expanded clay aggregate, Cement and Concret Composites, 2012, 34, 781 787
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Bims Taşı ve Endüstriyel Önemi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 2012, 51, 48 51
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,BAŞPINAR TUNCAY EBRU,Lightweight Aggregated Foam Plaster for ThermalInsulation in Buildings, Journal of Engineering Science and Design, 2011, 1, 150 155
 • TURHAN ŞEREF,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Determination of specific activity of 226Ra 232Th and 40K for assessment of radiation hazards from Turkish pumice samples, Journal of Environmental Radioactivity, 2008, 99, 332 342
 • DEMİRDAĞ SERVET,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Strength properties of volcanic slag aggregate lightweight concrete for high performance masonry units, Construction and Building Materials, 2008, 22, 135 142
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Use of quartet blends containing fly ash, scoria, perlitic pumiceand cement to produce cellular hollow lightweight masonry blocksfor non-load bearing walls, Construction and Building Materials, 2008, 22, 747 754
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,The effects of pumice aggregate/cement ratios on the low strength concrete properties, Construction and Building Materials, 2008, 22, 721 728
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,DAVRAZ METİN,Reduction of alkali silica reaction risk in concrete bynatural (micronised) amorphous silica, Construction and Building Materials, 2008, 22, 1093 1099
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,BEKAR Mustafa,ŞAPCI NÜKHET,Influence of a new type of additive on the performance of polymer lightweight mortar composites, Cement & Concrete Composites, 2007, 29, 594 602
 • TURHAN ŞEREF,YÜCEL HALUK,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAHİN S,VURAL M,PARMAKSIZ A,DEMİRCİOĞLU B,Natural radioactivity measurement in pumice samples used raw materials in Turkey, Applied Radiation and Isotopes, 2007, 65, 350 354
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,BAŞPINAR TUNCAY EBRU,Türkiye (Bims) Pomza Kaynaklarının İnşaat Sektöründe Doğal Yapı Agregası Olarak Kullanımı, Mühendislik Jeolojisi Bültesi, 2006, 31 45
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,UĞUR İBRAHİM,The effects of different fine and coarse pumice aggregate cement ratios on the structural concrete properties without using any admixtures, Cement and Concrete Research, 2005, 35, 1859 1864
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Engineering properties of amorphous silica as a new natural pozzolan for use in concrete, Cement and Concrete Research, 2005, 35, 1251 1261
 • Özdişçi Ali İhsan,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,İzmir-Alaçatı Taşı Agregasının Hafif Beton Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme _ ”An Analysis On The Usability Of İzmir-Alaçatı Stone Aggregates For The Lightweight Concrete Production”,ICOCEM 4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering,20.04.2019 22.04.2019, Tranzon, TÜRKİYE, 22.04.2019
 • SEYREKBASAN Aysu,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Doğal Mika Mineralinin Çimentolu Harçlarda Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Analiz _ ”An Analysis On The Investigation Of The Effects Of Natural Mica Mineral On Mechanical Properties In Cemented Mortars”,ICOCEM 4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering,20.04.2019 22.04.2019, Tranzon, TÜRKİYE, 22.04.2019
 • KHAN Benish,INDERYAS OMAIR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,To Investigate the Effects of Nylon Fibres in Self Compacting Concrete,5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu,06.12.2019 08.12.2019, 08.12.2019
 • KAYA Ebru,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Çimento Bağlayıcılı Levhaların Gürültü Bariyeri Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Analiz _ ”An Analysis on the Evaluation for the Usability of Cement Bonded Boards as Noise Barriers”,ICOCEM 4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering,20.04.2019 22.04.2019, Trabzon, TÜRKİYE, 22.04.2019
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,isker münir,LİF ÇİMENTO LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYERİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME,3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi,04.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,USE OF RICE HUSK ASH AS STRENGTH-ENHANCING ADDITIVE IN LIGHTWEIGHT CEMENTITIOUS COMPOSITE MORTAR,3rd World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium,18.06.2018 22.06.2018, 22.06.2018
