İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Teknoloji alanında en ileri eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine yönelik katma değeri yüksek ürün ve çalışmaları hedefleyen, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik yapacak, eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı ve özverili, meslek etiğine ve insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi mühendisler, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Eğitim ve akademik yönden güçlü akademik kadrosuyla uluslararası düzeyde teknoloji üreten, temel toplumsal değerlerimize bağlı ve çevreye duyarlı, ekip çalışmasına yatkın, dinamik, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, kendini sürekli geliştiren, yenilikçi, girişimci, üretken, ve teknolojide lider olabilecek sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Menüyü Kapat