İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Stratejik Hedeflerimiz

Fakültemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda belirlemiş olduğu stratejik hedefleri;

 

1. Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime yönelik faaliyetlerini sürdürmek,

 

2. Mühendislik ve mimarlık alanında toplumun refahına yönelik, sağlık ve enerji temalarında en üst seviyede ve kalitede, proje bazlı olarak üretime ve yayına yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek ve sanayi-üniversite işbirliği ile sonuçlarını günlük hayatta uygulamaya aktarmak,

 

3. Öğrencilerinin, mezunlarının, öğretim elemanlarının, tüm çalışanlarının ve toplumun beklentilerine cevap veren örnek bir fakülte olmaktır.

Menüyü Kapat