İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sınavlar Hakkında

1-Vize sınavına giremedim, mazeret sınavına girmek için nasıl bir yol izlemeliyim?

Geçerli bir mazeretiniz bulunması durumunda vize sınavının mazeret sınavına, mazeretinizin bitiş tarihinden itibaren 1 hafta içinde Mazeret Sınavı Başvuru Formunu doldurup ekine mazeretinizi belirten belgeyi ekleyip başvuru yapabilirsiniz. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca incelenip karara bağlanır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmemektedir. Mazeretli olduğunuz süre boyunca hiçbir sınava giremezsiniz, girdiğiniz taktirde sınavlar geçersiz sayılacaktır. (Bakınız:Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 23. Md.)

 

2-Sınav notuma itiraz etmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 hafta içinde Bölüm Başkanlığı’na ‘Mazeret Talep Formu’ ile başvurabilir.(Bakınız:Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 24. Md.)

 

3-Hangi durumda ek sınava girmeye hak kazanırım?

Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yıl sonu başarı durumu bu not esas alınarak belirlenir. (Bakınız: İKÇÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 32/2. Md.)

 

4-Hangi durumlarda bütünleme sınavına girilmez?

Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

Menüyü Kapat