İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

ÖNEMLİ !!! 2021-2022 Bahar Dönemi Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler İçin 2. Ek Sınav Başvuru Sonuçları ve Sınav Programı

Sistemde oluşan sorunlar sebebiyle kontroller gerçekleştirilemediği için sınava başvuran tüm öğrenciler ek sınavlara katılabileceklerdir. Fakat yalnızca sınava girme koşullarını sağlayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınacaktır.

Sınav esnasında sınava katılan bütün öğrenciler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 32/1'e göre hazırlanan onay metnini imzalamaları gerekmektedir. Metni imzalamayan ve/veya belirtilen maddedeki şartları sağlamayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

İzmir Kâtip  Çelebi  Üniversitesi  Önlisans  ve  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  Madde 32/1

Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa, son yarıyıl/yıl öğrencisi sayılır. Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yılsonu başarı durumu bu not esas alınarak belirlenir. Son yarıyıl/yılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok iki dersten yukarıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilir. Durumları bu fıkraya uygun öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra on iş günü içerisinde ilgili birime bir dilekçe ile başvururlar. İlgili Yönetim Kurulu öğrencinin durumunun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra hangi dersten ek süre tanındığına dair alınan yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından öğrenciye ve ilgili akademik bölüm başkanlığına bildirir. Bu fıkrada öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

 

Sınav Programına Erişmek İçin Tıklayınız. 

Menüyü Kapat