İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz Lisans Öğrencisi Alımına Başlamıştır!

Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz 2021-2022 Güz döneminden itibaren Lisans Öğrencisi Alımına Başlayacaktır!

 

Lisans eğitimi veren bölümlerimiz:

1. Bilgisayar Mühendisliği  Bölümü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün amacı, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin kuramsal temelleri, yazılım geliştirme süreçleri ve güncel teknik ile teknolojilerinde uluslararası saygın araştırma çalışmaları ve yayınlar gerçekleştirmek, bilgisayar bilimlerinin temel konularına hakim, uluslararası standartlarda  hem akademik hem de uygulama becerileriyle donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi ve araştırma odaklı çalışmayı benimsemiş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

 

2. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal mühendisliği mühendislik ve temel bilimlerdeki teknolojik gelişmeleri kullanarak tıp ve biyoloji alanındaki sorunlara çözüm arayan disiplinler arası bir programdır. Biyomedikal mühendisi, sağlık sektörü ile işbirliği içinde çalışarak, yaşam kalitesini iyileştirmek üzere cihaz, aygıt ve yazılım geliştirir. 

Biyomedikal mühendisler, endüstride, hastanelerde ve üniversitelerde, eğitim ve tıp kurumlarında istihdam edilir. Endüstride, canlı sistemler ve tıbbi bakım ihtiyaçlarına yönelik yeni cihazlar tasarlar, yeni üretilen tıbbi ürünlerin performanslarını test eder. Hastanelerde ise biyomedikal mühendisleri, mevcut olan medikal ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak, tıbbi bakım ihtiyaçlarını karşılayan yeni cihaz tasarlamakla görevlidir. Özel sektörde çalışan biyomedikal mühendislerinin bir kısmı, firmanın ürettiği cihazların satışında rol alabileceği gibi, yönetim görevinde de bulunur. Ayrıca, biyomedikal mühendisler, tıp, eczacılık, fizyoloji gibi farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar ve çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak, araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölümümüzde yedi anabilim dalı bulunmaktadır: Devreler ve Sistemler anabilim dalı, Elektrik Makinaları anabilim dalı, Elektrik Tesisleri anabilim dalı, Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga anabilim dalı, Elektronik anabilim dalı, Kontrol ve Kumanda Sistemleri anabilim dalı, ve Telekomünikasyon anabilim dalı. Bölümümüzde 21 adet laboratuvar (Elektronik Lab., Devreler Ve Sistemler Lab., Sinyal İşleme Lab., Kontrol ve Kumanda Lab., Süreç Kontrol Lab., Endüstriyel Otomasyon (SCADA) Lab., Ölçme Enstrümantasyon Lab., Robotik Lab., Güç Elektroniği Lab., Elektrik Tesisleri Lab., Yenilenebilir Enerji Lab., Mikrodalga Sistemleri Lab., Anten Lab., Radar ve Mikrodalga Teknolojileri Lab., Elektromanyetik Ölçme ve Görüntüleme Lab., Optoelektronık  Lab., Elektrik Makinaları Lab., Sayısal Elektronik Lab, Gömülü Sistem Lab., Rf Elektroniği Lab., Haberleşme  Lab.) bulunmaktadır ve %100 İngilizce eğitim verilmektedir.

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız. )

 

4. İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlamıştır ve öğretim, 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi ile %100 İngilizce olarak verilmektedir.

Program; hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı, yapı işletmesi, yapı malzemeleri ve yapı mekaniği olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünün vizyonu uygulama ve araştırmaya dayalı eğitimi ön plana alan, toplumun refahına yönelik olarak yüksek kaliteli arge çalışmaları ve toplumsal katkı üreten, uluslararası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Program mezunları İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olurlar ve mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası lisansüstü programlara başvurabilirler.