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,isker münir,mocan cavit,Hacıoğlu Sibel,Effect of Different Curing Conditions on the Technical Properties of Inorganic-Bonded Fiber Composites,13th International Congress on Advances in Civil Engineering,12.09.2018 14.09.2018, 14.09.2018
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Effect of Waste Hazelnut Shell Powder on The Technical Properties of Cement Mortars,13th International Congress on Advances in Civil Engineering,12.09.2018 14.09.2018, izmir, TÜRKİYE, 14.09.2018
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,isker münir,A Technical Analysis on the Use of PVAc Acrylic Ester Terpolymer Type in Composite Mortars for Insulation,International Conference on Innovative Engineering Applications,20.09.2018 22.09.2018, sivas, TÜRKİYE, 22.09.2018
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Investigation of the Effect of Fine Grained Tuff on the Performance of Foam Concrete,International Conference on Innovative Engineering Applications,20.09.2018 22.09.2018, sivas, TÜRKİYE, 22.09.2018
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,AÇILMIŞ VERMİKÜLİT AGREGALARIN KOMPOZİT YAPILI SIVA HARÇLARINDA HARCIN TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ,3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESI,04.05.2018 05.05.2018, Kocaeli, TÜRKİYE, 05.05.2018
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Yapısal Restorasyon Harçlarında Kıtık Boyutlarının Harcın Teknik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi,European Conference on Science, Art Culture,19.04.2018 22.04.2018, 02.09.2018
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,The Effect of Different Pozzolanic Additives on Physical and Mechanical Properties of the New Generation Composite Horasan Mortars,European Conference on Science, Art Culture,19.04.2018 22.04.2018, 02.09.2018
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,isker münir,A TECHNICAL ANALYSIS ON THE EFFECT OF EXFOLIATED VERMICULITE AGGREGATE ON THERMAL COMFORT PARAMETERS OF COMPOSITE MORTARS FOR INSULATION PURPOSES,3rd International Energy Engineering Congress,18.10.2018 19.10.2018, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 23.10.2018
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Yeni Nesil Kompozit Harçlarda Polimer Kullanımları Üzerine Bir İnceleme,Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition,19.10.2017 20.10.2017, Ankara, TÜRKİYE, 20.10.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,SONUGELEN Serhat,KÂGİR BLOK HARCI ÜRETİMİNDE YENİ BİR KATKI MADDESİNİN PERFORMANSA ETKİSİ,Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition,19.10.2017 20.10.2017, Ankara, TÜRKİYE, 20.10.2017
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,HAFİF AGREGALI KOMPOZİT HARÇLARIN HİDROFOBLUK ÖZELLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİOPOLİMER KATKI KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME,Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition,19.10.2017 20.10.2017, Ankara, TÜRKİYE, 20.10.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,İSKER Münir,GÜRELİ Bengi,HACIOĞLU Sibel,FARKLI SU İTİCİ AJANLARIN İNORGANİK BAĞLI LİFLİ KOMPOZİT LEVHALARDA HİDROFOBİK ÖZELLİĞE ETKİSİ,Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition,19.10.2017 20.10.2017, Ankara, TÜRKİYE, 20.10.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,GARİP DAĞLI ELVAN,SIVI KÜR MALZEMELERİNİN TAZE BETONUN TEKNİK PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ,Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition,19.10.2017 20.10.2017, Ankara, TÜRKİYE, 20.10.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Tarihi-Eski Yapıların Onarımı Amaçlı Yeni Nesil Kompozit Harçların Kullanımı Üzerine Bir İnceleme,6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures,02.11.2017 04.11.2017, Trabzon, TÜRKİYE, 04.11.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Pirinç Kabuğu Külünün Çimentolu Hafif Kompozit Harçlarda Dayanım Arrtırrıcı Katkı Olarak Kullanılması Üzerine Teknik Bir İnceleme,Hazır Beton Kongresi 2017,13.04.2017 14.04.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 14.04.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Özgücen Ahmet,Genleşmiş Kil Agregaların Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Ankara Kalecik Bölgesi Örneği,Hazır Beton Kongresi 2017,13.04.2017 14.04.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 14.04.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Infulence of elevated temperature on the strenth properties of lightweight concrete masonry units prepared with pumice aggregates,ICAIE International Conference on Advances and Innovations in Engineering,10.05.2017 12.05.2017, Elazığ, TÜRKİYE, 12.05.2017
