İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İş Olanakları

Bölümlerimize ilişkin iş olanakları aşağıdadır.

1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının başta kamu kuruluşları ve özel sektör olmak üzere; eğitim alanları, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık gibi birçok alanda çalışma alanları mevcuttur. Veri analisti, veritabanı uzmanı, web tasarımcı, grafik tasarımcı, donanım mühendisi, bilişim sistem yöneticiliği, yazılım mühendisi ve daha birçok iş imkanından faydalanmaktadırlar.

2. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Mezunlar daha çok özel sektörde tıbbi cihazların servis ve bakımı,pazarlama ve satışı,kalibrasyonu ve ARGE’siyle uğraşmaktadır.Son zamanlarda üniversitelerde Biyomedikal mühendisliği bölümü açılması öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ihtiyacını doğurmuştur.Bu alanda çalışmak isteyenler yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla yetişebilir ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilir.

Hastane ve araştırma cihazları günümüzde önemini artırmış ve teknoloji gittikçe spesifik bir hale dönüşmeye başlamıştır. Bu durum konudan ve en önemlisi cihazdan anlayan bir uzman gereksinimi meydana getirmiştir.Türkiye’de son zamanlarda kurulan ARGE,Merkezi Araştırma Laboratuvarları,Teknoparklar ve Teknokentler bünyesinde bulunan cihazlar için uzmanlaşmış bireylerin bulunmasını gerektirmiştir.Biyomedikal mühendisleri bu tür cihazların uzmanı olarak sağlık sektöründe yerini almaya hazırdır.

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölüm mezunlarımız, sektörlerinin önde gelen firmalarınca tercih edilmekte, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerde akademik çalışmalarına devam etme imkanı bulmaktadırlar. Son sınıf öğrencilerimiz çeşitli firmalarda yarı-zamanlı çalışma olanakları bulabilmekte ve bazıları kendi firmalarını kurmaktadırlar.

4. Harita Mühendisliği  Bölümü

Harita Mühendisliği bölüm mezunları Harita Mühendisi ünvanı ile belediyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında; özel sektörde ise Harita Mühendisliği bürolarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, coğrafi bilgi sistemi ve yazılım şirketlerinde, inşaat sektörü firmalarında istihdam edilebilmektedirler.

5. İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği mezunları; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarda, Bakanlık Teşkilatlarının Merkezi Birimlerinde ve yerel yönetimler bünyesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, yazılım şirketlerinde, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, madencilik sektöründe, üniversitelerde, vb. yerlerde görev alabilmektedirler.

6. Makine Mühendisliği Bölümü

Makine mühendisliği bölüm mezunları makinenin olduğu her alanda iş bulma olanağına sahip olmaları sebebiyle oldukça elverişli bir meslek dalıdır.

Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır.

7. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü                   

Mezunlarımız Otomotiv Sanayii, Savunma Sanayii, Demir Çelik Sanayii, Döküm Sanayii, Uzay ve Havacılık Sanayii, Kompozit Malzeme Sanayii, Seramik ve Cam Sanayii, Demir Dışı Metal Sanayii, Enerji Sektörü, Polimer Sektörü, Elektronik Malzemelerin Üretimi gibi alanlarda stihdam edilebilmektedirler.

8. Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik mühendisliği, mühendislik alanındaki birden fazla temel disiplini bünyesinde barındırdığından, oldukça geniş iş olanaklarına sahip bir mühendislik alanıdır. Özellikle son dönemlerde ülkemizde ve dünyada otomasyon ve akıllı sistemlere olan eğilimin artması bu mühendisliğin iş olanaklarını daha da fazla geliştirmektedir. Mekatronik mühendisleri, mekanik sistemlerin tasarımına ve kontrolüne yoğunlukla ihtiyaç duyulan; otomotiv, tıp, tarım, bankacılık, madencilik, savunma sanayi üretimi, beyaz eşya, endüstriyel otomasyon gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.

9. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Petrol ve doğalgaz endüstrisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de ileri teknolojiyle yoğun bir faaliyet göstermektedir ve bu nedenle de mezun olacak öğrencilerimiz; sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, üretimi artırma yöntemleri, rezervuar modelleme, faz davranışları ve termodinamik, çok fazlı akış, kuyu logları ve analizi, doğalgazın yeraltında depolanması, rezervuar tanımlama gibi birçok değişik konuda iş imkanına sahip olabilir.

 

Menüyü Kapat