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

5. Makine Mühendisliği Bölümü

Bölümümüzde beş anabilim dalı bulunmaktadır: Mekanik anabilim dalı, Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalı, Makina Teorisi ve Dinamiği anabilim dalı, Enerji anabilim dalı, Termodinamik anabilim dalı. Öğretim üyelerimiz; Makina Tasarımı, Üretim Mühendisliği, Üretim ve Kalite Yönetimi, Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri, Triboloji, Mekanik Titreşimler, Optimizasyon, İleri Mühendislik Matematiği, Sayısal Yöntemler, Katı Cisimler Mekaniği, Elastisite Teorisi, Aşırı Plastik Deformasyon Mekaniği, Kırılma Mekaniği, Kompozit Malzemelerin Mekaniği ve Karakterizasyonu, Kompozitlerde Fiber-Matris Ara yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi, Plastik Teknolojisi, Plastiklerin Birleştirilmesi ve Kaynağı, Rüzgar Enerjisi, Isıtma ve Havalandırma Bileşenlerinin 3B Eklemeli Üretimi, Nanoakışkanlar, Turbomakinaların Akışkan Tasarım ve Simülasyonu, Hesaplamalı ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği, Termodinamik, Isı Transferi, Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçüm Sistemi (PIV) ve Sıcak Tel Anemometresi (CTA) ile Detaylı Akış Ölçümleri üzerine çalışmalar yürütmektedirler. Geleceğin üretim yöntemi olarak öne çıkan eklemeli üretim ile sıra dışı geometrilere sahip ısı geri kazanım cihazlarının ısı transferi performansları incelenmesi, ana ulusal savunma sanayi firmalarımızdan birinin desteklediği, yurtdışında iki üniversiteyle işbirliği içinde yürütülen, yeni nesil insansız hava araçları için yüksek başarımlı küçük jet motor prototipi geliştirilmesi, sektörün desteğinde gerçekleştirilen küçük ölçekli rüzgar türbinleriyle ilgili çalışmalar, endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu optimize edilmiş tasarımlar, hidrojen depolama tankı tasarımı, çift kütleli debriyaj tasarımı, dövme prosesinde zımba geometrisi optimizasyonu,  yeni nesil soğutma sistemleri, gravür baskıda boya aktarımının bilgisayar benzetimleriyle modellenmesi, seramik katkılı ağır zırh malzemelerin geliştirilmesi, yüksek verimli derin su dalgıç pompası geliştirilmesi vb. çalışılan proje başlıkları arasındadır. 

2018 yılı itibariyle, ciddi bir altyapı yatırımı sayesinde laboratuvar sayısı yediye, laboratuvar alanı ise yaklaşık altı kat artarak toplam 1200m2’ye ulaşmıştır. “Takım Tezgâhları”, “Kaynak, Isıl işlem ve Tahribatsız Muayene”, “Mekanik Analiz”, “Mekanik Test”, “Kompozit”, “Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi” ve “Termodinamik ve Enerji” Laboratuvarları gelişmiş cihaz ve ekipmanlarla donatılmıştır. 

Üniversitemiz, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde kurulduğu için sanayi ile yakın etkileşim içindedir ve işbirlikleri kolaylıkla yürütülebilmektedir. Sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri kapsamında Bölümümüz Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen ve iştirak edilen veya Ar-Ge danışmanlığı kapsamında yürütülen projelerin (TÜBİTAK, NATO SPS, BAP) toplam bütçesi 2,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. 

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

6. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü                   

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, metal, seramik, cam, cam-seramik, polimer ve kompozit malzemelerin atomik boyuttan makro boyuta kadar yapılarını, bu yapılara bağlı olarak değişen fiziksel ve kimyasal özelliklerini, davranışlarını ve üretim süreçlerinin geliştirilmesini, kullanışlı malzemelerin üretilmesini ve geri dönüşüm araştırmalarını içeren geniş kapsamlı disiplinler arası bir bilim ve mühendislik dalıdır. Malzeme bilimi günümüzün en önemli araştırma konularından olan nanoteknoloji (her türlü nanoboyutlu malzemeler, nanokil, karbon nanoyapılar, nano kaplamalar), yenilenebilir enerji (yakıt pilleri, güneş panelleri, rüzgar kanat tasarımları, vb), yenilenebilir malzemeler (elektrokromik malzemeler, fotonik ve optoelektronik malzemeler, biyolojik kökenli malzemeler, geri dönüşüm, vb.), biyomalzemeler (yapay deri, yapay kemik, yapay kıkırdak, vb.), kompozit malzemeler ve kimya endüstrisi (boya, tekstil, ambalaj, vb) gibi çok farklı uygulamalar için her gün yeni gelişmeleri ve buluşları takip eden bir bilim dalıdır.

Bölümümüzde iki anabilim dalı bulunmaktadır: Malzeme anabilim dalı ve Üretim Metalurjisi anabilim dalı. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi sürdürmek üzere dört adet laboratuvarımız bulunmaktadır (Malzeme Üretim Laboratuvarı, Numune Hazırlama ve Metalografi Laboratuvarı, Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı ve Organik, Polimer ve Kompozit Malzemeler Laboratuvarı). 

