İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mezuniyet Hakkında

1-240 AKTS’yi ve GNO.2,00 şartını sağladım fakat mezun olamıyorum, neden?

Mezun olabilmek için sadece 240 AKTS’yi tamamlamak ve 2,00 GNO’ya sahip olmak yeterli değildir.

Mezun olabilmek için gerekli şartlar;

-GNO Değerinin en az 2,00 olması

-Transkriptte yer alan Tamamlanan AKTS’nin 240 olması,

-Tabii olunan eğitim planında yer alan zorunlu derslerin başarı ile tamamlamış olması

-Tabii olunan eğitim planında yer alan seçmeli (teknik-üniversite) ders havuzlarını başarı ile tamamlamış olması.(Bakınız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 25 Md.)

 

2.Üstün Başarı ve Başarı Belgeleri alabilmek için ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Normal öğrenim süresi sonunda GNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciler Başarı Belgesi; 3,50-4,00 arasında öğrenciler ise Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanırlar. (Bakınız Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 25 Md.)

 

 

Menüyü Kapat