İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Klinik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Klinik Mühendisliği A.B.D. Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Mühendislik / Biyomedikal Mühendisliği
 • Doktora Drexel University-Biomedical Engineering
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols, J Adhes Dent, 2011, 13, 359-66
 • Muganlı Zülal,ONAK GÜNNUR,ERCAN UTKU KÜRŞAT,KARAMAN OZAN,The Effect of Antimicribial Peptide Conjugated PGCL Sutures on Wound Healing,TIPTEKNO’19, Tıp Teknolojileri Kongresi,03.10.2019 05.10.2019, Aydın, TÜRKİYE, 03.10.2019
 • Shainsky Natalie,Dobrynin Danil,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Joshi Suresh G,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Fridman Gregory,Fridman Alexander,Friedman Gary,Inactivation of Escherichia Coli: Pharmacological Effect of Non-Equilibrium Plasma Treatment of Liquids,International Symposium on Plasma Chemistry, ISPC 20,04.08.2019 09.08.2014, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 04.08.2019
 • Ekimci Gizem Dilara,ONAK GÜNNUR,KARAMAN OZAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Assessment of Direct and Fluid Mediated Cold Atmospheric Plasma Treatment on Squamous Cell Carcinoma,TIPTEKNO’19, Tıp Teknolojileri Kongresi,03.10.2019 05.10.2019, Aydın, TÜRKİYE, 03.10.2019
 • Gencay Yasav,Ekimci Gizem Dilara,Türkal Miranda,KARAMAN OZAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Evaluation of Long-Term Effect of Cold Atmospheric Plasma on Titanium Implant Materials,TIPTEKNO’19, Tıp Teknolojileri Kongresi,03.10.2019 05.10.2019, Aydın, TÜRKİYE, 03.10.2019
 • Kış Büşra,Ünay Mazlum,Ekimci Gizem Dilara,ERCAN UTKU KÜRŞAT,AKAN AYDIN,Counting Bacteria Colonies Based on Image Processing Methods,TIPTEKNO’19, Tıp Teknolojileri Kongresi,03.10.2019 05.10.2019, Aydın, TÜRKİYE, 03.10.2019
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Yıldırım Çağla,ONAK GÜNNUR,KARAMAN OZAN,Decontamination of PEGDMA with Cold Atmospheric Plasma for Cell Encapsulation Purpose,ESB2018, 29th Annual Congress of the European Society for Biomaterials,09.09.2018 13.09.2018, Maastricht, HOLLANDA, 09.09.2018
 • ONAK GÜNNUR,ERCAN UTKU KÜRŞAT,ŞEN MUSTAFA,HORZUM POLAT NESRİN,GARİPCAN BORA,KARAMAN OZAN,Effective Surface Modification of Bone Sialoprotein Mimetic Peptide on Align Nanofibers with Cold Atmospheric Plasma,ICPM-7, 7th International Conference on Plasma Medicine,17.06.2018 22.06.2018, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 17.06.2018
 • Hahn Veronika,Dikyol Caner,Altrock Beke,Schmidt Michael,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Weltmann Klaus Dieter,von Woedtke Thomas,Plasma-mediated inactivation of E. coli: Influence of protein content on wet surface and in liquid medium,ICPM-7, 7th International Conference on Plasma Medicine,17.06.2018 22.06.2018, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 17.06.2018
 • Gökçelli Uğur,İLHAN ENVER,Asuman Argon,Üreyen Orhan,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Prevention of Peritoneal Adhesion by Cold Atmospheric Plasma Treatment,ICPM-7, 7th International Conference on Plasma Medicine,17.06.2018 22.06.2018, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 17.06.2018
 • Çukur Elif,Yıldırım Çağla,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Degradation of Tattoo Inks by Cold Atmospheric Plasma Treatment,ICPM-7, 7th International Conference on Plasma Medicine,17.06.2018 22.06.2018, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 17.06.2018
 • Gökçelli Uğur,İLHAN ENVER,Argon Asuman,Üreyen Orhan,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Atmosferik Soğuk Plazma Uygulamasının Peritoneal Adezyonun Önlenmesi Üzerine Etkinliğinin Araştırılması,21. Ulusal Cerrahi Kongresi,11.04.2018 15.04.2018, Antalya, TÜRKİYE, 11.04.2018
