İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Özel Öğrenci Başvuruları Hakkında

Özel öğrencilikle ilgili olarak, lütfen https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/73486 sayfasını ziyaret ediniz.

1-Eğitim planımda yer alan zorunlu/seçmeli dersleri Özel öğrenci statüsünde diğer üniversitelerden ders almak istiyorum, alabilir miyim?

Dönem içinde Fakültemizde açılan dersleri diğer üniversitelerden alamazsınız. Bölümünüzde açılmayan dersleri alabilirsiniz fakat aşağıdaki şartları sağlamanız gerekir;

Üniversitemiz önlisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir üniversitenin önlisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri için; 

a) Öğrencinin, kayıt yenileme döneminin bir ay öncesine kadar kendi bölüm/program başkanlığına yazılı başvuru yapması, 

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olduğunun ilgili bölüm veya program uyum komisyonu tarafından uygun görülmesi ve birim yönetim kurulu tarafından onaylanması, 

c) Öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak ders alınmak istenen ilgili birim yönetim kurulları tarafından da onaylanması gerekir. 

(2) Öğrencinin, özel öğrenci olarak müracaat edebilmesi için GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olmalıdır. 

(3) Özel öğrenci statüsünde not yükseltmek amacıyla ders alınamaz. 

(4) Kısmen veya tamamen Yabancı dilde eğitim verilen bölüm/programlardan, Türkçe eğitim veren bölümler/programlara başvuru yapılamaz. 

(5) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder. Ancak özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(6) Özel öğrenciler İKÇÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler. 

(7) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı ders çizelgesi (transkript) ile intibak işlemleri için en geç takip eden yarıyılın ders kayıtlanmalarına kadar bölümüne başvurur.

(8) Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak almış oldukları derslerin uyumları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır. 

(9) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, birim eğitim-öğretim ve sınav yönergelerine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. (Bakınız: İKÇÜ Özel Öğrenci Yönergesi 7. Md.)

 

2-Özel öğrenci statüsünde aldığım derslerin not dökümünü (transkript) üniversiteme gönderir misiniz?

Özel öğrencilik süresi sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge (transkript) ilgili birim tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir.

Menüyü Kapat