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız. )

 

7. Harita Mühendisliği  Bölümü

Harita Mühendisliği yeryüzünün ve üzerinde yer alan cisimlerin mekânsal ve öznitelik verilerinin toplanması, depolanması, analizi, işlenmesi ve bir bilgi sistemi kapsamında sunulmasıyla ilgilenen bir meslektir. Bölümümüzde altı anabilim dalı bulunmaktadır: Fotogrametri anabilim dalı, Jeodezi anabilim dalı, Kartografya anabilim dalı, Kamu Ölçmeleri anabilim dalı, Ölçme Tekniği anabilim dalı, ve Uzaktan Algılama anabilim dalı. Harita Mühendisliği öğretim elemanları disiplinler arası içerikte çeşitli projelerde yer almaktadırlar. Halihazırdaki projeler Çevre Mühendisliği, Jeoloji, Deniz Bilimleri ve Arkeoloji alanlarındadır. Bölüm bünyesinde Ölçme Tekniği Laboratuvarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı, ve Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere 3 adet tam donanımlı laboratuvar bulunmaktadır.

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

8. Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Bölümümüz Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinlerini barındıran disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Bölümümüzde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Anabilim Dalı, Bilgisayar Destekli Tasarım Anabilim Dalı, Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı Anabilim Dalı. Bölümümüzde gerçekleştirilmekte olan başlıca araştırma alanları: Doğrusal Olmayan Kontrol Tasarımı, Mekatronik Sistemlerin Doğrusal Olmayan Kontrolü, Mekanizma Tasarımı ve Analizi, Paralel Manipülatör Sentezi ve Analizi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Elektro-optik Sistemler, Optik Sensörler, Mekanik titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler, Mekanik Yapısal Analiz,  Mekatronik Sistem Tasarımı, Kontrol Sistemleri Tasarımı, Biyomekatronik Uygulamalarıdır. Bölümümüzde bulunan Prototip Sistemler Laboratuvarı genellikle projeler ve özellikle bitirme projeleri için ayrılmış olup bölümün aktif tüm laboratuvar dersleri Sensör Sistemleri laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca araştırma ve eğitim amaçları ile kullanılan Robotik ve Mekatronik Araştırmalar Laboratuvarı, Elektromekanik Sistemler Laboratuvarı ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı da diğer laboratuvarlarımızdır.

Aktif Projemiz:

 Endüstriyel Yüzey Taşlama İşlemleri İçin Makro/Mikro Robot Tasarımı ve Gerçekleştirmesi, BAP Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Atcı (Proje yürütücüsü), Dr. Çğr. Üyesi Erkin Gezgin, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cemal Can, Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer (Araştırmacılar). 

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasından ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

9. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Bölümümüzde Sondaj ve Kuyu Değerlendirme anabilim dalı ile Üretim ve Rezervuar anabilim dalı olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde hali hazırda gerçekleştirilmekte olan üç adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin başlıkları:

  • Viskoelastik aralıkta sondaj akışkanının reolojik özellikleri ve statik barit çökelim eğilimi (TÜBİTAK 3501)
  • Sondaj Çamur Sirkülasyonu Sırasında Geniş Çatlaklı Formasyonların Tıkama Zamanını en aza İndirecek Temel Parametrelerin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK 1001)
  • Jeotermal Kaynak Değerlendirmesi, Sürdürülebilirlik Analizi ve Geri Basım Potansiyeli Araştırması Amaçlı Sayısal Jeotermal Rezervuar Modellemesinin - Dikili Jeotermal Alanına Uygulanması (BAP)

Bölümümüzde Sondaj Akışkanları Laboratuvarı ayrıca Kayaç ve Akışkanlar Laboratuvarı olmak üzere iki tane aktif laboratuvarımız bulunmaktadır.

(Bölümümüz hakkında YÖK sayfasında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. )

 

 

 

 

Lisans eğitimi olmayan diğer aktif bölümlerimiz:

1. Mühendislik Bilimleri Bölümü

2. Mimarlık Bölümü

3. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

 

Kurulması planlanan bölümlerimiz:

1. Uçak Mühendisliği Bölümü

2. Endüstri Mühendisliği Bölümü

3. İç Mimarlık Bölümü

4. Gıda Mühendisliği Bölümü

Menüyü Kapat