 • KELEBEK SEYFİ,ULU MURAT,KARAMAN OZAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,The Evaluation of Osseointegration Periods of Dental Implants in Which Surface Modification with Atmospheric Cold Plasma Application and RGD Pepetide Conjugation Were Made,İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,09.11.2018 11.11.2018, 09.11.2018
 • AKÇAY HÜSEYİN,Kara Alper,ERCAN UTKU KÜRŞAT,BAHÇECİ SELEN,ULU MURAT,Effect of Atmospheric Cold Plasma Application on Tiatnium Barriers on Rabbit Calvarial Vertical Bone Regeneration Model,Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress,13.05.2018 17.05.2018, Girne, KKTC, 13.05.2018
 • Ekimci Gizem Dilara,Özdemir Mehmet Akif,Yeşilkaya Bartu,Unay Mazlum,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Plazma Deşarjı Sırasında Ortaya Akustik Verilerin İşlenmesi ve Karakterizasyonu,TIPTEKNO’18, Tıp Teknolojileri Kongresi,08.11.2018 10.11.2018, Gazi Magusa, TÜRKİYE, 08.11.2018
 • Çukur Elif,Yıldırım Çağla,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Degradation of Tattoo Inks by Non-Thermal Atmospheric DBD Plasma Treatment for Plasma Assisted Tattoo Removal Purpose.,CESPC 7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry,03.09.2017 07.07.2017, Sveti Martin, HIRVATİSTAN, 03.09.2017
 • AYDEMİR IŞIL,ERCAN UTKU KÜRŞAT,OLUDAĞ METE TÜLAY,İNAN VİSSUN SEVİNÇ,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,Adjuvant therapeutic effect of cold atmospheric plasma on endometrium cancer cells,ICHC 2017, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry,18.05.2017 21.05.2017, Antalya, TÜRKİYE, 18.05.2017
 • AYDEMİR IŞIL,ERCAN UTKU KÜRŞAT,KILIÇASLAN SÖNMEZ PINAR,METE MESUT,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,The effects of Atmospheric plasma and oleocanthal on cancer cell migration,ICHC 2017, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry,18.05.2017 21.05.2017, Antalya, TÜRKİYE, 18.05.2017
 • Tanyolaç Zeynep Gülce,Demirci Emine Afra,ONAK GÜNNUR,KARAMAN OZAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Comparative Evaluation of Direct and Fluid Mediated Cold Atmospheric Pressure Plasma Treatments on Wound Healing,BIOMED 2017, 22nd International Biomedical Science Technology Symposium,12.05.2017 14.05.2017, Ankara, TÜRKİYE, 12.05.2017
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Yost Adam,Wasko Kim,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Systemic toxicity and cytotoxicity assessment of non-thermal atmospheric DBD air plasma treated N-acetylcysteine (NAC) solution,ICPL 2017, International Conference on Plasmas with Liquids,05.03.2017 09.03.2017, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 05.03.2017
 • Küçük Diğdem,Savran Levent,ERCAN UTKU KÜRŞAT,YARALI ZİYŞAN BUSE,KARAMAN OZAN,SAĞLAM MEHMET,KÖSEOĞLU SERHAT,Kronik Periodontis Hastalarında Cerrahisiz Periodontal Tedaviye İlave Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri,Türk Periodontoloji Derneği 47. Ululslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu,17.11.2017 18.11.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 17.11.2017
 • Usta Yusuf Hakan,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Enfekte yara yönetimi için portatif soğuk atmosferik plazma cihazının geliştirilmesi,TIPTEKNO’17, Tıp Teknolojileri Kongresi,12.10.2017 14.10.2017, Trabzon, TÜRKİYE, 12.10.2017
 • Yıldırım Çağla,ONAK GÜNNUR,KARAMAN OZAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,L929 Fibroblast Hücrelerinin PEGDMA içerisine enkapsülasyonuna atmosferik soğuk plazma uygulamasının etkisi,TIPTEKNO’17, Tıp Teknolojileri Kongresi,12.10.2017 14.10.2017, Trabzon, TÜRKİYE, 12.10.2017
 • Çukur Elif,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Soğuk atmosferik plazma kullanarak dövme silme,TIPTEKNO’17, Tıp Teknolojileri Kongresi,12.10.2017 14.10.2017, Trabzon, TÜRKİYE, 12.10.2017
 • ONAK GÜNNUR,Usta Yusuf Hakan,Çelik Yoncagül,Namlı İlayda,ERCAN UTKU KÜRŞAT,KARAMAN OZAN,Development of Plasma Device Integrated Electrospinning System for Biofabrication,TIPTEKNO’17, Tıp Teknolojileri Kongresi,12.10.2017 14.10.2017, Trabzon, TÜRKİYE, 12.10.2017
