İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dikey Geçiş-Yatay Geçiş Hakkında

1-Üniversite tarafından ilan edilen başvuru koşullarını sağlamadığım halde başvuru yapabilir miyim?

Üniversite tarafından ilan edilen başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvurusu Fakülte tarafından başvuru aşamasında reddedilir.

 

2-Hangi üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul ediyorsunuz?

Duyurumuzda yer alan koşulları sağlayan tüm öğrenciler başvuru yapabilir.

 

3-Üniversitemin eğitim dili Türkçe. İKÇÜ'de İngilizce hazırlık okuma hakkım var mı?

İKÇÜ’de Eğitim-Öğretim dili İngilizce olduğundan adayların İngilizce yeterliklerini başvuru aşamasında belgelemeleri gerekmektedir. İngilizce yeterliğini belgelemeyen adayların başvurusu işleme alınmaz. 

 

4-Not ortalamam ….., kabul olma şansım sizce nedir?

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından başarı sırasına konularak kontenjanlar dahilinde kabul ve ret kararları alınır. Değerlendirme sonuçları Fakülte tarafından ilan edilene kadar bu konuda bilgi verilemez.

 

5-Başvurumun kabul olması halinde kayıt yaptırmazsam ne olur?

Kayıt hakkınızdan vazgeçtiğinize ilişkin dilekçe vermeniz halinde vazgeçebilirsiniz, ancak kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, yatay geçiş yapmak isteyen bir başka öğrencinin şansını engellemiş olacağınızı bilmelisiniz.

 

6-"Irregular" öğrenci olmam yatay geçiş başvurusu yapmama engel mi?

Yatay geçiş koşulları arasında yer alan "Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Örnek: 3. dönemini tamamlayan bir öğrencinin kayıtlı olduğu programın ilk 3 döneminde yer alan kredili, kredisiz tüm derslerden başarılı olması gerekir. Bu koşulu sağlamayan öğrencinin başvurusu ön değerlendirme aşamasında reddedilir.

 

7-Yatay geçişle kabul olmam halinde kaçıncı sınıftan başlayacağım?

Öğrencinin kaçıncı sınıftan başlayacağına intibakına sayılan derslere göre ilgili yönetim kurulu karar vermektedir. 

 

8-Geçmiş yıllarda yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin not ortalamalarını öğrenebilir miyim?

Her yıl başvuran öğrencilerin not ortalamaları değişken olduğundan geçmiş yıllarda yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin not ortalamaları üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olacağı için bu konuda bilgi verilmemektedir. 

 

9-Yatay geçiş değerlendirmelerinde not ortalamam mı yoksa üniversiteye giriş puanım mı daha önemli?

Değerlendirmelerde öğrencilerin genel not ortalamaları, izlemiş oldukları dersler, bu derslerden aldıkları notlar ve LYS puanları göz önüne alınmaktadır. 

 

10-Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay geçiş kapsamında başvuru yapmam halinde İngilizce Yeterliğimi belgelememem gerekiyor mu?

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adaylardan sadece Türkçe veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden hazırlık veya birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler Temel İngilizce Hazırlık sınıfı Seviye Tespit Sınavına tabi tutulur. Sınavdan geçemeyen adaylar Hazırlık Sınıfına kabul edilir.

 

11-İntibak işlemleri (DGS, Yatay Geçiş, Yaz Okulu, vb.) nasıl yapılır?

Fakültemize yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kaydolan öğrencilerin başvuruları sırasında teslim edecekleri transkript ve ders içerikleri ile intibak işlemi yapılmaktadır ayrıca bir başvuruya gerek yoktur. Transkript ve ders içerikleri Bölüm İntibak Komisyonu tarafından incelenir ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (Bakınız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 8 Md.)

Menüyü Kapat