İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

ENG401 Kılavuzu

ENG401 dersi kapsamında yapılan diğer duyurular için tıklayınız.

MÜDEK Akreditasyon Çalışmaları kapsamında MÜDEK Program Çıktıları arasında vi. nolu çıktı olarak bulunan ve tüm Bölümlerin Program Çıktıları arasında da yer alan Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisinin kazandırılmasının sağlanması amacıyla 2022-2023 Güz Döneminde ilk defa çok disiplinli uygulanacak bir tasarım projesi dersi açılacaktır.

Çok disiplinli takım çalışması, belirli bir projenin, ödevin veya vaka çalışmasının farklı programlardaki öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir takım tarafından gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. (Çok disiplinli takım çalışması tanımı en az 2 farklı disiplinden programların öğrencilerinin katılımını gerektirir. Farklı program tanımı normal öğretim ve ikinci öğretim programlarını içermez, farklı öğretim dilinde yürütülen programları içermez ve aynı programdaki farklı uzmanlık alanlarını içermez.)

 

Dersinin içeriği, işlenişi, yürütücüleri vb. konularında aşağıda verilen esaslar uygulanacaktır.

 1. ENG401 Interdisciplinary Engineering Design Project, (Disiplinerarası Mühendislik Tasarım Projesi) dersi ENG4XX Interdisciplinary Technical Elective, (Disiplinerarası Teknik Seçmeli) ders havuzunun içinde yer alacaktır.
 2. ENG401 dersinin amacı farklı bölümlerin öğrencilerinin bir takım halinde çalışarak ortaya bir çıktı koymasıdır. 14 hafta boyunca birlikte çalışmak mümkün olabildiği gibi bir disipline ait öğrencilerin çıktısı diğer öğrenciler için girdi de olabilecektir. Dersin kurgusu şubeler bazında farklılık gösterebilir.
 3. ENG4XX havuzu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Bölümlerin tümünün müfredatının 7. Dönemine eklenmiştir.
 4. ENG401 dersinin 6 AKTS ve T+U+L ders saatleri 0+2+0’dir.
 5. ENG401 dersinin 2 saatlik uygulama saati tüm bölümler için 2022-2023 Güz Dönemi ders programında perşembe günleri 15:30-17:15 arası yer almaktadır.
 6. ENG401 dersi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim elemanı tarafından her öğretim elemanına sadece 1 şube düşecek şekilde açılmıştır.
 7. ENG401 dersinin şubelerinin numarası, şubede işlenecek konu başlığı, dersi verecek öğretim elemanı, öğretim elemanının hangi bölüm öğrencilerine dersi sunacağı ve kontenjanı, ortak olacağı diğer bölüm veya bölümler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Örneğin; ENG401.28 ve ENG401.35 şubeleri iki farklı öğretim üyesi tarafından aynı konu başlığı ile iki farklı bölüme verilecektir. ENG401.28 şubesi Doç. Dr. Gökçen Bombar tarafından 10 İnşaat Müh. öğrencisine ve ENG401.35 şubesi Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca tarafından 15 Harita Müh. öğrencisine açılmıştır.

 

Tablo 1. 2022-2023 Eğitim Yılı Güz Dönemi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bünyesinde açılacak ENG401 dersi şubeleri

Şube No

Öğretim Elemanı

Konu

Bölüm

Kontenjan

Ortak Bölümler

1

Doç. Dr. Mustafa ŞEN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

2

Doç. Dr. Utku Kürşat ErRCAN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

3

Doç. Dr. Ozan KARAMAN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

4

Dr. Öğr. Üyesi Onan GÜREN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

5

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KAYA

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

6

Dr. Öğr. Üyesi Nermin TOPALOĞLU AVŞAR

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

7

Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞEN KARAMAN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

8

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Pars KOCAOĞLU

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

BME

9

BME - MEE

9

Doç. Dr. Erkin GEZGİN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-BME

10

Doç. Dr. Levent ÇETİN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-BME

11

Doç. Dr. Barış BIDIKLI

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-BME

12

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cemal CAN

Robot İşletim Sistemi

MEE

9

MEE-EEE

13

Dr. Öğr. Üyesi Özgün BAŞER

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-EBM

14

Dr. Öğr. Üyesi Osman AKIN

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-BME

15

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ATCI

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-BME

16

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DOĞANAY

Fiziksel İnsan Robot Etkileşimi İçin İstek Tanımlama ve Robot Manipülatörler Üzerinde Uygulanması

