İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

YAZ OKULU HAKKINDA

YAZ OKULUNDAN DERS ALMA KOŞULLARI

* Yaz okulunda bir öğrenci en çok üç ders alabilir.

* Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

* Bahar yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrenciler kendi öğretim programlarındaki derslerden yaz okulunda açılan birinci sınıf derslerini alabilir.

* Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olunan dersler alınabilir.

* Daha önce almış olduğu ve notunu yükseltmek istediği dersleri alabilir.

* GANO 1,80 ve üzeri olmak ve geçmiş dönemde başarısız dersi olmamak koşuluyla; güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı ya da alamadığı varsa ön koşulunu başarmış olduğu dersler alınabilir. (İKÇÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği MD.16/1-C ile İKÇÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi MD.9/3-C)

* GANO 1,80 ve üzeri olmak ve geçmiş dönemde başarısız dersi olmamak koşuluyla; daha önceki dönemlerdeki tüm derslerini başarmış ve yan dal ya da çift ana dal yapmakta olan öğrenciler üst yarıyıldan açılan dersler alabilir.

(İKÇÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği MD.16/1-C ile İKÇÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi MD.9/3-C)

* Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu derslerini alabilir.

* İlişiği kesilen öğrenci yaz okulundan yararlanamaz.

* Kaydını donduran öğrenci kaydını dondurduğu döneme ilişkin yaz okulundan ders alamaz. Ancak bir yıl ve bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci, cezasının bitiminden sonra yaz okulundan ders alabilir.

AYRICA, DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULU DERSİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN;

* Alacağı dersin Üniversitemiz bünyesinde açılmama durumunda gerekli koşulları sağladı takdirde denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla başka bir Üniversiteden yaz okulu dersi alabilir.

* Başka Okuldan Yaz Okulu Dersi Eşdeğerlilik Başvuru Formu ile ekinde dersin içeriğini, yaz okulu akademik takvimini, haftalık ders programını ve İKÇÜ transkriptini gösteren resmi belgeye önce dersin Koordinatörü sonra Bölüm İntibak Komisyonundan uygun alıp ikili imza tamamlandıktan sonra öğrenci işleri birimine vermek zorundadır. İmzası eksik olan belge kabul edilmeyecektir.

* GANO 1,80’nin altında ve geçmiş dönemde başarısız dersi olan öğrencilerin hiç almadığı/alamadığı veya üst dönem/sınıfa ait dersleri aldığının tespiti halinde yaz okulunda hatalı alınan ders iptal edilecektir.

* Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

Başka Okuldan Yaz Okulu Dersi Eşdeğerlilik Başvuru Formu için tıklayınız!

İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği için tıklayınız!

İKÇÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi için tıklayınız!

İKÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız!

Ana duyuru metnine erişmek için tıklayınız!

YAZ OKULU DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Menüyü Kapat