İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK OLAN EK SINAV

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurusu için tıklayınız.

Azami Süresini Dolduran Öğrenciler için Ek Sınavlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden 2021-2022 Bahar dönemi sonunda (2022-2023 Güz döneminin hemen öncesinde) azami eğitim süresini doldurmuş olanlar için aşağıdaki takvim uygulanacaktır.

Başvuru süreci :                         26-28 Eylül 2022

Sınav programı ilanı :                30 Eylül-02 Ekim 2022

1. Ek sınavlar :                          03-16 Ekim 2022

Sonuçların ilanı :                       17 Ekim 2022

2. Ek sınavlar :                          24 Ekim-06 Kasım 2022

Sonuçların ilanı :                       07 Kasım 2022

Bahar yarıyılı kayıtları :            10-11 Kasım 2022

Derslerin başlaması :               14 Kasım 2022

Sınav hakkı verilmiş dersler içinde yer alan teknik seçmeli dersler ve üniversite seçmeli dersleri sistem üzerinden başvuru son gününe kadar seçilecek ve yukarıda verilen takvim uygulanacaktır. Başarısız ders sayısının 5 ve altına inmesi durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile ek süre hakkı başlatılacaktır.

Sınav hakkı verilmiş dersler içinde yer alan staj, uygulama, laboratuvar, bitirme projesi, atölye vb. derslerin bulunması durumunda bu derslerin değerlendirmeleri dersin gerektirdiği süre içinde yapılacak ve derslerin not girişleri 2022-2023 Güz Dönemi sonuna kadar açık kalacaktır. Ardından bu derslerin not girişleri yapılacak ve yapılacak bu not girişi ile öğrencinin başarısız ders sayısının 5 ve altına inmesi durumunda 2022-2023 Bahar Dönemi ile ek süre hakkı başlatılacaktır. Bu derslerden sınav hakkı bulunan öğrencilerin ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi ile başvuru sürecinde iletişime geçmeleri, süreci etkin yönetmelerinde fayda sağlayacaktır.

Öğrencilere yardımcı olması için aşağıda farklı örneklere yer verilmiştir:

1. Alınmayan/başarısız olduğum 5 dersim var, bunlardan 3 tanesi teknik seçmeli ve 2 tanesi üniversite seçmeli. Ek sürem ne zaman başlayacak?

5 dersiniz olduğu için 1. ve 2. Ek Sınavlara girmek istemediğinizi beyan eden bir dilekçe ile başvurunuzu yaparak 2022-2023 Güz Dönemi’ne direkt kayıt yaptırıp 4 yarıyıllık ek süre hakkınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi durumda 2022-2023 Güz Dönemi ders kaydınız Ek sınavlar bittikten sonra yapılacaktır. Ayrıca başvurmanız durumunda tüm derslerden 1. ve 2. Ek sınavlara girebilirsiniz. Sınavlardan sonra da 2022-2023 Güz Dönemi ile 4 yarıyıllık ek süre hakkınız olacaktır.

2. Alınmayan/başarısız olduğum 7 dersim var, bunlardan 6 tanesi teknik seçmeli ve 1 tanesi üniversite seçmeli. Ek sürem ne zaman başlayacak?

7 dersiniz olduğu için 2022-2023 Güz Dönemi’ne direkt kayıt yaptıramazsınız. Tüm derslerden 1. ve 2. Ek sınavlara girdikten sonra ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

3. Alınmayan/başarısız olduğum 3 zorunlu, 2 teknik seçmeli dersim ve bitirme projesi var. Ek sürem ne zaman başlayacak?

Toplam alınmayan/başarısız ders sayınız (3+2+1 Bitirme Projesi) 6 olduğundan ek sınavlara girmeniz gerekmekte. Alınmayan/başarısız 3 zorunlu ve 2 teknik seçmeli ders için 1. ve 2. Ek sınavlara girebilirsiniz. Bu sınavlardan sonra toplam ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

Eğer toplam ders sayısını 5 ve altına indiremezseniz Bitirme Projesini tamamlamanız için size 2022-2023 Güz Dönemi sonuna kadar süre verilecektir. Projenizi tamamladıktan sonra dersin değerlendirmesi dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. 1. Ek sınav not girişiniz final sınavlarının not ilanından önce yapılacaktır. 1. Ek sınavda başarısız olursanız, 2. Ek sınav notunuzun girişi bütünleme sınav not girişlerinin son ilan tarihinden önce yapılacaktır. Not ilanından sonra toplam ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2022-2023 Bahar Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

4. Alınmayan/başarısız olduğum 3 zorunlu, 2 teknik seçmeli dersim ve staj var. Ek sürem ne zaman başlayacak?

Toplam başarısız ders sayınız (3+2+1 staj) 6 olduğundan ek sınavlara girmeniz gerekmektedir. Alınmayan 3 zorunlu ve 2 teknik seçmeli ders için 1. ve 2. Ek sınavlara girebilirsiniz. Bu sınavlardan sonra toplam ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

Stajınızı 2. Ek sınav not ilanlarının yapıldığı 07 Kasım 2022 tarihine kadar başarı ile tamamlamanız durumunda 2022-2023 Güz Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır. Stajınızın 07 Kasım 2022 tarihinden sonra bitmesi durumunda notunuz 1. ve 2. Ek sınav sonucu olarak girilebilecektir. Not girişleri dönem sonu final ve bütünleme sınavları not girişleri son ilan tarihine kadar açık tutulacaktır. Başarısız ders sayısını 5 ve altına indirmeniz durumunda ise 2022-2023 Bahar Dönemi ile 3 yarıyıllık ek süre hakkınız başlayacaktır.

 

 

Menüyü Kapat