İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Şerafettin Demiç

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • Grafen Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Malzeme Anabilim Dalı Başkanı
 • Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Malzeme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Kimya
 • Doktora Ege Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya A.B.D.
 • Lisansüstü Orta Doğu Teknik üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya A.B.D
 • Üniversite Orta Doğu Teknik üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya

Akademik Özgeçmiş


 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Synthesis of two tri-arylamine derivatives as sensitizers in dye-sensitized solar cells: Electron injection studies and photovoltaic characterization, 2014
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,The performance of OLEDs based on sorbitol doped PEDOT:PSS, 2012
 • O Usluer, S Koyuncu, S Demic, R.A.J. Janssen,A Novel High-Contrast Ratio Electrochromic Material from Spiro[cyclododecane-1,9’-fluorene]bicarbazole, 2011
 • Koyuncu Sermet, Usluer Ozlem, Can Mustafa, Demic Serafettin, Icli Siddik, Serdar Sariciftci Niyazi,Electrochromic and electroluminescent devices based on a novel branched quasi-dendric fluorene-carbazole-2,5-bis(2-thienyl)-1H-pyrrole system, 2011
 • Hakli-Birel Ozgul, Dincalp Haluk, Zafer Ceylan, Demic Serafettin , Colladet Kristof , Vanderzande Dirk , Yurum Yuda , Icli Siddik,Synthesis and Spectroscopic Properties of a Novel Perylenediimide Derivative, 2011
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Synthesis and Raman spectroscopic investigation of a new self-assembly monolayermaterial 4-[N-phenyl-N-(3-methylphenyl)-amino]-benzoic acid for organic light-emitting devices, 2011
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Modification of ITO surface using aromatic small molecules with carboxylic acid groups for OLED applications, 2011
 • O Usluer, S Demic, D A M Egbe, E. Birckner, C. Tozlu, A. Pivrikas, A. M. Ramil, and N. S. Sariciftci,Fluorene-Carbazole Dendrimers: Synthesis, Thermal, Photophysical and Electroluminescent Device Properties, 2010
 • Koyuncu Sermet, Zafer Ceylan, Sefer Emre, Koyuncu Fatma Baycan, Demic Serafettin, Kaya İsmet, Ozdemir Eyup, Icli Siddik,A new conducting polymer of 2,5-bis(2-thienyl)-1H-(pyrrole) (SNS) containing carbazole subunit: Electrochemical, optical and electrochromic properties, 2009
 • Koyuncu Sermet, Gultekin Burak, Zafer Ceylan, Bilgili Hakan, Can Mustafa, Demic Serafettin, Kaya İsmet, Icli Siddik,Electrochemical and optical properties of biphenyl bridged-dicarbazole oligomer films: Electropolymerization and electrochromism, 2009
 • Koyuncu Sermet, Kus Mahmut, Demic Serafettin, Kaya İsmet, Ozdemir Eyup, Icli Siddik,Electrochemical and optical properties of novel donor-acceptor thiophene-perylene-thiophene polymers, 2008
 • M Kus, O Hakli, C Zafer, C. Varlikli, S. Demic, and S. Icli,,Optical and Electrochemical Properties of Polyether Derivatives of Perylenediimides Adsorbed on Nanocrystalline Metal Oxide Films, 2008
 • Kus M., Demic S., Zafer C., Saygili G., Bilgili H., Icli S.,Spectrophotochemical and electrochemical characterization of perylene derivatives adsorbed on nanoporous metaloxide films, 2007
 • Zafer Ceylan, Kus Mahmut, Turkmen Gulsah, Dincalp Haluk, Demic Serafettin, Kuban Baha, Teoman Yildirim, Icli Siddik,New perylene derivative dyes for dye-sensitized solar cells, 2007
 • E Suljovrujic, M Micic, S Demic, V. I. Srdanov,Combinatorial Approach to Morphology Studies of Epitaxial Thin Films, 2006
 • Icli Siddik, Demiç Serafettin, Dindar Bircan, Doroshenko Andrey O., Timur Celil,Photophysical and photochemical properties of a water-soluble perylene diimide derivative, 2000
 • Demir Ayhan S., Tanyeli Cihangir, Şeşenoǧlu Özge, Demiç Şerafettin, Evin Özden Özel,A simple synthesis of 1-aminophosphonic acids from 1-hydroxyiminophosphonates with NaBH4 in the presence of transition metal compounds, 1996
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Elektron Verici Gruplar İçeren 4-Diarilamino- ve 4-Dialkilamino-1,8-Naftalen Anhidrit Türevlerinin Sentezi ve Sübstitüentlerin 1,8-Naftalen Anhidritin Redoks Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi,XX. National Chemistry Congress, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,A Novel Fluorene-Carbazole-2,5-bis(2-thienyl)-1H-(pyrrole) Hybrid Dendron forElectrochromic Device and Organic Light Emitting Diode Applications,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,OLED ve Elektrokromik Uygulamalar için Yeni Bir Hibrid Dendron: Fluoren-Karbazol-2,5-bis(2-tiyenil)-1H-(pirol),,1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Superoxide Quantum Yields of Perylene Diimides in Organic and Aquous Media,EPA Summer School’98: Excited States, Photochemistry and Applications
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Spiro Fonksiyonellendirilmiş Fluoren Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Oled Uygulamalarında Kullanılması,XX. National Chemistry Congress, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Su ve Organik Fazda Singlet Oksijen/Süper Oksit Kuantum Verimlerinin 9,10-Antrasen Dipropionik Asit ve İmidazol Sistemi ile Tayinleri,XII. National Chemistry Congress, Trakya University, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Güneş Pili Uygulamalarında Kullanılan Tiyofen Grubu İçeren Perilen Diimid Molekülü Sentezi ve Karakterizasyonu,XX. National Chemistry Congress, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Enhance Charge Mobility of Hole Transport Monolayer Investigated by using Space-Charge-Limited Current,7th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Electrical Characterizations of Schottky Diodes Modified by Carboxylic Acid based Self-Assembled Monolayer Organic Thin Films,Advences in Applied Physics&Materials Science Congress