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,EFFECT OF POROUS AGGREGATE SIZE ON THE THECNO-MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENTLESS LIGTWEIGHT MORTARS,UMAS 2017-International Engineering Research Symposium,11.09.2017 13.09.2017, Düzce, TÜRKİYE, 13.09.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,İSKER Münir,HACIOĞLU Sibel,ALTINYOLLAR Özge,EFFECT OF DIFFERENT WOOD FLAKE CHIP SPECIES ON THE CHARACTERISTIC FEATURES OF CEMENT-BONDED PARTICLE BOARDS,UMAS 2017-International Engineering Research Symposium,11.09.2017 13.09.2017, Düzce, TÜRKİYE, 13.09.2017
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Evaluation of physical and mechanical performance of a new generation composite mortar containing eggshell powder,Applied Sciences’17,26.05.2017 27.05.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 27.05.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Influence of different lightweight aggregate types on technical properties of non-load bearing foam concrete masonry units,Applied Sciences’17,26.05.2017 27.05.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 27.05.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,İSKER MUNİR,GÜRELİ ORHAN BENGİ,HACIOĞLU SİBEL,An Analysis on the use of fibrous natural rocks in inorganic-bonded fiber composites,Applied Sciences’17,26.05.2017 27.05.2017, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27.05.2017
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,AYDOĞDU Namık Kemal,İzmir Alaçatı Taşının Kuru Karışım Hafif Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Teknik Bir Analiz,AGGRESS 2016, 8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Türkiye,13.10.2016 14.10.2016, 14.10.2016
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Diyatomit Agregaların Çimento Esaslı Hafif Harç Özelliklerinin Gelişimine Etkisi,AGGRESS 2016, '8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Türkiye,13.10.2016 14.10.2016, 14.10.2016
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,KALKAN ŞEVKET ONUR,Evaluation of EXfoliated Vermiculate Aggregagtes To Produce New Generation Compoiste Mortars in Environmentally Sustainable Building,ARCHDESIGN’2016, III. International Arcthitectural Design Conference on Design and Nature,17.06.2016 18.06.2016, 18.06.2016
 • ÖZYAĞCI Niyazi,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Influence of Recycled Roof Tile Fine Aggregates on Mechanical Properties of Cement Mortar,ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering,21.09.2016 23.09.2016, 23.09.2016
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,A Study on the Usage of Denim Waste as Reinforcement Element in Composite Mortars on Exterior Building Applications,ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering,21.09.2016 23.09.2016, 23.09.2016
 • İSKER Münir,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,The Importance and The Future of Cement BasedBoards in Dry Wall Systems in Turkey,SBE 16 İstanbul International Conference on Sustainable Built Environment,13.10.2016 15.10.2016, 15.10.2016
 • KALKAN ŞEVKET ONUR,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Dış Cephe Mimari Uygulamalarda Yeni Nesil Kompozit Bileşenli Harçların Teknik Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma,1st International Congress on Engineering Architecture and Design,13.11.2015 14.11.2015, Kocaeli, TÜRKİYE, 14.11.2015
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Elmakuşu İsmail,Investigation on Aggregate Particle Size Effects to Techno-Mechanical Properties of Products With Natural Components In Artificial Stone Production,ROCKMEC’2014-XIth Regional Rock Mechanics Symposium,07.05.2014 09.05.2014, Afyon, TÜRKİYE, 09.05.2014
 • DEMİRDAĞ SERVET,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Pomza Kayacı Karakteristik Özellikleri İle Isı Yalıtımı İlişkisinin Analizi,18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2003,10.06.2003 13.06.2013, Antalya, TÜRKİYE, 13.06.2013
