İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Hakkımızda

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; yenilikçi ve yaratıcı eğitim programlarıyla, tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş teknolojileri insanlığın yararı için üst düzeyde kullanabilen, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek, meslek etiği felsefesine, takım çalışması becerisine ve girişimcilik ruhuna sahip mühendis ve mimarlar yetiştirmek amacıyla çok disiplinli ve öncü bir araştırma kurumu olarak 2011 yılında kurulmuştur. Fakültemizde 82'si öğretim üyesi olmak üzere toplamda 142 öğretim elemanı bulunmaktadır.

 

Genç bir üniversite olmasına rağmen, verilen destekler ile hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş, eğitim ve araştırma laboratuvarlarının tümünü faaliyete geçirmiştir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan üniversite içi ve TÜBİTAK, AB, NATO gibi dış kaynaklı 150’ye yakın proje mevcuttur. Lisans öğrencileri bu projeler kapsamında görev yaparak burs alabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize üniversite bünyesinde kısmı zamanlı çalışmalarının karşılığında maddi destek de verilebilmektedir.

 

Uluslararası standartlarda eğitim veren bir Fakülte olarak, son teknolojiyi takip edebilme, geliştirebilme ve üretebilme konularında eğitim dilinin %100 İngilizce olmasının büyük avantajları mevcuttur. Öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında ERASMUS gibi değişim programlarından yararlanırken ve staj yaparken İngilizce bilgilerini kullanmalarının yanı sıra mezun olduklarında yurtdışı Yüksek Lisans programlarına kolaylıkla kabul edilmekte ve uluslararası şirketlerde kendilerine iş imkânı bulabilmektedirler.

 

Fakültemizde Eğitim süresi bir yıl süreli Yabancı dil  Hazırlık sınıfı hariç,kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami yedi yıldır. Dönem başında yapılan Hazırlık sınıfı muafiyet sınavını başarıyla geçen öğrenciler birinci sınıftan eğitime başlar.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP), Fakültemiz öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunuyor. Öğrenciler ÇAP ile bir anadal diploma programı ve ikinci bir anadal diploma programının her ikisinden de diploma alma olanağına sahip oluyorlar. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Fakültemizde yer alan Çift Anadal Programları aşağıdaki gibidir:

İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenciler

  • Harita Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

bölümlerinde ÇAP yapabilmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenciler

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
  • Mekatronik Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği

bölümlerinde ÇAP yapabilmektedir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinden birinde okuyan öğrenciler

  • Makine Mühendisliği

bölümünde ÇAP yapabilmektedir. 

 

Fakültemizin broşürü için tıklayınız...

Neden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi MMF?

Menüyü Kapat