İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

SSS

Yaz okulunda bir öğrenci en fazla 3 ders alabilir.

Öğrencinin almak istediği ders fakültede açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir üniversiteden, dersin denkliğinin ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir. Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır. Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, Yaz Okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

Yaz Okulunda ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans ve ön lisans programlarında 10'dan az olamaz.

Menüyü Kapat