MEE

9

MEE-BME

17a

Prof. Dr. Mücahit SÜTÇÜ

Kompozit Harç Tasarımı ve Analizi

MSE

12

MSE-CE

17b

Prof. Dr. Mücahit SÜTÇÜ

Mühendislik Uygulamaları için Metalurjik Atıklardan Sürdürülebilir Malzemelerin Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu

MSE

12

MSE-ME

18a

Prof. Dr. Mehmet Özgür SEYDİBEYOĞLU

Kompozit Malzemelerde Optimizasyon Çalışmaları

MSE

12

MSE-ME

18b

Prof. Dr. Mehmet Özgür SEYDİBEYOĞLU

Sondaj Akışkanlarında Nanomalzemelerin Etkisi

MSE

12

MSE-PNGE

19

Prof. Dr. Cem TOZLU

Mühendislik ve peyzaj uygulamaları için su geçirmez yapıda malzemelerin tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu

MSE

12

MSE-ME

20a

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir ATAN

Mühendislik Uygulamaları için Metalurjik Atıklardan Sürdürülebilir Malzemelerin Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu

ME

5

ME-MSE

20b

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir ATAN

Mühendislik ve peyzaj uygulamaları için su geçirmez yapıda malzemelerin tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu

ME

5

ME-MSE

21

Doç. Dr. Levent AYDIN

Kompozit Malzemelerde Optimizasyon Çalışmaları

ME

24

ME-MSE

22

Doç.Dr.Sercan ACARER

Rüzgar Türbini Tasarımı, Analizleri ve Testleri

ME

24

ME-EEE

23

Dr.Öğr.Üyesi Çağlar UYULAN

İnsansız kara ve hava aracının birlikte kullanıldığı arama-kurtarma sistemi tasarımı

ME

24

ME-EEE

24

Dr.Öğr.Üyesi Elif ALYAMAÇ SEYDİBEYOĞLU

Sondaj Akışkanlarında Nanomalzemelerin Etkisi

PNGE

10

PNGE-MSE

25

Öğr. Gör. Dr. Can POLAT

Sondaj Akışkanlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sirkülasyon sistemindeki Basınç Kayıplarının Hesaplanması

PNGE

8

PNGE-CE

26

Doç. Dr. Hasan KARAKUL

Karada İnşa Edilen Rüzgar Türbinlerinin Temel Tasarımı

PNGE

10

PNGE-CE

27

Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ

Kompozit Harç Tasarımı ve Analizi

CE

10

CE-MSE

28

Doç. Dr. Gökçen BOMBAR

Taşkın Risk Haritalama ve Analizi

CE

10

CE-GE

29

Doç. Dr. Mutlu SEÇER

Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Tespiti ve Mülkiyet Durumunun İncelenmesi

CE

5

CE-GE

30

Dr. Öğr. Üyesi Erman ÜLKER

Sondaj Akışkanlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sürtünmesel Basınç Kayıplarının Hesaplanması

CE

10

CE-PNGE

31

Dr. Öğr. Üyesi Oruç ALTINTAŞ

Kentsel Ulaşım Sistemleri Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

CE

10

CE-GE

32

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Emre DEMİRCİ

Karada İnşa Edilen Rüzgar Türbinlerinin Temel Tasarımı

CE

10

CE-GE

33

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin POLAT

Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Tespiti ve Mülkiyet Durumunun İncelenmesi

GE

15

CE-GE

34

Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami KIRTILOĞLU

Kentsel Ulaşım Sistemleri Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

GE

15

CE-GE

35

Dr. Öğr. Üyesi Müge AĞCA

Taşkın Risk Haritalama ve Analizi

GE

15

CE-GE

36

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

Sensörler ve programlama kullanılarak mesafe ve yön tayini

GE

15

GE-EEE-ME-BME-MEE

37

Doç. Dr. Vahide BULUT

Sensörler ve programlama kullanılarak mesafe ve yön tayini

EEE-ME-BME-MEE

12*

GE-EEE-ME-BME-MEE

38

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YEŞİLYURT

Rüzgar Türbini Tasarımı, Analizleri ve Testleri

EEE

15

ME-EEE

39

Doç.Dr.Merih PALANDÖKEN

İnsansız kara ve hava aracının birlikte kullanıldığı arama-kurtarma sistemi tasarımı

EEE

18

ME-EEE

40

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇETİN

Robot İşletim Sistemi

EEE

15

MEE-EEE

41

Doç.Dr.Volkan KILIÇ

Yapay Zekâ ve Uygulamaları

EEE

15

EEE-ME-
BME-MEE

42

Doç.Dr. Aytuğ ONAN

Yapay Zekâ ve Uygulamaları

BME-ME-MEE

15**

EEE-ME-
BME-MEE

* 12 kişilik kontenjan 4 bölüme eşit paylaştırılmıştır.

