İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Duyurular-ENG401

ENG401 Derslikler Hakkında Duyuru (Duyuru tarihi: 21.09.2022)

 

 

* ilk hafta ders tüm öğrenciler için Termodinamik Laboratuvarı'nda işlenecektir.

** ilk hafta ders tüm öğrenciler için H1-81 sınıfında işlenecektir.

 

ENG401 Ekle-Çıkar Haftası Hakkında Duyuru (Duyuru tarihi: 17.09.2022)

 

ENG401 dersi hakkında öğrencilerin kayıtlanmasında destek olabilmek amacıyla her bölümden bir temsilcinin yer aldığı bir Danışma Kurulu  Ekle-Çıkar Haftasında taşınma ve yerleşme işlemi biter bitmez Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine ayrılan yeni binada 3. katta bulunan H3-14 nolu Toplantı Odası’nda bulunacaktır.

 

ENG401 Kayıtlanma Haftası Hakkında Duyuru (Duyuru tarihi: 11.09.2022)

 

  1. ENG401 dersi hakkında öğrencilerin kayıtlanmasında destek olabilmek amacıyla her bölümden bir temsilcinin yer aldığı bir Danışma Kurulu kurulmuştur.
  2. Danışma Kurulu (ikinci bir duyuru ile aksi belirtilmedikçe) 12-14 Eylül 2022 tarihlerinde Merkez Ofisler 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Toplantı Odası’nda bulunacaktır.
  3. ENG401 dersi kapsamında
  4. ENG401 dersi için kayıt dönemi öncesinde 9 Eylül 2022 tarihi saat 17:00’e kadar tercih modülünü kullanarak tercihlerini yapmış öğrenciler belirlenmiştir. Kendilerine sistem üzerinden kontenjan ayrılmış ve öncelikli olarak kayıt hakkı verilecek öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri’ne ve Danışma Kurulu’na iletilmiştir. Öğrenciler 12-14 Eylül 2022 tarihlerinde Öğrenci İşleri ile koordineli olarak tercih ettikleri şubelere kayıtlarını yaptırabilirler. Bunun için Öğrenci İşleri’nde bulunan listede ilgili sütundakikayıtlanmak istiyorum” kutucuğuna imza atmaları veya resmi e-posta adreslerinden öğrenci işlerine “ENG401.X şubesine kayıtlanmak istiyorum” şeklinde mail göndermeleri gerekmektedir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler öncelikli haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Bu tarihten sonra normal kayıt dönemlerinde olduğu şekilde sistem üzerinden kayıtlar sürdürülecektir.
  5. ENG401 dersini sadece başarılı olduğu derslerin toplam kredisi (Tamamlanan AKTS) 150 AKTS ve üzerinde olan öğrenciler alabilir.
  6. Teknik seçmeli derslerinde ENG401 dersinin getirilmesi nedeniyle değişiklik yapmak isteyen ve TEKNİK SEÇMELİ DERS DEĞİŞİKLİK FORMU'nu dolduran öğrencilerin Danışmanlarından onay almaları yeterlidir.
  7. Dersler yüz yüze yapılacaktır.
  8. Öğrenciler ENG401 şubelerinin ders içeriği hakkında daha detaylı bilgi için ilgili öğretim elemanı ile iletişime geçebilir.
  9. Dersler Gruplar birleştirilerek yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Dersin işleniş şekli hakkında kayıtlı olduğunuz şubenin öğretim elemanından bilgi alınız.
  10. Dersin nerede gerçekleştirileceği (sınıf ve/veya laboratuvar) UBYS’de görülmektedir. Daha fazla bilgiyi kayıtlı olduğunuz şubenin öğretim elemanından alınız.

Duyuruları Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sitesinden takip ediniz.

 

Menüyü Kapat