İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Usül ve Esaslar

Lisans Programları Bitirme Projesi Hazırlama Usül ve Esasları için tıklayınız

Dersler Kapsamında Yapılan Sanayi Uygulama Faaliyetleri Müracaat Formu (EK1) için tıklayınız.

Bitirme Projesi Başvuru Formu (EK2) için tıklayınız.

Bitirme Projesi Yazım Örneği (EK3) için tıklayınız (PDF hali için tıklayınız).

Bitirme Projesi ve Sunumu Değerlendirme Formu (EK4) için tıklayınız.

Menüyü Kapat