İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Projeler

                                          

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ARGE PROJE LİSTESİ

(2016 YILINDAN SONRASI)

Sıra Proje No Proje Adı Yürütücü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Türü Birimi
1 220S280 Kırmızı Ve Yakın Kızılaltı Dalga Boylarının Kemik Benzeri Mikrodoku Üzerinde Biyostimulatif Ve Farklılaşma Etkinliğinin İncelenmesi OZAN KARAMAN 1.11.2020 1.11.2021 1002 - Hızlı Destek

İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.

2 120S278 Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesinin Dental CAD/CAM Materyallerinin Ağartılması Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi UTKU KÜRŞAT ERCAN 1.08.2020 1.08.2021 1002 - Hızlı Destek

İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.

3 120M158 Asidik Ortamın Hibrit Kompozit Malzemelerin Mekanik, Termal, Absorbtif Ve Morfolojik Özelliklerine Etkileri BUKET OKUTAN BABA 1.08.2020 1.08.2021 1002 - Hızlı Destek

İKÇÜ MMF

4 319S024 Hibrit Nanoantibiyotiklerin (Nano-Ab) Tasarlanması ve  Minyatürize Yüksek  Verimli Tarama Metotları ile Etkinliklerinin İncelenmesi DİDEM ŞEN KARAMAN 1.07.2020 1.01.2023 3501 - Kariyer

İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.

5 218S991 Kornea Endoteli Dokusunun Kök Hücre ve Biyomühendislik Yaklasımlarıyla Gelistirilmesi NESRİN HORZUM POLAT 15.02.2020 15.02.2023 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)

İKÇÜ MMF

6 219S125 Yeni Dual Yapılı Lazer Optik Sistem ve Nanoparçacık Tasarımı ile Fotodinamik Terapinin Antibiyofilm ve Antikanser Etkinliğinin Geliştirilmesi NERMİN TOPALOĞLU AVŞAR 1.11.2019 1.11.2021 3501 - Kariyer

İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.