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,İbiş Fatma,Dikyol Caner,Yıldırım Çağla,Çukur Elif,Demirci Emine Afra,HORZUM POLAT NESRİN,KARAMAN OZAN,Non-thermal Atmospheric Plasma Treated Sutures for Prevention of Suture Associated Surgical Site Infections,CESPC 7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry,03.09.2017 07.09.2017, Sveti Martin, HIRVATİSTAN, 03.09.2017
 • Demirci Emine Afra,KELEBEK SEYFİ,İbiş Fatma,ERCAN UTKU KÜRŞAT,ULU MURAT,KARAMAN OZAN,The Evaluation of Wettability and Cell-Surface Interactions on Modified Titanium Discs with Atmospheric Cold Plasma Application and RGD Peptide Conjugation: In Vito Study,BİYOMUT 2016, XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı,03.11.2016 05.11.2016, İzmir, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Tıbbi Plazmalar: Atmosferik Soğuk Plazmaların Biyomedikal Uygulamaları,TIPTEKNO16 – Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi,27.06.2016 29.06.2016, Antalya, TÜRKİYE, 27.06.2016
 • İbiş Fatma,Demirci Emine Afra,KARAMAN OZAN,KORKMAZ EKREN PERVİN,BACAKOĞLU FEZA,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Evaluation of Antimicrobial Activity of Nebulized Plasma-Treated Liquids for Control of Ventilator Associated Pneumonia,ICPM-6, 6th International Conference of Plasma Medicine,04.09.2016 09.09.2016, Brartislava, SLOVAKYA, 04.09.2016
 • İbiş Fatma,PEKBAĞRIYANIK TUĞBA,ULU MURAT,ENHOŞ ŞÜKRÜ,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Comparative Assesment of Antimicrobial Efficacy of Non-Thermal Plasma and Er:YAG Laser on Titanium Discs for Nonsurgical Treatment of Peri-implantitis,ICPM-6, 6th International Conference of Plasma Medicine,04.09.2016 09.09.2019, Bratislava, SLOVAKYA, 04.09.2016
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Yost Adam,Smith Josh,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Novel Plasma-Antimicrobial Solution and the Mechanism of Bacterial Inactivation,HTPP 14, 14th High-Tech Plasma Processes Conference,03.07.2016 07.07.2016, Münih, ALMANYA, 03.07.2016
 • ARIK NEHİR,İnan Alper,İbiş Fatma,Demirci Emine Afra,ERCAN UTKU KÜRŞAT,KARAMAN OZAN,HORZUM POLAT NESRİN,Effect of Cold Plasma Treatment on Electrospun Nanofibers,Electrospin 2016 – 4th International Conference on Electrospinning,28.06.2016 01.07.2016, Otranto, İTALYA, 28.06.2016
 • Adımcı Pınar,İbiş Fatma,ERCAN UTKU KÜRŞAT,BAĞIŞ BORA,Effect of Non-Thermal Plasma Treatment on the Bond Strength of Different CAD/CAM Blocks to Resin Cements,Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 5. Uluslararası Palandöken Kış Sempozyumu,18.03.2016 20.03.2016, Erzurum, TÜRKİYE, 18.03.2016
 • Adımcı Pınar,İbiş Fatma,ERCAN UTKU KÜRŞAT,BAĞIŞ BORA,Effect of Non-Thermal Plasma Treatment on Wettability of Different CAD/CAM Materials,TDA 22nd International Dental Congress,19.05.2016 21.05.2016, İzmir, TÜRKİYE, 19.05.2016
 • Çelik Burak,ÇAPAR İSMAİL DAVUT,İbiş Fatma,ERCAN UTKU KÜRŞAT,ERDİLEK NECDET,Can Deionized Water Substitute Bleaching Agents by Utilizing N0n-Thermal DBD Plasma for Non-Vital Tooth Bleaching Purpose?,COST TD1208 3rd Annual Meeting “Electrical Discharges with Liquids for Future Applications”,13.03.2016 17.03.2016, Kocaeli, TÜRKİYE, 13.03.2016
 • İbiş Fatma,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Antimicrobial Activity of Nebulized Plasma-Treated Solutions,COST TD1208 3rd Annual Meeting “Electrical Discharges with Liquids for Future Applications”,13.03.2016 17.03.2016, Kocaeli, TÜRKİYE, 13.03.2016
