İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Burs Olanakları

PROJE KAPSAMINDA BURS

Öğrenciler TÜBİTAK ve Üniversite bünyesinde yürütülen projeler kapsamında burs alabilmektedir. Devam etmekte ve tamamlanış projelerden 6 Lisans, 51 Yüksek lisans ve 21 Doktora öğrencisi burs almıştır.

Lisans bursiyeri olmak için Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi esas olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20’lik dilime girilmiş olması gerekmektedir.

Burs Miktarı Üst Sınırları TÜBİTAK tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Proje kapsamında burs başvurusu için Bölümünüz Öğretim üyeleri ile irtibata geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

  Niteliği

Ücret Karşılığı

Çalışmıyor İse

Ücret Karşılığı

Çalışıyor İse

  Lisans Öğrencisi

1250-TL/ay

------------

  Y. Lisans Öğrencisi

4250-TL/ay

1250.-TL/ay

  Doktora Öğrencisi

5500-TL/ay

1750.-TL/ay

  Doktora Sonrası Araştırmacı

7500-TL/ay

------------

 

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER

Her yıl fakültemizde başarılı öğrencilere çalışma süresi haftada maksimum 15, ayda toplam 60 saati geçemeyecek şekilde maddi destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin bir kısmı laboratuvarlarda çalışarak mesleki eğitimlerini pekiştirmiş de olurlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

YEMEK BURSU

Fakültemizde öğrencilerimize yemek bursu sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

  Niteliği

Burs Alan Öğrenci Saysı (2021)

  TÜBİTAK Proje Bursu

10

  Kısmi Zamanlı Öğrenci Bursu

4

  Yemek Bursu

80

  Toplam

94

 

 

 

Menüyü Kapat