** 15 kişilik kontenjan 3 bölüme eşit paylaştırılmıştır.

 

Tablo 1’de verilen başlıklar ile ilgili ayrıntılı bilgi tablodaki linklere tıklandığında açılan Disiplinerarası Mühendislik Tasarım Projesi Dersi Bilgi Formu’ kapsamında (ortak çalışma konusu, amacı, haftalık ders içerikleri ve değerlendirme gibi içerikler) bulunmaktadır. Öğrenciler ders içeriği hakkında daha detaylı bilgi için ilgili öğretim elemanı ile iletişime geçebilir.

 

 1. Değerlendirme ve notlandırma şube bazında farklılık gösterebilir. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ’ne göre Sınav değerlendirme esasları, MADDE 20-(5) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı hiçbir durumda %35’den az ve %60’dan fazla olamaz. Her bölümün öğrencisi o bölümde bulunan dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından notlandırılacaktır.
 2. ENG401 dersi için kayıt dönemi öncesinde öğrencilerden tercih ettikleri şubeleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bildirmeleri istenmektedir. Öğrencilerin 8 Eylül 2022 9 Eylül 2022 tarihi saat 17:00’e kadar tercih modülünü kullanarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Kullanım kılavuzu için tıklayınız. Sorularınızı mmf.bilgi@ikcu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
 3. Öğrenciler kayıtlar sırasında tercih ettikleri şubeleri seçecek ve danışmanlarının onaylaması ile ENG401 dersini almış olacaklardır.
 4. ENG401 dersini sadece başarılı olduğu derslerin toplam kredisi (Tamamlanan AKTS) 150 AKTS ve üzerinde olan öğrenciler alabilir.
 5. ENG401 dersini alma zorunluluğu olan öğrenciler Bölümüne göre farklılık göstermekte olup aşağıdaki şekilde uygulanması 17.08.2022 tarih ve 2022/22-05 sayılı Senato Kararı ile kararlaştırılmıştır.
 6. Teknik seçmeli derslerinde ENG401 dersinin getirilmesi nedeniyle değişiklik yapmak isteyen ve TEKNİK SEÇMELİ DERS DEĞİŞİKLİK FORMU'nu dolduran öğrencilerin Danışmanlarından onay almaları yeterlidir.

 

1: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 6 AKTS’lik ME4X1 ve 6 AKTS’lik ME4X2 teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 12 AKTS’lik ME4XX teknik seçmeli havuzunun açılması, kapatılan havuz dersleri ve 6 AKTS’lik Mühendislik Fakültesi teknik seçmeli derslerinin yeni açılan havuzda yer alması,
  • ME4X1, ME4X2 ve ME4X3 teknik seçmeli havuzlarının toplamından 18 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • ME4X1, ME4X2 ve ME4X3 teknik seçmeli havuzlarının toplamından 12 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulması,
  • ME4X1, ME4X2 ve ME4X3 teknik seçmeli havuzlarının toplamından 6 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulması ve yeni ME4XX seçmeli havuzundan 1 dersin verilmesi,
  • ME4X1, ME4X2 ve ME4X3 teknik seçmeli havuzlarının toplamından tamamlanmış dersi olmayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulması ve yeni ME4XX seçmeli havuzundan 2 dersin verilmesi,
 • ME4X1, ME4X2 ve ME4X3 teknik seçmeli havuzları hem Güz hem Bahar Döneminde mevcuttur. 18 AKTS, 12 AKTS ve 6 AKTS kriterleri Güz dönemi bazında verilmiştir. Öğrenciler Güz dönemi için ME4X1, ME4X2 ve ME4X3 teknik seçmeli havuzlarından aldıkları toplam AKTS değerini bir kereliğine mahsus olmak üzere (Güz-Bahar arasında kaydırma yaparak) değiştirebilecektir. Bunun için öğrencilerin ilgili formu (Teknik Seçmeli Ders Değişiklik Formu) doldurarak 8 Eylül 2022 14 Eylül 2022 tarihine kadar kendi resmi e-posta adreslerinden mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2:  PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 12 AKTS’lik PNGE4XX teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve 6 AKTS’lik PNGE4XXA teknik seçmeli havuzunun açılması,
 • ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin eklenmesi,
 • PNGE4XXA teknik seçmeli havuzunun içine 6 AKTS’lik PNGE409, PNGE411, PNGE413, PNGE415, PNGE417 ve PNGE419 teknik seçmeli derslerinin eklenmesi,
  • PNGE409, PNGE411, PNGE413, PNGE415, PNGE417 ve PNGE419 teknik seçmeli dersleri arasından 12 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • PNGE409, PNGE411, PNGE413, PNGE415, PNGE417 ve PNGE419 teknik seçmeli dersleri arasından 6 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulması ve yeni PNGE4XXA seçmeli havuzundan 1 dersin verilmesi,
  • PNGE409, PNGE411, PNGE413, PNGE415, PNGE417 ve PNGE419 teknik seçmeli dersleri arasından tamamlanmış dersi olmayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulması ve yeni PNGE4XXA seçmeli havuzundan 2 dersin verilmesi.