 • ULU MURAT,KAPILI MEHMET BURAK,ERCAN UTKU KÜRŞAT,İbiş Fatma,AYDEMİR IŞIL,KESKİN NAZAN,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,Atmosferik Soğuk Plazma İle Modifiye Edilen Titanyum Yüzeylerde Osteojenik Hücre Aktivitelerinin Değerlendirilmesi,BİYOMUT 2016, XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı,03.11.2016 05.11.2016, İzmir, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • AKÇAY HÜSEYİN,GÖRGÜLÜ HARUN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,ULU MURAT,İbiş Fatma,Demirci Emine Afra,KARAMAN OZAN,Atmosferik Soğuk Plazma Uygulamasının Titanyum Meş Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi,BİYOMUT 2016, XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı,03.11.2016 05.11.2016, İzmir, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Mechanisms Underlying Antimicrobial Efficacies of Non-Thermal Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasma Treated N-Acetyl Cysteine (NAC) Solution,COST Action TD1208 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications,23.02.2015 26.05.2015, Barcelona, İSPANYA, 23.02.2015
 • İbiş Fatma,OFLAZ HAKAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Biofilm Inactivation and Prevention on Common Implant Materials Surfaces by Non-Thermal DBD Plasma Treatment,Bioplasmas Plasmas with Liquids – Joint Conference of COST Actions TD1208 “Electrical Discharges with Liquids for Future Applications” MP1101 “Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology,13.09.2015 17.09.2015, Bertinoro, İTALYA, 13.09.2015
 • ÇÖLGEÇEN ÖZLEM,ERCAN UTKU KÜRŞAT,ALTUNTAŞ MERVE,Zirkonya Seramikler Üzerine Non-Termal Plazma Uygulamasının Yüzey Islanabilirliğine Etkileri,22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi,12.11.2015 15.11.2015, Antalya, TÜRKİYE, 12.11.2015
 • Ji Haifeng,Li Yingying,Kojtari Arben,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Smith Josh,Friedman Gary,Fridman Alexander,Sensenig Somdev Tyagi,Joshi Suresh G,Brooks Ari D,Plasma chemistry for suitability and environmental safety,International Summit on Past and Present Research Systems of Green Chemistry,25.08.2014 27.08.2014, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 25.08.2014
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,NAC Solution Activated by non-thermal DBD plasma is highly antimicrobial and mounts predominantly nitrosative stress in Escherichia coli,ASM-2014, International Conference of American Society for Microbiology,17.05.2014 20.05.2014, Boston, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 17.05.2014
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Chemical Responses in Escherichia coli upon Exposure to Non-Thermal DBD Plasma-Treated N-Acetylcysteine (NAC) Solution,ICPM-5, 5th International Conference of Plasma Medicine,18.05.2014 23.05.2014, Nara, JAPONYA, 18.05.2014
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Non-Thermal Plasma-Activated N-Acetyl-Cysteine Solution as a Novel Broad Spectrum Antimicrobial Agent,International Symposium on Molecular Medicine and Infectious Disease,16.06.2014 20.06.2014, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 16.06.2014
 • Albala Lorenzo,Wheatley Margaret,Joshi Suresh G,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Indirect Plasma Sterilization of Ultrasound Contrast Agent,International Symposium on Molecular Medicine and Infectious Disease,16.06.2014 20.04.2014, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 16.06.2014
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Fridman Gregory,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Non-Thermal Dielectric Barrier (DBD) Plasma Treated N-Acetylcysteine (NAC) Solution: A Novel Antimicrobial Agent,Annual Meeting of Surgical Infection Society,12.04.2013 15.04.2013, Las Vegas, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 12.04.2013
 • Neidrauer Michael,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Bhattacharyya Aparna,Barbee Kenneth,Joshi Suresh G,Antimicrobial Efficacy of a Topical Ointment Containing Nitric Oxide Loaded Zeolite,Wound Healing Society Annual Meeting,01.05.2013 05.05.2013, Denver, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 01.05.2013
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Smith Josh,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Chemical Changes in Plasma-Treated NAC Solution, Leading to Antimicrobial Effect,XIX International BIOMED Symposium,12.11.2013 15.11.2013, Aydın, TÜRKİYE, 12.11.2013