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,Elmakuşu İsmail,Volkanik Cüruf Agregaların Çimentosuz Yalıtım Plakalarının Üretimindeki Kullanımı,IMCET 2013, 23rd International Mining Congress Exhibition of Turkey,16.04.2013 19.04.2013, Antalya, TÜRKİYE, 19.04.2013
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,NATURAL POROUS LIGHTWEIGHT AGGREGATES AND THEIR INDUSTRIAL FUTURE,International porous and powder materials symposium and exhibition PPM 2013,03.09.2013 06.09.2013, Çeşme-İzmir, TÜRKİYE, 06.09.2013
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Ekolojik Yapılarda Mermer,MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi,13.12.2012 15.12.2012, Afyon, TÜRKİYE, 15.12.2012
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,KARCI Mehmet,Mermerlerin Isıl Performansı ve Binalarda Enerji Verimliliğine Etkilerinin İncelenmesi,MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi,13.12.2012 15.12.2012, Afyon, TÜRKİYE, 15.12.2012
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,KARCI Mehmet,Mermerlerin Su Buharı Difüzyon Karaktersitiklikler, ve Nefes Alabilirlik,MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi,13.12.2012 15.12.2012, Afyon, TÜRKİYE, 15.12.2012
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Elmakuşu İsmail,Yüksek Yalıtım Performanslı Suni Mermer Üretimi Üzerine Teknik Bir Analiz,MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi,13.12.2012 15.12.2012, Afyon, TÜRKİYE, 15.12.2012
 • UMucu Yakup,Çağlar Mehmet Fatih,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Bozkurt Volkan,DENİZ VEDAT,Modeling of Grinding Process by Artificial NeuralNetwork for Calcite Mineral,INISTA 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications,15.06.2011 18.06.2011, İstanbul, TÜRKİYE, 18.06.2011
 • Özgüven Ahmet,Oral E,Bayraktar H,Açıkgöz Z Y,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Genleşmiş Kil Agregası Üretiminde Katkı Kullanımının Önemi,3rd Balkan Mining Congress, BALKANMINE 2009,01.10.2009 03.10.2009, BULGARİSTAN, 03.10.2009
 • Özgüven Ahmet,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Genleşmiş Kil Agregası Üretim Maliyetinin Hesaplanması,3rd Balkan Mining Congress, BALKANMINE 2009,01.10.2009 03.10.2009, BULGARİSTAN, 03.10.2009
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,BAŞPINAR TUNCAY EBRU,A Different Product İn Thermal İnsulation Lightweight Aggregated Foam Plaster,International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Suleyman Demirel University,22.10.2009 24.10.2009, Isparta, TÜRKİYE, 24.10.2009
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Yüksek Performanslı Betonların Rötre ve Hidratasyon Derecesine Doygun Hafif Agrega Kullanımının Etkisi,Beton 2008 Uluslar arası Hazır Beton Kongresi,19.06.2008 21.06.2008, İstanbul, TÜRKİYE, 21.06.2008
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,BAŞPINAR TUNCAY EBRU,Isparta Civarı Volkanik Kayaçların Mühendislik Özellikleri Ve Taşıyıcı Beton Üretiminde Kullanılabilirliği,6. Uluslar arası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,01.02.2007 03.02.2007, İzmir, TÜRKİYE, 03.02.2007
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Amorf Silika ve Endüstriye Katkısı,Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005,09.06.2005 12.06.2005, İzmir, TÜRKİYE, 12.06.2005
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,ŞAPCI NÜKHET,DAVRAZ METİN,Pomza Madenciliği, Endüstrisi ve Türkiye Açısından Önemi (Gelişen Yeni Bir Sektör),Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005,09.06.2005 12.06.2005, İzmir, TÜRKİYE, 12.06.2005
 • DAVRAZ METİN,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Isparta Yöresi Amorf Silika Oluşumlarının Beton Üretiminde Mineral Katkı Maddesi Olarak Değerlendirebilirliği,18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2003,10.06.2003 13.06.2003, Antalya, TÜRKİYE, 13.06.2003
 • UĞUR İBRAHİM,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Rock Mechanics Aspects Of The Lightweight Pumice Concretes,VIth Regional rock mechanics symposium, Rockmec 2002,10.10.2002 11.10.2002, Konya, TÜRKİYE, 11.10.2002
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,DEMİRDAĞ SERVET,Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Elmas Tel ve Boncukların Aşınma Dinamiği Üzerine Bir İnceleme,17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - TUMAKS 2001,19.06.2001 22.06.2001, Ankara, TÜRKİYE, 22.06.2001
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Yılmaz İrfan,Orta Anadolu Pomza Oluşumlarının Endüstriyel Olarak Kullanılabilirlik Ölçütleri,17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - TUMAKS 2001,19.06.2001 22.06.2001, Ankara, TÜRKİYE, 22.06.2001