 

3: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 6 AKTS’lik zorunlu CENG405 dersinin 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun içinde yer alması ve adının ENG401 olarak değiştirilmesi.

 

4: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 24 AKTS’lik CE4XX teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 3 AKTS’lik zorunlu Staj 2 dersinin, 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin ve 18 AKTS’lik CE4XX teknik seçmeli havuzunun açılması.
 • CE4XX teknik seçmeli havuzundan
  • 24 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • CE401 dâhil 18 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi,
  • CE401 hariç 18 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi ve 3 AKTS’lik CE401 zorunlu staj dersinin verilmesi,
  • CE401 dâhil 12 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni CE4XX seçmeli havuzundan bir dersin verilmesi,
  • CE401 hariç 12 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin, yeni CE4XX seçmeli havuzundan bir dersin ve 3 AKTS’lik CE401 zorunlu staj 2 dersinin verilmesi,
  • CE401 ile 6 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni CE4XX seçmeli havuzundan iki dersin verilmesi,
  • CE401 hariç 6 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin, yeni CE4XX seçmeli havuzundan iki dersin ve 3 AKTS’lik CE401 zorunlu staj 2 dersinin verilmesi,
  • Hiç almamış öğrencilere CE401 zorunlu staj 2 dersinin, ENG401 dersinin ve yeni CE4XX seçmeli havuzundan üç dersin verilmesi.
 • CE4XX teknik seçmeli havuzu hem Güz hem Bahar Döneminde mevcuttur. 24 AKTS, 18 AKTS, 12 AKTS ve 6 AKTS kriterleri Güz dönemi bazında verilmiştir. Öğrenciler Güz dönemi için CE4XX teknik seçmeli havuzundan aldıkları toplam AKTS değerini bir kereliğine mahsus olmak üzere (Güz-Bahar arasında kaydırma yaparak) değiştirebilecektir. Bunun için öğrencilerin ilgili formu (Teknik Seçmeli Ders Değişiklik Formu) doldurarak 8 Eylül 2022 14 Eylül 2022 tarihine kadar kendi resmi e-posta adreslerinden mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. Yarıyıldaki 18 AKTS’lik EEE4.1XX teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin ve 12 AKTS’lik EEE4.1XX teknik seçmeli havuzunun açılması.
 • EEE4.1XX teknik seçmeli havuzundan
  • 18 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması
  • 12 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi
  • 6 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni EEE4.1XX seçmeli havuzundan bir dersin verilmesi
  • Hiç almamış öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni EEE4.1XX seçmeli havuzundan iki dersin verilmesi
 • EEE4.1XX teknik seçmeli havuzu hem Güz hem Bahar Döneminde mevcuttur. 18 AKTS, 12 AKTS ve 6 AKTS kriterleri Güz dönemi bazında verilmiştir. Öğrenciler Güz dönemi için EEE4.1XX teknik seçmeli havuzundan aldıkları toplam AKTS değerini bir kereliğine mahsus olmak üzere (Güz-Bahar arasında kaydırma yaparak) değiştirebilecektir. Bunun için öğrencilerin ilgili formu (Teknik Seçmeli Ders Değişiklik Formu) doldurarak 8 Eylül 2022 14 Eylül 2022 tarihine kadar kendi resmi e-posta adreslerinden mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

