İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Mehmet Sorgun

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İnşaat Mühendisliği
 • Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • ÜLKER ERMAN,KORKUT UYSAL SILA ÖVGÜ,SORGUN MEHMET,A Numerical Approach for Modeling of Turbulent Newtonian Fluid Flow in Eccentric Annulus, Teknik Dergi, 2018, 29, 8497 8513
 • SORGUN MEHMET,Müftüoğlu Tevfik Denizhan,ÜLKER ERMAN,Fuzzy logic modelling of liquid-solid two-phase flow in horizontal and inclined wellbores, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 2018, 19, 438
 • ÜLKER ERMAN,KORKUT UYSAL SILA ÖVGÜ,SORGUN MEHMET,Computational analysis of turbulent flow through an eccentric annulus under different temperature conditions, INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT FLUID FLOW, 2018, 28, 2189 2207
 • ÜLKER ERMAN,SORGUN MEHMET,SOLMUŞ İSMAİL,KARADENİZ ZİYA HAKTAN,Determination of Newtonian Fluid Flow Behavior Including Temperature Effects in Fully Eccentric Annulus, JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 2017, 139
 • SORGUN MEHMET,A mathematical model for estimating cuttings bedthickness in horizontal and deviated wells, International Journal of Oil Gas and Coal Technology, 2017, 16, 329 341
 • SORGUN MEHMET,ÜLKER ERMAN,İKİ BORU ARASINDAKİ KATI MADDE TAŞINIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİFEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2016, 18, 455 465
 • SORGUN MEHMET,ÜLKER ERMAN,Modeling and Experimental Study of Solid Liquid Two Phase Pressure Drop in Horizontal Wellbores With Pipe Rotation, Journal of Energy Resources Technology, 2016, 138, 22902 22905
 • ÜLKER ERMAN,SORGUN MEHMET,Comparison of computational intelligence models for cuttings transport in horizontal and deviated wells, Comparison of computational intelligence models for cuttings transport in horizontal and deviated wells, 2016, 146, 832
 • SORGUN MEHMET,Haşıloğlu Deniz Gülşen,Effect of Pipe Roughness on Pressure Losses of NewtonianFluids in Concentric Annulus, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2016, 12, 413 417
 • SORGUN MEHMET,ÖZBAYOĞLU AHMET MURAT,Mehmet Evren Özbayoğlu,Support Vector Regression SVR and Computational Fluid Dynamics Modeling of Newtonian and non Newtonian Fluids in Annulus with Pipe Rotation, Journal of Energy Resource Technology, 2015, 137, 32901
 • Sorgun M., Osgouei R. E., Ozbayoglu M. E., Ozbayoglu A. M.,An Experimental and Numerical Study of Two phase Flow in Horizontal Eccentric Annuli, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2013, 35, 891 899
 • SORGUN MEHMET,Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport With Newtonian and Non Newtonian Fluidsin Horizontal and Deviated Wells, Journal of Energy Resource Technology, 2013, 135, 257982
 • Sorgun M.,Helical Flow of Non Newtonian Fluids in a Concentric and Fully Eccentric Annulus, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2012, 34, 404 412
 • Sorgun M., Aydin I., Ozbayoglu E., Schubert J. J.,Mathematical Modeling of Turbulent Flows of Newtonian Fluids in a Concentric Annulus with Pipe Rotation, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2012, 34, 540 548
 • Osgouei Reza Ettahadi,SORGUN MEHMET,A Critical Evaluation of Iranian Natural Gas Resources, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 2012, 7, 113 120
 • Sorgun M.,Computational Fluid Dynamics Modeling of Pipe Eccentricity Effect on Flow Characteristics of Newtonian and Non Newtonian Fluids, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2011, 33, 1196 1208
 • SORGUN MEHMET,Özbayoğlu Mehmet Evren,Predicting Frictional Pressure Loss During Horizontal Drilling for Non Newtonian Fluids, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2011, 33, 631 640
