İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dersler, Ders Kaydı, Ders Ekle/Sil, Dersten Çekilme Hakkında

Ders şeçimi işlemine başlamadan önce İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesini incelemeniz gereklidir. 

Ders seçimi işlemi süresince Akademik Danışmanınız ile irtibat halinde olmanız gerekmektedir.

 

1-Ders Seçimi işlemi nasıl yapılır?

Ders kaydı işlemleri ÜBYS üzerinden yapılır. Fakülteye kayıtlı öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yarıyılda kayıt yenileme ve ders kayıtlarını yapmakla yükümüdürler. Kayıt yenileme esnasında o yarıyılda alacakları dersler, açılan dersler içerisinden öğrenci tarafından seçilir. Kayıt yenileme ve ders kayıtları haftasında seçilen dersler ekle-sil haftasında bu yönergedeki hükümler çerçevesinde değiştirilebilir. Öğrencinin ders kaydı danışman onayı ile kesinleşir. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 5 Md./9. Md./ 13. Md.)

 

2-Ders seçimi için ortalamam kaç olmalı?

a) Ders seçimi için 1., 2. ve 3. dönem GNO’ya bakılmaksızın ders seçimi yapabilirsiniz. 4. Yarıyıl ve sonrasında ders seçme işlemi yapabilmeniz için GNO’nuzun 1,80 ve üzerinde olması gereklidir.

b) 3. dönem sonunda GNO’nuz 1,80’in altında ise ders seçiminde daha önce almadığınız dersleri seçemezsiniz, yalnızca önceki dönemlerde almış olduğuz başarılı/başarısız dersleri tekrar alıp ortalamanızı yükseltmeniz gerekir.

*Öğrencilerin ders tekrarladıkları (GNO’nun 1,80 ve altında kaldığı yarıyıllar) azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

 

3-Bir dönemde kaç AKTS’lik ders alabilirim?

GNO düzeyiniz dikkate alınarak 30 kredilik dönem yükünden fazla derse kaydolmanıza Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin diğer hükümlerine aykırı olmamak üzere izin verilebilir. Bu şekilde kayıtolunabilecek ders kredileri toplamı GNO’sı 2,00 ile 2,49 arasında olan öğrenciler için en fazla 35, GNO’sı 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler için en fazla 39, GNO’sı 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler için en fazla 43 kredidir. Bu üst sınırlara Staj derslerinin kredisi dahil değildir. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 14 Md.)

 

4-Alınıp başarısız olduğum dersleri hangi dönemde almak zorundayım?

a) Zorunlu dersler için: Fakültede ders geçme esası ile eğitim yapılır. Buna göre öncelikle daha önce alınıp başarısız olunan dersler, o derslerin ilgili bölüm müfredatında yer aldığı ilk yarıyılda alınmak zorundadır. Daha sonra en alt yarıyıldan başlanarak daha önce alınmamış derslere kayıt yapılır.

b) Seçmeli dersler için: Alınıp başarısız olduğunuz ders yerine akademik danışmanınızın onayıyla farklı bir üniversite/teknik seçmeli ders seçebilirsiniz.

 

5-Seçtiğim bazı derslerde sistem “Ön Koşulu Sağlamalısınız” hatası veriyor, neden?

Ön Koşulu olan dersi seçebilmeniz için öncellikle bağlı olduğu ön koşul dersini başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Ör: Matematik 1 dersinden başarılı olduğunuz takdirde Matematik 2 dersini alabilirsiniz.

 

6-Mezun aşamasındaki öğrencilere verilen ek AKTS şartları nedir?

Öğrenci: 

GNO’sı 2,50 ve altındaysa ve alması gereken 74 AKTS kaldıysa (tamamlanan AKTS toplamı 166 ise),

GNO’sı 2,50-2,99 aralığındaysa ve alması gereken 82 AKTS kaldıysa (tamamlanan AKTS toplamı 158 ise),

GNO’sı 3,00 ve üstündeyse ve alması gereken 90 AKTS kaldıysa (tamamlanan AKTS toplamı 150 ise) mezun aşamasında sayılır ve bu durumda olan öğrencilerle Fakültemiz Yönergesinin 14-(ç) md. uyarınca verilen kredi sınırlarına ek 2 AKTS sistem tarafından otomatik olarak verilir.

 

7-Üst dönemden en fazla kaç ders alabilirim?

