İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK OLAN EK SINAV

Azami Süresini Dolduran Öğrenciler için Ek Sınavlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden azami eğitim süresini doldurmuş olanlar için aşağıdaki takvim uygulanacaktır.

Başvuru süreci :                    13 Aralık 2021 – 31 Ocak 2022

Sınav programı ilanı :            03 Şubat 2022

1. Ek sınavlar :                      07 – 20 Şubat 2022

Sonuçların ilanı :                   23 Şubat 2022

2. Ek sınavlar :                      28 Şubat 2022 – 13 Mart 2022

Sonuçların ilanı :                   16 Mart 2022

Bahar yarıyılı kayıtları :         17 – 18 Mart 2022

Derslerin başlaması :            21 Mart 2022

Alınmayan dersler ve başarısız oldukları derslerden Eylül-Ekim aylarında yapılmış ek sınav hakkı kullanılmamış dersler için öğrenciler söz konusu sınav takvimine göre sınavlara girebilecektir.

Sınav hakkı verilmiş dersler içinde yer alan teknik seçmeli dersler ve üniversite seçmeli dersleri sistem üzerinden başvuru son gününe kadar seçilecek ve yukarıda verilen takvim uygulanacaktır. Başarısız ders sayısının 5 ve altına inmesi durumunda 2021-2022 Bahar Dönemi ile ek süre hakkı başlatılacaktır.

Sınav hakkı verilmiş dersler içinde yer alan staj, uygulama, laboratuvar, bitirme projesi, atölye vb. derslerin bulunması durumunda bu derslerin değerlendirmeleri dersin gerektirdiği süre içinde yapılacak ve derslerin not girişleri 2021-2022 Bahar Dönemi sonuna kadar açık kalacaktır. Ardından bu derslerin not girişleri yapılacak ve yapılacak bu not girişi ile öğrencinin başarısız ders sayısının 5 ve altına inmesi durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile ek süre hakkı başlatılacaktır. Bu derslerden sınav hakkı bulunan öğrencilerin ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi ile başvuru sürecinde iletişime geçmeleri, süreci etkin yönetmelerinde fayda sağlayacaktır.

Öğrencilere yardımcı olması için aşağıda farklı örneklere yer verilmiştir:

1. Alınmayan 5 dersim var, bunlardan 3 tanesi teknik seçmeli ve 2 tanesi üniversite seçmeli. Ek sürem ne zaman başlayacak?

5 dersiniz olduğu için 2021-2022 Bahar Dönemi’ne direkt kayıt yaptırarak 4 yarıyıllık ek süre hakkınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca başvurmanız durumunda tüm derslerden 1. ve 2. Ek sınavlara girebilirsiniz. Sınavlardan sonra da 2021-2022 Bahar Dönemi ile 4 yarıyıllık ek süre hakkınız olacaktır.

2. Alınmayan 7 dersim var, bunlardan 6 tanesi teknik seçmeli ve 1 tanesi üniversite seçmeli. Ek sürem ne zaman başlayacak?

7 dersiniz olduğu için 2021-2022 Bahar Dönemi’ne direkt kayıt yaptıramazsınız. Tüm derslerden 1. ve 2. Ek sınavlara girdikten sonra ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2021-2022 Bahar Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

3. Alınmayan 3 zorunlu, 2 teknik seçmeli dersim ve bitirme projesi var. Ek sürem ne zaman başlayacak?

Toplam başarısız ders sayınız (3+2+1 Bitirme Projesi) 6 olduğundan ek sınavlara girmeniz gerekmekte. Alınmayan 3 zorunlu ve 2 teknik seçmeli ders için 1. ve 2. Ek sınavlara girebilirsiniz. Bu sınavlardan sonra toplam ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2021-2022 Bahar Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

Eğer toplam ders sayısını 5 ve altına indiremezseniz Bitirme Projesini tamamlamanız için size süre verilecektir. Projenizi tamamladıktan sonra dersin değerlendirmesi dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. 1. Ek sınav not girişiniz final sınavlarının not ilanından önce yapılacaktır. 1. Ek sınavda başarısız olursanız, 2. Ek sınav notunuzun girişi yapılacaktır. 2. Ek sınav not girişleri bütünleme sınav not girişlerinin son ilan tarihinden önce yapılır. Not ilanından sonra toplam ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

4. Alınmayan 3 zorunlu, 2 teknik seçmeli dersim ve staj var. Ek sürem ne zaman başlayacak?

Toplam başarısız ders sayınız (3+2+1 staj) 6 olduğundan ek sınavlara girmeniz gerekmektedir. Alınmayan 3 zorunlu ve 2 teknik seçmeli ders için 1. ve 2. Ek sınavlara girebilirsiniz. Bu sınavlardan sonra toplam ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2021-2022 Bahar Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

Stajınızı 2. Ek sınav not ilanlarının yapıldığı 16 Mart 2022 tarihine kadar başarı ile tamamlamanız durumunda 2021-2022 Bahar Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır. Stajınızın 16 Mart 2022 tarihinden sonra bitmesi durumunda notunuz 1. ve 2. Ek sınav sonucu olarak girilebilecektir. Not girişleri dönem sonu final ve bütünleme sınavları not girişleri son ilan tarihine kadar açık tutulacaktır. Başarısız ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda ise 2022-2023 Güz Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

Menüyü Kapat