İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca
Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
  • Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış
Öğretim Üyesi
  • Öğretim Üyesi
Menüyü Kapat