Fakültemiz Yönergesinin 14-(ç) md. uyarınca verilen AKTS sınırları içerisinde ders seçimi yapabilirsiniz ancak; 1.sınıf öğrencileri muaf oldukları dersin AKTS değeri kadar üstten ders alabilir.

 

8-Ekle-Sil ve Dersten çekilme işlemleri aynı şey midir?

Kesinlikle aynı işlem değildir.

Ekle Sil İşlemi; Kayıt yenileme haftasında seçilen dersler ekle-sil haftasında bu yönergedeki hükümler çerçevesinde değiştirilebilir. Öğrencinin ders kaydı danışman onayı ile kesinleşir.

Dersten Çekilme İşlemi;

a)Öğrenci her yarıyılda ekle-sil dönemi sonrasında akademik takvimde belirlenen süreye kadar birinci yarıyıl dersleri ve daha önce alınıp başarısız olunan dersler haricindeki bir dersten çekilebilir. Bu şekilde çekilinen ders transkripte yer almaz ve “Ç” olarak notlandırılır. DNO ve GNO hesabında dikkate alınmaz.

b)Dersten çekilme işlemleri Üniversitemiz sayfasındaki Akademik Takvimde yer alan çekilme süreleri içerisinde öğrencinin kendisi tarafından ÜBYS üzerinden yapılması gerekmektedir. 

c)Zorunlu dersten çekilen öğrenci çekildiği dersi tabii olduğu müfredatında açıldığı dönem; seçmeli dersten çekilen öğrenci ise bir sonraki yıl aynı dersi veya farklı bir seçmeli dersi seçebilir.

(Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 5 Md./9. Md./ 14-5 Md.)

 

9-Ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra ders ekleme bırakma işlemleri yapılabilir mi?

Ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra ders ekleme bırakma işlemleri yapılamaz ancak mazeretleri nedeni ile kayıt sürecinde kaydını yapamayan ve ders ekleme bırakma sürecini kaçıran öğrenciler Akademik Takvimdeki kayıt dondurma süreleri içerisinde veya olağanüstü bir mazereti varsa (ölüm, ağır hastalık vb.) kayıt dondurma tarihleri dışında (sınavlar başlamadan) o dönem için Yönetim Kurulu Kararı sonucuna göre uygun görülürse kayıtlarını dondurabilirler.

 

10- Derslere devam zorunluğu var mıdır?

Öğrencilerin derslere, uygulamalara, sınavlara ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz. Daha önce devamını almış ancak başarısızlık nedeniyle tekrarlanan derslerde yukarıda verilen oranlarda devam zorunlu değildir. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 16. Md.)

 

11- Daha önce aldığım fakat notu düşük olan dersi tekrar not yükseltmek için aldım fakat vazgeçmek istiyorum ne yapmalıyım?

Not yükseltmek için bile olsa seçtiğiniz herhangi bir dersi akademik takvimde yer alan ekle-sil haftasında silebilirsiniz. Fakat dersten çekilme işlemi yaparsanız daha önce almış olduğunuz bir ders olsa bile açıldığı ilk dönem almak zorundasınız.  

 

12-Kendi bölümüm dışında teknik seçmeli ders alabilir miyim?

(Bölümün seçmeli ders kriterlerinin sağlanması koşulu ile)

İLGİLİ BÖLÜM

BAŞKA BÖLÜMDEN ALACAĞI TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

DERS ALABİLECİĞİ DÖNEMLER

DERS SAYISI

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

6-7-8

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

7-8

2

Harita Mühendisliği

Her Bölümden Seçebilir

7-8

2

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

7-8

2

Makine Mühendisliği

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan tüm Teknik Seçmeli Derslerden 

7-8

2

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Bölümden en az beş dersi almak şartı ile Tün Bölümlerden Teknik Seçmeli derslerden 

Tüm Dönemler

3

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

7-8

2

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Bütün Bölümlerin Teknik Seçmeli Derslerinden alınabilmesine, alınan derslerin sayısı alınacak toplam Teknik Seçmeli Derslerin yarısından fazla olmamasına

Tüm Dönemler

 

 

13-Eğitim planımda yer alan zorunlu dersimi dönemim dışında bir başka bölümden alabilir miyim?

İki dersin yürütücüsü de derslerin içeriğini eşdeğer görürse alabilirsiniz. Danışmanınızın ve Fakülte Yönetim Kurulunun da uygun görmesiyle ders seçimi ve ekle/sil haftasında akademik danışmanınız tarafından sistem üzerinden derse kayıtlanırsınız.

Menüyü Kapat