İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Erasmus Programları Hakkında

https://erasmus.ikcu.edu.tr/

1-Erasmus uluslararası programlar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için ne yapmak gerekir?

Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

 

2-Erasmus gibi uluslararası programların ardından ders sayım işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus Koordünatörlüğü’nün göndermiş olduğu öğrenci transkriptine istinaden ilgili Bölüme üst yazı ile transkript ve intibak formu Öğrenci İşleri tarafından gönderilir. Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığının intibakını uygun gördüğü dersler yönetim kuruluna sunulur, yönetim kurulu kararı ile programınıza sayılacak dersler onaylanır.

 

Menüyü Kapat