İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Aday Öğrenciler

 

  

  

 

  

  

  

Neden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; yenilikçi ve yaratıcı eğitim programlarıyla, tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş teknolojileri insanlığın yararı için üst düzeyde kullanabilen, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek, meslek etiği felsefesine, takım çalışması becerisine ve girişimcilik ruhuna sahip mühendis ve mimarlar yetiştirmek amacıyla çok disiplinli ve öncü bir araştırma kurumu olarak 2011 yılında kurulmuştur.

 

Genç bir üniversite olmasına rağmen, verilen destekler ile hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş, eğitim ve araştırma laboratuvarlarının tümünü faaliyete geçirmiştir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan üniversite içi ve TÜBİTAK, AB, NATO gibi dış kaynaklı 150’ye yakın proje mevcuttur. Lisans öğrencileri bu projeler kapsamında görev yaparak burs alabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize üniversite bünyesinde kısmı zamanlı çalışmalarının karşılığında maddi destek de verilebilmektedir.

 

Uluslararası standartlarda eğitim veren bir Fakülte olarak, son teknolojiyi takip edebilme, geliştirebilme ve üretebilme konularında eğitim dilinin %100 İngilizce olmasının büyük avantajları mevcuttur.

 

Öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında ERASMUS gibi değişim programlarından yararlanırken ve staj yaparken İngilizce bilgilerini kullanmalarının yanı sıra mezun olduklarında yurtdışı Yüksek Lisans programlarına kolaylıkla kabul edilmekte ve uluslararası şirketlerde kendilerine iş imkânı bulabilmektedirler.

 

Fakültemiz içinde Harita, İnşaat, Makine, Mekatronik ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümleri arasında Çift Ana Dal programları ile öğrencilerimize çift diploma imkânı sunulmaktadır.

                                

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

             

             

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans eğitimi veren bölümlerimiz:

1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2. İnşaat Mühendisliği Bölümü

3. Makine Mühendisliği Bölümü

4. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü                           

5. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

6. Harita Mühendisliği  Bölümü

7. Mekatronik Mühendisliği Bölümü

8. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

 

Lisans eğitimi olmayan diğer aktif bölümlerimiz:

1. Bilgisayar Mühendisliği  Bölümü

2. Mühendislik Bilimleri Bölümü

3. Mimarlık Bölümü

4. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

5. Çevre Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Kurulması planlanan bölümlerimiz:

1. Uçak Mühendisliği Bölümü

2. Endüstri Mühendisliği Bölümü

3. İç Mimarlık Bölümü

4. Gıda Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Menüyü Kapat