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Photovoltaic Performance Improvement of Triarylamine Substituted Quinoxaline Push-Pull Dyes for DSSCs,Solar Electricity Conference and Exhibition (SOLAR TR2)
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Organic and Inorganic Materials for Solar Cells,LINZ
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,High Tg carbazole-based hole-transporting materials for white organic light-emitting diotes,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Modification of an ITO anode surface by SAM technique to enhance OLED device characteristics,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Spectrophotochemical and Electrochemical Characterization of Perylene Derivatives Adsorbed on Nanoporous Metal Oxide Films,European Conference on Hybrid and Organic Solar Cells (ECHOS'06)
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,An electrochromic device studies of a novel spiro-fluorene bridging bicarbazole derivative,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Bazı Perilen Türevlerinin Nanokristal Yarıiletken ve Yalıtkan Yüzeylerdeki Katı Hal Redoks Davranışlarının Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Olarak İncelenmesi,XX. National Chemistry Congress, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Synthesis of Aromatic Bismaleimide Derivatives and Investigation of Their Antioxidant Activities,XX. National Chemistry Congress, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Modification of ITO Surface with Self-Assembled Monolayers (SAMs) Technique for OLED Applications,Large-area, Organic and Printed Electronics Convention (LOPE-C 2010)
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Kelvin Probe Force Microscopy Study of MPPBA SAM Modified ITO Surface,Surface’’Large Area Organic&Printed Electronics Convention (LOPE-C)
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Beyaz Işık Yayan OLED Üretimi için Karbazol İçerikli Elektron Boşluğu İletim Materyalleri,1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, TÜRKİYE
 • Demirak Kadir, Can Mustafa, Bilgili Hakan, Ozsoy Cihan, Zafer Ceylan, Demic Serafettin, İcli Sıddık,New Push-Pull Type Material Having Spirobifluorene as π-spacer for DSSCs,Solar Energy for World Peace
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Kelvin Probe Force Microscopy Study of Aromatic Type of SAM Modified ITO Surface,E-MRS-2011, Spring&Bilateral Acropolis Congress Centre
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Solar Detoxification of Pollutants in Water with a Water Soluble Perylene Dimide Derivaative,VI. Deutsch-Türkisches Energiesymposium
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Aromatik Azometin Bismaleimid Türevlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu,XIX. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Molecular Engineering of New Quinoxaline Based Acceptors to Improve Charge Generation in Organic Photovoltaics,Solar Electricity Conference and Exhibition (SOLAR TR2)
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Electrical Characterizations of Schottky Diodes Modified by Self-assembled Monolayer Organic Thin Films,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), TÜRKİYE
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Electrical Properties of SAM Modified ITO Surface using Aromatic Small Molecules with Double Bond Carboxylic Acid Groups for OLED Applications,LOPE-C, Large Area Organic&Printed Electronics Convention
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Improving Charge Transport with Aromatic Carboxylic Acid by Self-Assembled Monolayers in Organic Light-Emitting Diodes,4 th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE11)
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Synthesis And Photovoltaic Applications of Two Novel Dyes Based on Triarylamin,Solar Electricity Conference and Exhibition (SOLAR TR2)
 • S Demic, H Bilgili, D A Ergun, C Zafer, S Koyuncu,Use of Spiro Alkylated Fluorenes in Weak Donor-Strong Acceptor Type Polymers for Organic Photovoltaic Applications,Solar Energy for World Peace
 • DEMİÇ ŞERAFETTİN,Poliazlakton Türevlerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi,XIV. National Chemistry Congress, TÜRKİYE
 • Multifunctional Materials: Donor Acceptor type, Koordinatör, Avrupa Birliği Destekli Proje, Koordinatör,,1.1.2013
 • Elektroaktif ve Lüminesant Özellik Gösteren Materyallerin (Küçük Molekül, Polimer, Metal Kompleksi) Sentezi ve Oled Sistemlerinde Kullanımları, Yönetici, TÜBİTAK Destekli Proje, Yönetici,,1.1.2009
 • Organik Boya Sensörlü Güneş Pilleri, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Foto-Elektronik Teknoloji Üretimleri; Organik LED Lambalar-OLED; Organik Alan Etkili Transistorler, Araştırmacı, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Alternatif Enerji Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmeleri ve Uygulamaları, Araştırmacı, Araştırmacı,,1.1.2006
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr., Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr., Tam Zamanlı,
 • Celal Bayar Üniversitesi, Arş. Gör., Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi, Arş. Gör., Tam Zamanlı,
 • Celal Bayar Üniversitesi, Arş. Gör., Tam Zamanlı,

Dersler

Menüyü Kapat