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,UĞUR İBRAHİM,Gözenekli ve Hafif Doğal Kayaçlardan Elde Edilen Blok Malzemelerin Kaya Mekaniği Açısından İrdelenmesi,17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - TUMAKS 2001,19.06.2001 22.06.2001, Ankara, TÜRKİYE, 22.06.2001
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Rota Akın,Hüseyin Aysun,The Assessment Of Material Characterictics Of Central Anatolian Pumice Stones For Civil Construction Industry With Special Reference To SEM Pumice Stone,4th International Symposium on Eastern Mediterrenean Geology,21.05.2001 25.05.2001, Isparta, TÜRKİYE, 25.05.2001
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Şentürk Ahmet,The Assessment of Support Characteristics of Cemented Backfills,Eurock`96, ISRM International Symposium o Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering,02.09.1996 06.09.1996, Turin, İTALYA, 07.09.1996
 • Şentürk Ahmet,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,An Environment Approach - Evaluation of Marble Wastes,The First International Symposium On Mine Environmental Engineering,27.07.1996 31.07.1996, Kütahya, TÜRKİYE, 31.07.1996
 • YAKUT ALİ KEMAL,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Şentürk Ahmet,Heat and Sound Isolation With Waste Fill Bricks,1st Trabzon International Energy and Environment Symp., TIESS-96,29.07.1996 31.07.1996, Trabzon, TÜRKİYE, 31.07.1996
 • Şentürk Ahmet,TOSUN YILDIRIM İSMAİL,GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Production of Solid Fuels From Regional Wastes,1st Trabzon International Energy and Environment Symp, TIESS-96,29.07.1996 31.07.1996, Trabzon, TÜRKİYE, 31.07.1996
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,TOSUN YILDIRIM İSMAİL,Şentürk Ahmet,Recycling of Marble Wastes-Artificial Marble,1st Trabzon International Energy and Environment Symp., TIESS-96,29.07.1996 31.07.1996, Trabzon, TÜRKİYE, 31.07.1996
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Durucan Şevket,A Computer Simulation Model For The Hydraulic Transportation of Backfill,International Symposium on Mining with Backfill - Minefill 93 SAIMM,05.05.1993 07.05.1993, Johannesburg, GÜNEY AFRİKA, 01.06.1993
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,Durucan Şevket,Cemented Backfill Characterisation Based On Undrained Multisatge Triaxial Testing,International Symposium on Mining with Backfill - Minefill 93 SAIMM,05.05.1993 07.05.1993, Johanesburg, GÜNEY AFRİKA, 01.06.1993
 • Lütfullah GÜNDÜZ, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİMSBLOK, ISBN:975-00655-0-6, S:928, Bims Sanayicileri Derneği, 2005
 • Gündüz L, TÜRKİYE POMZA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, S:398, 2005
 • Gündüz L, TURBO C TEMEL PRENSİPLER Text & Grafik Modu Programlaması, S:210, 2001
 • Gündüz L, V. ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, S:207, 2000
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Yerbilimlerinde İstatistik ve Uygulamaları, Tuğra Offset, 1998
 • GÜNDÜZ LÜTFULLAH,SARIIŞIK ALİ,Tozaçan Bekir,DAVRAZ METİN,UĞUR İBRAHİM,ÇANKIRAN OSMAN, Pomza Teknolojisi Cilt I, Tuğra Ofset, 1998
 • Gündüz L, Sarıışık A, YERBİLİMLERİNDE İSTATİSTİK VE UYGULAMALARI, S:239, Tuğra Ofset, 1998
 • Gündüz L, I. ISPARTA POMZA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, S:218, 1997
 • (2019), (Determination of specific activity of 226Ra 232Th and 40K for assessment of radiation hazards from Turkish pumice samples)
 • (2019), (Use of quartet blends containing fly ash, scoria, perlitic pumiceand cement to produce cellular hollow lightweight masonry blocksfor non-load bearing walls)
 • (2019), (Strength properties of volcanic slag aggregate lightweight concrete for high performance masonry units)
 • (2019), (The effects of pumice aggregate/cement ratios on the low strength concrete properties)
 • (2019), (Lightweight Aggregated Foam Plaster for ThermalInsulation in Buildings)
 • (2019), (Pomza Teknolojisi Cilt I)
 • (2019), (Influence of a new type of additive on the performance of polymer lightweight mortar composites)
 • (2019), (The effects of different fine and coarse pumice aggregate cement ratios on the structural concrete properties without using any admixtures)
 • (2019), (Engineering properties of amorphous silica as a new natural pozzolan for use in concrete)
 • (2019), (A technical evaluation on the determination of thermal comfortparametric properties of different originated expanded and exfoliated aggregates)
