İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yaz Okulu Hakkında

1-Yaz Okulu ne zaman açılacak?

Yaz Okulu öğretiminin başlangıç tarihi; her yıl akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

 

2- Yaz Okulunda kaç ders alabilirim ve koşulları nedir?

-Yaz Okulunda ders almak, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci en çok üç ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

-Yaz Okulundan yararlanmak isteyen öğrenci; 

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı ya da alamadığı varsa ön koşulunu başarmış olduğu dersleri, c) Daha önceki dönemlerdeki tüm derslerini başarmış ya da yan dal ya da çift ana dal yapmakta olan öğrenciler üst yarıyıldan açılan dersler alabilir. d) Daha önce almış olduğu ve notunu yükseltmek istediği dersleri alabilir. e) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere yaz okulundan başka ders alamaz. (Bakınız İKÇÜ Yaz Okulu Yönergesi 9/3 Md.)

 

3-Kayıt dondurduğum dönemdeki dersleri yaz okulunda alabilir miyim?

İlişiği kesilen öğrenci yaz okulundan yararlanamaz. Kaydını donduran öğrenci kaydını dondurduğu döneme ilişkin yaz okulundan ders alamaz. Ancak bir yıl ve bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci, cezasının bitiminden sonra yaz okulundan ders alabilir. (Bakınız İKÇÜ Yaz Okulu Yönergesi 9/4 Md.)

 

4- Hazırlık programında okurken bağlı bulunduğum lisans programından ders alabilir miyim?

-Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere yaz okulundan başka ders alamaz.

-Bahar yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere; kendi öğretim programlarındaki derslerden yaz okulunda açılan birinci sınıf derslerini alabilirler. (Bakınız İKÇÜ Yaz Okulu Yönergesi 5/d Md. 9/3.e Md.)

 

5- Diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alabilir miyim nasıl bir yol izlemeliyim?

-Öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversitede alacağı ders açılmadığında;  öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.

-Başka Üniversiteden Yaz Okulu Eşderğerlilik Formu’nu doldurup ekine; alacağınız dersin içeriği ve ilgili Üniversitenin Yaz Okulu Akademik Takvimi ile Fakültemize başvurup Uygun görülmesi halinde diğer üniversitede ders kaydı yapabilirsiniz. (Bakınız İKÇÜ Yaz Okulu Yönergesi 10/2 Md.)

 

6-Başka üniversiteden aldığım dersin notlandırılması sisteme nasıl işlenecek?

Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Harf notu (AA,BA...FD) veya başarılı notu dışındaki notlandırma sistemi kabul edilmemektedir. (Bakınız İKÇÜ Yaz Okulu Yönergesi 10/3 Md.)

 

7- Yaz okulu okurken eş zamanlı staj yapabilir miyim?

Fakültemiz tarafından aksi duyurulmadıkça Yaz Okulunda okurken aynı zamanda staj yapamazsınız. Yaz Okulundan önce veya sonra stajınızı yapmalısınız.

 

8-Yaz Okulunda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, Yaz Okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

 

9- Yaz okulunda açılan derslerin ücretleri ne kadar?

Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden ilgili mevzuata göre ücret alınır. Her dönem ders ücretleri değişmekte olup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında ilan edilmektedir.

Menüyü Kapat