İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı
  • Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Hasan Emre Demirci
Öğretim görevlisi
  • Öğretim görevlisi
Ars. Gör. İnci Ertam
Araştırma görevlisi
  • Araştırma görevlisi
Menüyü Kapat