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Kojtari Arben,Ji Haifeng,Fridman Gregory,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Chemical Modifications in Non-Thermal DBD Plasma Treated Water and Antimicrobial Effects,4th International Conference on Plasma Medicine,17.06.2012 21.06.2012, Orleans, FRANSA, 17.06.2012
 • Yost Adam,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Mahmood Sania,Poor Alex,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Effects of Alginate Gels Treated with Non-Thermal Dielectric Barrier Discharge Plasma on Endothelial Cell Migration and Proliferation,International Symposium on Molecular Medicine and Infectious Disease,19.06.2012 21.06.2012, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 19.06.2012
 • Poor Alex,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Joshi Suresh G,Fridman Alexander,Fridman Gregory,Friedman Gary,Brooks Ari D,Alginate Gels Treated With Nonthermal Plasma: A Novel Wound Dressing,7th Annual Academic Surgical Congress,14.02.2012 16.02.2012, Las Vegas, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 14.02.2012
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Wang Ho,Ji Haifeng,Fridman Gregory,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Antimicrobial Properties of NAC Treated by Non-Thermal DBD Plasma,International Symposium on Molecular Medicine and Infectious Disease,19.06.2012 21.06.2012, 19.06.2012
 • Shainsky Natalie,Dobrynin Danil,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Joshi Suresh G,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Fridman Gregory,Fridman Alexander,Friedman Gary,Pharmacological Effect of Non-Equilibrium Plasma Treatment of Liquids,Drexel University IEEE graduate forum’s 4th annual research symposium,03.03.2011 03.03.2011, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 03.03.2011
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Otoole Sean,Gogotsi Natalie,Fridman Gregory,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Non-thermal Floating Electrode-DBD Plasma: A Novel Approach to Control Bacteria in Biofilms.,Surgical Infection Control of North America, Annual Meeting,11.05.2011 14.05.2011, Palm Beach, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 11.05.2011
 • Shainsky Natalie,Dobrynin Danil,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Joshi Suresh G,Brooks Ari D,Ji Haifeng,Fridman Gregory,Young Chou,Fridman Alexander,Plasma acid and its applications.,International Conference on Plasma Science-ICOPS 2011,26.06.2011 30.06.2011, Chicago, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 26.06.2011
 • ERCAN UTKU KÜRŞAT,Fridman Gregory,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Antimicrobial Behavior of Non-Thermal Plasma Treated Liquids,International Symposium on Plasma Chemistry, ISPC 20,04.08.2011 09.08.2011, Philadelphia, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 04.08.2011
 • Poor Alex,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Fridman Gregory,Fridman Alexander,Friedman Gary,Brooks Ari D,Joshi Suresh G,Antimicrobial Efficacy of Non-Thermal Plasma-Treated Alginate Wound-Dressing Against Multidrug Resistant Pathogens,IDSA 2011 Annual Meeting,20.10.2011 23.10.2011, Boston, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 20.10.2011
 • Shainsky Natalie,Dobrynin Danil,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Park Sin,Joshi Suresh G,Ji Haifeng,Brooks Ari D,Young Chou,Fridman Gregory,Fridman Alexander,Friedman Gary,Plasma Acid: A Chemically and Physically Metastable Substance,64th Annual Gaseous Electronics Conference,14.11.2011 18.11.2011, Salt Lake City, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 14.11.2011
 • Shainsky Natalie,Dobrynin Danil,ERCAN UTKU KÜRŞAT,Joshi Suresh G,Fridman Gregory,Friedman Gary,Fridman Alexander,Effect of Liquid Modified by Non-Equilibrium Atmospheric Plasmas on Bacteria Inactivation Rates,IEEE International Conference on Plasma Science-ICOPS 2010,20.06.2010 24.06.2010, Norfolk, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 20.06.2010
