İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

ANKET UYGULAMASI (ELİF İNCEKARA)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin, ilgili Üniversite Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  Öğrencisi Elif İNCEKARA'nın, "Covid-9 Pandemisinin Bilişsel Süreçler, Travmatik Stres ve Travma Sonrası Büyüme Üzerindeki Etkisi"konulu yüksek lisans  Tez çalışması kapsamındaki anketi için tıklayınız!

a

Menüyü Kapat