7 119M092 Elektrokimyasal Kaplama Ve Anotlama Yöntemiyle Zno Nanoyapılar Ile Modifiye Edilmiş Karbon Fiber Katkılı Kompozit Kemik Çimentosunun Mekanik Ve Termal Özelliklerinin Araştırılması. AHMET AYKAÇ 1.11.2019 1.05.2021 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ B.
8 119M084 Sondaj Çamur Sirkülasyonu Sırasında Geniş Çatlaklı Formasyonların Tıkama Zamanını En Aza İndirecek Temel Parametrelerin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi ALİ ETTEHADİ 1.10.2019 1.01.2023 1001 - Araştırma İKÇÜ MMF PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ B.
9 218E055 Koklear Mikrorobot Operasyonları Için Artıksıl Makro-Mikro Cerrahi Robot Manipülatör Sistemi ERKİN GEZGİN 15.08.2019 15.08.2022 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ B.
10 5180042 Doğal Taşinimli İkincil Bir Döngü Kullanilan Yüksek Verimli Ev Tipi Derin Dondurucunun Tasarimi Ve Üretimi ZİYA HAKTAN KARADENİZ 1.03.2019 28.02.2021 TEYDEB-1505 İKÇÜ MMF MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B.
11 118M621 Grafen Köpük/ Alfa- Fe2O3 Hiyerarşik Nanokompozit Glikoz Biyosensörlerin Geliştirilmesi FETHULLAH GÜNEŞ 1.11.2018 1.05.2020 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ B.
12 217E086 Antimikrobiyal Peptid Konjüge Edilmiş Nanolif Tabanlı Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Ve Çoklu İlaç Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi GÜNNUR PULAT 15.06.2018 15.06.2019 1002 - Hızlı Destek İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.
13 118Y043 Organik Atıkların Yönetimi Için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Destek Sistemi Oluşturulması: İzmir Örneği. SEDAT YALÇINKAYA 1.06.2018 1.06.2019 3001 - Başlangıç AR-GE İKÇÜ MMF
14 117E811 Akıllı Alaşımlar (Sma) Ile Anten-Aplikatör Tasarımları Ve Çoklu Sensor Takımları Kullanılarak Darbeli Elektromanyetik Alan Cihazı Tasarımı Ve Metastatik Meme Kanserinde Tedavi Ve Ağrı Azaltmaya Yönelik Etkilerin Incelenmesi ADNAN KAYA 1.06.2018 1.09.2020 1001 - Araştırma İKÇÜ MMF ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B.
15 NATO SPS G5202 Versatile UAV Engine Development via CVT Coupled Micro Turbofan
İKÇÜ bütçesi 114900 Euro. Toplam proje bütçesi 360 bin Euro.  *Kur 9 TL/Euro olarak alınmıştır
Diğer iki Eş yürütücü Guillermo Paniagua (Purdue Üni.) ve Beni Çukurel (Technion-IIT)
SERCAN ACARER 1.06.2018 1.09.2020 Uluslararası İKÇÜ MMF MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B.
16 116E934 Türkiye'De Hızla Gelişen Diyabet Epidemiğine Karşı Çocuk Dostu Yamalar NESRİN HORZUM POLAT 1.06.2018 1.09.2020 Uluslararası İKÇÜ MMF
17 217M723 Viskoelastik Aralıkta Sondaj Akışkanının Reolojik Özellikleri Ve Statik Barit Çökelim Eğilimi ALİ ETTEHADİ 15.05.2018 15.08.2021 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ B.
18 117S429 Dental Implantların Osseointegrasyon Süresinin Hızlandırılması Amaçlı Çok Işlevli Kendiliğinden Yapılanan Peptid Hidrojel Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin In Vitro Ve In Vivo Değerlendirilmesi OZAN KARAMAN 15.03.2018 15.03.2021 1001 - Araştırma İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.
19 117S434 Direkt ve Sıvı Aracılı Plazma Muamele Yöntemlerinin Skuamöz Hücreli Karsinom Üzerindeki Etkinliğinin Üç Boyutlu  Deri Kültür Modelinde Değerlendirilmesi UTKU KÜRŞAT ERCAN 1.12.2017 1.12.2019 1001 - Araştırma İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.
20 216S590 Akciğer Kanserli Hastalarin Bireye Özgü Moleküler Tani Ve İzleminde Likit Ve Volatil Biyopsinin Kullanimi FEMİN YALÇIN KÜÇÜKBAYRAK 15.10.2017 15.10.2020 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) İKÇÜ MMF
21 5160056 Şekil Hafizali Malzeme (Niti) İle Modüler Dual Band  Yüksek Kazançli   Mimo Wifi  Metal  Anten Tasarimi Ve Alici-Verici Birimlerin Beyaz Eşya Uygulamalarina Yönelik Olarak  Geliştirilmesi ADNAN KAYA 1.10.2017 30.04.2019 TEYDEB-1505 İKÇÜ MMF ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B.
22 117M953 Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar Ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması Ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi ELİF ALYAMAÇ SEYDİBEYOĞLU 1.10.2017 1.04.2019 3001 - Başlangıç AR-GE İKÇÜ MMF PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ B.
23 116M519 Akarsu Yatağının Şevli Kısımlarında İnşaa Edilen Köprü Ayakları Etrafındaki Akım Şartlarının Ve Oyulma Derinliklerinin Araştırılması GÖKÇEN BOMBAR 1.09.2017 1.01.2021 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B.
24 115Y846 İnsansız Hava Aracı (İha)'Ndan Elde Edilen Topografik Veriler Ile Adam Kayaları Ve Çevresinin Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi MÜGE AĞCA 15.06.2017 15.06.2018 1002 - Hızlı Destek İKÇÜ MMF HARİTA MÜHENDİSLİĞİ B.
25 115F137 Düzlemsel ve Tüp Nano Heteroyapı Çift Katman Elektrostatik Süperkapasitörlerin
Tasarlanması ve Enerji Depolama Yeteneklerinin Temel İlkeler Yöntemleriyle Araştırılması
CEM ÖZDOĞAN 15.06.2017 15.12.2020 1001 - Araştırma İKÇÜ MMF
26 116E170 Çevrimiçi Kararlılığı Garantileyen Gürbüz Uyarlanır Kontrolör Tasarımı Ve Uygulamaları SAVAŞ ŞAHİN 1.05.2017 1.01.2020 1001 - Araştırma İKÇÜ MMF ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B.
27 216M090 Huntit Ve Hidromanyezit Minerali Kullanılarak Yangına Dayanıklı Ahşap Malzemelerin Üretilmesi HÜSNÜGÜL YILMAZ
ATAY
1.03.2017 1.04.2018 3001 - Başlangıç AR-GE İKÇÜ MMF MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ B.
28 215M879 Programlanabilir Çalışma Uzaylı Temassız Elektromanyetik Eyleyici Tasarımı Ve Kontrolü LEVENT ÇETİN 1.05.2016 1.09.2018 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ B.
29 215E003 Nöral Ağ Oluşturulması Amaçlı Biyoçip Üretimi MUSTAFA ŞEN 1.04.2016 5.05.2020 3501 - Kariyer İKÇÜ MMF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B.

* Projeler başlangıç tarihlerine göre sıralıdır. (Güncelleme 14.01.2021)

 

                                     

 

Menüyü Kapat