 • (04.07.2012 00:00:00), (Nonthermal dielectric-barrier discharge plasma-induced inactivation involves oxidative DNA damage and membrane lipid peroxidation in Escherichia coli)
 • (Chemical Changes in Nonthermal Plasma Treated N Acetylcysteine NAC Solution and Their Contribution to Bacterial Inactivation)
 • (Nonequilibrium Plasma Activated Antimicrobial Solutions are Broad Spectrum and Retain their Efficacies for Extended Period of Time)
 • (Control of Multi Drug Resistant Pathogens with Non Thermal Plasma Treated Alginate Wound Dressing)
 • (Biofilm Inactivation and Prevention On Common Implant Material Surfaces by Non Thermal DBD Plasma Treatment)
 • (Antimicrobial efficacy and wound healing property of a topical ointment containing nitric oxide loaded zeolites)
 • (Aspartic and Glutamic Acid Templated Peptides Conjugation on Plasma Modified Nanofibers for Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells: A Comparative Study)
 • (Preservation of imaging capability in sensitive ultrasound contrast agents after indirect plasma sterilization)
 • (Chemical Changes in Nonthermal Plasma-Treated N-Acetylcysteine (NAC) Solution and TheirContribution to Bacterial Inactivation)
 • (Calcium Binding-Mediated Sustained Release of Minocycline from Hydrophilic Multilayer Coatings Targeting Infection and Inflammation)
 • (Control of multi-drug-resistant pathogens with non-thermal-plasma-treated alginate wound dressing)
 • (Antimicrobial Efficacy of a Topical Ointment Containing Nitric Oxide-Loaded Zeolite)
 • (Nonthermal dielectric-barrier discharge plasma-induced inactivation involves oxidative DNA damage and membrane lipid peroxidation in Escherichia coli.)
 • (Nonequilibrium plasma- activated antimicrobial solutions are broad- spectrum and retain their efficacies for extended period of time)
 • (Tensile Bond Strength of an Aged Resin Composite Repaired with Different Protocols)
 • (Prevention of bacterial colonization on non-thermal atmospheric plasma treated surgical sutures for control and prevention of surgical site infections)
 • (Plasma‐mediated inactivation of E. coli: Influence of protein on wet surface and in liquid medium)
 • (Nonthermal Dielectric-Barrier Discharge Plasma-Induced Inactivation Involves Oxidative DNA Damage and Membrane Lipid Peroxidation in Escherichia coli)
 • Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamele Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Yürütücü, 114E163, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (189177),1.1.2019
 • Cerrahi Bölge Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesi ile Antimikrobiyal Özellikli Sütür Geliştirilmesi, Yürütücü, 2014-1-MÜH-20 , BAP, Yürütücü, (55000),1.1.2016
 • Atmosferik Soğuk Plazma ile Muamele Edilmiş Farklı Sıvıların Antimikrobiyal Etkisinin Gram Negatif ve Gram Pozitif Bakteri Biyofilmleri Üzerinde Karşılaştırılması., Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (41853),1.1.2016
 • Transvajinal Uterus Ampütasyon Cihazı, Danışman, 113M523, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (209265),1.1.2016
 • Titanyum Bariyer Yüzeyine Atmosferik Soğuk Plazma Uygulamasının Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi, Danışman, 114S506, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (142000),1.1.2016
 • Düşük Enerjili Darbe Elektromanyetik Dalga Tekniği ile Kronik Yara İyileştirme (DMAT) Cihazı Tasarımı, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı
 • Materials for Disinfection Produced By Non-Thermal Plasma
 • Best Scientific Poster Presentation,2011
 • Etik Kurul Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu , 16.10.2014
 • Yurt Dışı Doktora Bursu
 • Sempozyum, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzenleyici, İzmir, 2014

Dersler

Menüyü Kapat