İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Öğrenim Süreci Hakkında

1- Öğrenime ara vermek istenirse şartlar nelerdir? Kaç dönem izin alınabilir? Ne zaman başvurabilirim? 

Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle (mazeret belgesi) bir defada en az 1 (bir) en çok 2 (iki) yarıyıl öğrenime ara verme izni verilebilir. İzinli olunan dönem 7 yıllık azami öğrenim süresine dahil değildir. Olağanüstü durumlar dışında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk 2 haftası içerisinde yapılır. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 29 Md.)

 

*Öğrenime ara verme izni için koşullar yönetmelikte belirtilmiştir. İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili danışmanın görüşü alınarak en geç Akademik Takvimde yer alan kayıt dondurma tarihinin son gününe kadar başvurabilir (Bakınız: Formlar sayfası.).

Menüyü Kapat