 • SORGUN MEHMET,AYDIN İSMAİL,ÖZBAYOĞLU Mehmet Evren,Friction factors for hydraulic calculations considering presence of cuttings and pipe rotation in horizontal highly inclined wellbores, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2011, 78, 407 414
 • Sorgun M., Ozbayoglu M. E.,A Mechanistic Model for Predicting Frictional Pressure Losses for Newtonian Fluids in Concentric Annulus, Petroleum Science and Technology, 2010, 28, 1665 1673
 • Ozbayoglu M. E. , Sorgun M. , Saasen A. , Svanes K.,Hole Cleaning Performance of Light Weight Drilling Fluids DuringHorizontal Underbalanced Drilling, JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY, 2010, 49, 21 26
 • ÖZBAYOĞLU Mehmet Evren,SAASEN Arild,SORGUN MEHMET,Svanes Kare,Critical Fluid Velocities for Removing Cuttings Bed Inside Horizontal and Deviated Wells, Petroleum Science and Technology, 2010, 28, 594 602
 • SORGUN MEHMET,AYDIN İSMAİL,Özbayoğlu M Evren,Modeling and Experimental Study of Newtonian Fluid Flow in Annulus, Journal of Energy Resources Technology, 2010, 132, 33102
 • Özbayoğlu Mehmet Evren,SORGUN MEHMET,Frictional Pressure Loss Estimation of Non Newtonian Fluids in RealisticAnnulus With Pipe Rotation, JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY, 2010, 49, 57 64
 • Acar C., Sorgun M.,Geothermal Energy Current Status in Turkey with EU Perspective, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 2009, 4, 145 154
 • (2019), (Predicting Frictional Pressure Loss During Horizontal Drilling for Non Newtonian Fluids)
 • (2019), (An Experimental and Numerical Study of Two phase Flow in Horizontal Eccentric Annuli)
 • (2019), (Friction factors for hydraulic calculations considering presence of cuttings and pipe rotation in horizontal highly inclined wellbores)
 • (2019), (Effect of Pipe Rotation on Hole Cleaning for Water Based Drilling Fluids in Horizontal and Deviated Wells)
 • (2019), (Mathematical Modeling of Turbulent Flows of Newtonian Fluids in a Concentric Annulus with Pipe Rotation)
 • (2019), (A Critical Evaluation of Iranian Natural Gas Resources)
 • (2019), (Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport With Newtonian and Non Newtonian Fluidsin Horizontal and Deviated Wells)
 • (2019), (Estimating Critical Velocity to Prevent Bed Development for Horizontal Inclined Wellbores)
 • (2019), (Hole Cleaning Performance of Light Weight Drilling Fluids DuringHorizontal Underbalanced Drilling)
 • (2019), (Frictional Pressure Loss Estimation of Water Based Drilling Fluids at Horizontal and Inclined Drilling with Pipe Rotation and Presence of Cuttings)
 • (2019), (Critical Fluid Velocities for Removing Cuttings Bed Inside Horizontal and Deviated Wells)
 • (2019), (Comparison of computational intelligence models for cuttings transport in horizontal and deviated wells)
 • Gaz Sıvı Karışımlı Sondaj Akışkanlarının Kesinti (kırıntı) Taşıma Özelliklerinin Tayini, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • Fuzzy logic modelling of sediment transport in annulus, TEVFİK DENİZHAN MÜFTÜOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Cidar Pürüzlülüğünün eş merkezli borular arasındaki Newtonian akımın akış özelliklerine etkisinin sonlu eleanlar kullanarak çözümü, DENİZ GÜLŞEN HAŞILOĞLU, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bilimsel Yayın Onur Ödülü,2013
 • Yılın En İyi Doktora Tezi Ödülü,2011
 • Doktora Ders Performans Ödülü ,2007
 • Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yrd., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , 10.6.2015-3.8.2016

Araştırma Alanları

 • Mühendislik Temel Alanı
 • İnşaat Mühendisliği
 • <<Hidrolik>>
 • <<Su Yapıları>>

Dersler

Menüyü Kapat