 • (2019), (Examination of effective parameters for the production of expanded clay aggregate)
 • (2019), (Modeling of Grinding Process by Artificial NeuralNetwork for Calcite Mineral)
 • (2019), (Reduction of alkali silica reaction risk in concrete bynatural (micronised) amorphous silica)
 • (2019), (Mermer TEKNOLOJİSİ)
 • The Technical Investigations and the Modelling of Currighinalt Gold Mine, Northern Ireland, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.1992
 • Journal of Building Engineering
 • Construction Building Materials
 • İZMİR-ALAÇATI TAŞI AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ, ALİ İHSAN ÖZDİŞÇİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çimento bağlayıcılı levha ürünlerin ses geçiş kaybı özelliklerinin irdelenmesi, EBRU KAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Technical investgation for the use of textile waste fiber types in new generation composite plasters, ŞEVKET ONUR KALKAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • The evaluation of innovative insulation materials for energy efficiency in civil engineering, NEZİH SERDAR YASDIMAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Diyatomit agreganın kompozit hazır harç üretiminde değerlendirilmesi, MELTEM KARAGÖZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Doğal kayaç bileşenli genleşmiş cam agrega üretimi ve endüstriyel olarak değerlendirilmesi, NÜKHET ŞAPCI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mikronize dolomitin fotolüminesans harç üretiminde değerlendirilmesi, DİLARA GÜLTEKİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Volkanik hafif agregaların MgO esaslı yalıtım amaçlı plaka üretimi ve değerlendirilmesi, İSMAİL ELMAKUŞU, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kompozit yapıda pomza agregası içeren köpük betonun özellikleri ve teknik parametrelerinin irdelenmesi, MUSTAFA BEKAROĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Volkanik cüruf agregalı şap betonun geliştirilmesi ve teknik özelliklerinin irdelenmesi, MURAT AKTEPE, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dekoratif yalıtımlı dış cephe kaplama plaka üretiminin değerlendirilmesi, NUR SAFA SEYRAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yalıtımlı hafif beton kiremit üretimi, TAMER EFE, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Barit şlam atıklarının yüksek performanslı kompozit harç üretiminde değerlendirilmesi, MEHMET KARCI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mikronize malzeme tane boyutunun çimento esaslı kompozit yapıya etkisinin incelenmesi, MEHMET ŞAHİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kireç taşı örneğinin yapay sinir ağları ile öğütme işlemlerinin modellenmesi ve kinetik modelle kıyaslanması, YAKUP UMUCU, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Genleşen kil agrega üretimi ve endüstriyel olarak değerlendirilmesi, AHMET ÖZGÜVEN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Farklı tür pomzaların kesikli öğütme ortamındaki davranışlarının incelenmesi ve modellenmesi, SERKAN ÇAYIRLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Aksaray bölgesi volkanik hafif agrega oluşumlarının incelenmesi ve endüstriyel kullanılabilirliği, NÜKHET ŞAPCI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'deki bazı mermerlerin mineralojik ve petrografik özelliklerine göre kesilebilme ve işlenebilme parametrelerinin matematiksel modellemesi, ALİ NAMIK GÜNEŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Volkanik cüruf oluşumlarının inşaat endüstrisinde hafif yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi, SERVET DEMİRDAĞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ponzanın hafif harç yapımında endüstriyel hammadde olarak kullanımı, NAZMİ ŞENGÜN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Isparta Keçiborlu yöresi doğal amorf silika oluşumlarının geleneksel ve hafif beton endüstrilerinde kullanılabilirliğinin araştırılması, METİN DAVRAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Doğal yapı ve kaplama taşlarının ses akustiği ve kayaç parametreleri ile ilişkisinin incelenmesi, İBRAHİM UĞUR, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Mermerlerin silikatlı solüsyonlar ile su geçirimsizliğinin sağlanması, CANPOLAT ÇETİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Nonparametrik rank analiz yöntemlerinin maden projelendirmelerinde kullanımı, ALİ SARIIŞIK, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • ETİBANK Genel Müdürlüğü, Mühendis, Tam Zamanlı, 1.1.1993 - 1.1.1994

Dersler

Menüyü Kapat