İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Yönetim Kurulu

 

 

Prof. Dr. Aydoğan SAVRAN

(Dean)

 

       

 Prof. Dr. Mehmet ÇEVİK

      (Prof. Member)

Prof. Dr. Şerafettin DEMİÇ

(Prof. Member)

Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ

(Prof. Member)

Assoc. Prof. Dr. Femin YALÇIN   

                  (Assoc. Prof. Member)           

         

      Assoc. Prof. Dr. Nesrin Horzum POLAT

    (Assoc. Prof. Member)

  Assist. Prof. Dr. Ayşe Kalaycı ÖNAC      

(Assist. Prof. Member)

 

 Abdulhadi ÖZDEN

Faculty Secretary

(Reporter)

 

 

 

 

Menüyü Kapat