İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Staj Hakkında

Öğrenci staj yapmak için ilgili firma/ kurum ile ön görüşme yapar. Kabul edilmesi durumunda; staja başlamadan önce, formdaki onay işlemlerini (imzaları) tamamlar. Stajını tamamladıktan sonra, firma/ kurum tarafından doldurulan ve onaylanan (imzalanan) staj defterini (staj formu/raporu) Bölüm Başkanlığında Staj Koordinatörüne sunar. Bazı firmalar raporu posta ile doğrudan Dekanlık veya Bölüm Başkanlığına göndermektedir. Genellikle Staj bitimini izleyen döneme SUMMER PRACTICE öğrenci tarafından kayıt edilir ve dönem sonunda ilgili öğretim üyesince not girişi (S / U) yapılır. Staj boyunca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. 

Tamamlanan staj evrakları (onaylı staj evrakları, provizyon ve iki fotoğraf) Bölüm Staj Koordinatörüne teslim edilir.

 

1-Staja başlama tarihi ne olmalı ve süre uzatmak mümkün mü?

Fakültemiz Yönetim Kurulu kararı gereği her ayın ilk pazartesi günü olacak şekilde staja başlayabilir ve 90 güne kadar uzatabilirsiniz. Staja başlamadan en az 1 hafta öncesinde staj belgelerini eksiksiz ve ıslak imzalı bir şekilde teslim etmelisiniz.

 

2-Staj yaptığım sürede ücret alırsam Üniversiteye bildirmem gerekiyor mu?

Staj yaptığınız sürede ücret alırsanız staj sonunda Staj Belgelerinde yer alan İşsizlik Fonu Katkısı Formunu doldurmanız ve ödemeyi gösterir Dekont ile birlikte birimimize teslim etmeniz gereklidir. Dekontu ibraz edilmeyen ödemeler dikkate alınmaz.

 

3-Stajımı yaptım fakat staj dersini seçmedim, yaptığım stajın sayılması için en geç ne zamana kadar staj dersini seçmeliyim?

Öğrenci yaptığı stajın konusuna göre ilgili staj dersine en geç iki (2) yarıyıl içerisinde

kaydolur. Oğrencinin sunmuş olduğu rapor ve işyerinden edinilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin notu verilir.

 

4- Zorunlu stajımda iş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası Fakülte tarafından karşılanıyor mu?

Öğrencilere, 5510 sayılı SGK Kanunu gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılması zorunludur. Zorunlu olan bu sigortanın primleri Fakülte tarafından ödenir.(Bakınız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi 8 Md.)

 

5-Gönüllü staj yapabilir miyim, yapabiliyorsam sigortayı karşılıyor musunuz?

İstediğiniz kadar gönüllü staj yapabilirsiniz, gönüllü stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılmamaktadır.

Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Staj Seferberliği kapsamında; kamu kurumlarında gönüllü yapacağınız ve Üniversitemiz Kariyer Ofisi aracılığı ile Fakültemize gelen staj taleplerinde “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” Fakültemizce karşılanmaktadır.

Konu ile ilgili detaylı bilgiler için; https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

6- Staj derslerinde notlandırma nasıl yapılmaktadır?

Staj dersleri geçti (G), Kaldı (K) şeklinde notlandırılır. AKTS değeri transkriptte Hesaplanan AKTS sütuna dahil edilmez, Tamamlanan AKTS (mezuniyette dikkat edilen 240 AKTS’lik değer)’ye dahil edilir. 

 

7-Staj raporu teslimi ne zaman ve kime yapılmalı?

Öğrenci, Staj Dosyalarını ve kapalı zarf içindeki Staj Sicil Formu’nu staj çalışmasını izleyen akademik yarıyılın ilk 2(iki) haftası içinde Bölüm Staj Komisyonu’na imza karşılığı teslim etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez. Mazeret ile ilgili gerekçeler öğrencinin resmi başvurusu üzerine Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Staj raporunuzun dili İngilizce olmak zorundadır. (Bakınız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi 23 Md.,24. Md., 25. Md.)

 

8-Stajımı bölebilir miyim, ara verebilir miyim?

Stajların her birinin, bölümlerin Staj Uygulama Usul ve Esaslarında aksi belirtilmedikçe, bölünmeden yapılması esastır. (Bakınız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi 7. Md.)

Menüyü Kapat