6: MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 24 AKTS’lik MEE4XX teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin ve 18 AKTS’lik MEE4XX teknik seçmeli havuzunun açılması.
 • MEE4XX teknik seçmeli havuzundan
  • 24 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • 18 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi,
  • 12 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni MEE4XX seçmeli havuzundan bir dersin verilmesi,
  • 6 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni MEE4XX seçmeli havuzundan iki dersin verilmesi,
  • Hiç almamış öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni MEE4XX seçmeli havuzundan üç dersin verilmesi.
 • MEE4XX teknik seçmeli havuzu hem Güz hem Bahar Döneminde mevcuttur. 18 AKTS, 12 AKTS ve 6 AKTS kriterleri Güz dönemi bazında verilmiştir. Öğrenciler Güz dönemi için MEE4XX teknik seçmeli havuzundan aldıkları toplam AKTS değerini bir kereliğine mahsus olmak üzere (Güz-Bahar arasında kaydırma yaparak) değiştirebilecektir. Bunun için öğrencilerin ilgili formu (Teknik Seçmeli Ders Değişiklik Formu) doldurarak 14 Eylül 2022 tarihine kadar kendi resmi e-posta adreslerinden mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

7: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ) BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 12 AKTS’lik MSETEXX teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin ve 6 AKTS’lik MSETEXX teknik seçmeli havuzunun açılması.
 • MSETEXX teknik seçmeli havuzundan
  • 12 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • 6 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi,
  • Hiç almamış veya tüm teknik seçmeli havuzundaki derslerden başarısız olmuş öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni MSETEXX seçmeli havuzundan bir dersin verilmesi.
 • MSETEXX teknik seçmeli havuzu 3. ve 4. Sınıfta hem Güz hem Bahar Döneminde mevcuttur. 12 AKTS ve 6 AKTS kriterleri Güz dönemi bazında verilmiştir. Öğrenciler Güz dönemi için MSETEXX teknik seçmeli havuzundan aldıkları toplam AKTS değerini bir kereliğine mahsus olmak üzere (Güz-Bahar arasında kaydırma yaparak) değiştirebilecektir. Bunun için öğrencilerin ilgili formu (Teknik Seçmeli Ders Değişiklik Formu) doldurarak 8 Eylül 2022 14 Eylül 2022 tarihine kadar kendi resmi e-posta adreslerinden mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8: HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

 • 7. yarıyıldaki 23 AKTS’lik GE4XX-A teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin ve 17 AKTS’lik GE4XX-A teknik seçmeli havuzunun açılması.
 • GE4XX-A teknik seçmeli havuzundan
  • 23 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • 17 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi,
  • 17 AKTS’lik dersleri tamamlayamayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni GE4XX-A seçmeli havuzundan 17 AKTS tamamlanıncaya kadar teknik seçmeli dersin verilmesi,
  • Hiç almamış öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni GE4XX-A seçmeli havuzundan ders verilmesi.
 • GE4XX teknik seçmeli havuzu hem Güz hem Bahar Döneminde mevcuttur. 17 AKTS, 11 AKTS ve 5 AKTS kriterleri Güz dönemi bazında verilmiştir. Öğrenciler Güz dönemi için GE4XX teknik seçmeli havuzundan aldıkları toplam AKTS değerini bir kereliğine mahsus olmak üzere (Güz-Bahar arasında kaydırma yaparak) değiştirebilecektir. Bunun için öğrencilerin ilgili formu (Teknik Seçmeli Ders Değişiklik Formu) doldurarak 14 Eylül 2022 tarihine kadar kendi resmi e-posta adreslerinden mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

9: BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE UYGULAMA:

2017 Öğretim Planında

 • 7. yarıyıldaki 24 AKTS’lik BIO-SC-2 teknik seçmeli havuzunun kapatılarak yerine 6 AKTS’lik ENG4XX Disiplinlerarası Seçmeli Havuzunun ve içinde ENG401 dersinin ve 18 AKTS’lik BIO-SC-2 teknik seçmeli havuzunun açılması.
 • BIO-SC-2 teknik seçmeli havuzundan
  • 24 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin zorunlu tutulmaması,
  • 18 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin verilmesi,
  • 12 AKTS’lik dersleri tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni BIO-SC-2 seçmeli havuzundan bir dersin verilmesi,
  • 6 AKTS’lik dersi tamamlayan öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni BIO-SC-2 seçmeli havuzundan iki dersin verilmesi,
  • Hiç almamış öğrencilere ENG401 dersinin ve yeni BIO-SC-2 seçmeli havuzundan iki dersin verilmesi.

Yeni 2022 Öğretim Planında

 • Yeni 2022 Öğretim Planının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı başında kayıtlanan öğrencilere uygulanması,

 

Menüyü Kapat