İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Staj

Öğrencilerin dikkatine!

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde uzaktan staj uygulaması ve mezuniyet durumundaki öğrenciler için stajın proje çalışması, ödev hazırlaması vb. şekilde tamamlaması uygulaması yapılmayacaktır.

 

Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ve Yaz Stajı III dersleri kapsamında staj yapacak öğrenciler:

Yaz stajı kapsamında stajlarını yapacak öğrencilerin mevcut staj yönergesine göre gerekli prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Fakültemiz Staj Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

Bu kapsamda “Öğrenci Staj Müracaat Formu” doldurulmalıdır. İlgili formlara erişmek için tıklayınız.

Öğrenciler belgelendirmek şartıyla aşağıdaki durumlarda Yaz Stajı yerine dönem içinde de stajlarını yapabilirler.

  • Kayıtlı olduğu dönem içinde herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrenciler.
  • Kayıtlı olduğu dönem içinde devam zorunluluğu olan herhangi bir dersi olmayan öğrenciler.
  • Kayıtlı olduğu dönem içinde tüm dersleri uzaktan işlenen öğrenciler.

Bu öğrenciler için dekanlık tarafından dönem içinde ilgili takvime göre sigorta primi ödemesi yapılır.

Fakültemiz bölümlerinin belirlenen yasal zorunlu staja ilaveten öğrencinin isteğine bağlı olarak staj süresi maksimum 90 (Doksan) güne kadar uzatılabilir. Ancak bu süre kesintisiz olarak tamamlanmalıdır.

Öğrenciler staja her ayın ilk pazartesi günü başlatılacaktır (2021-2022 Yaz dönemine mahsus olmak üzere, iki stajı aynı anda yapmayı planlayan veya hem staj yapacak hem yaz okuluna kayıtlanacak öğrenciler hariç). 

Öğrencilerin staj taleplerini belirten dilekçeyi öğrenci işlerine diğer evrakları ile birlikte en geç staja başlamadan 15 gün öncesinden iletmeleri gerekmektedir.

Staj ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Sanayide uygulama faaliyetleri kapsamında faaliyet yapacak öğrenciler:

Bölüm müfredatlarında mevcut sanayi uygulamaları ile ilgili dersler bölüm tarafından belirlenen şartlar dahilinde yürütülür.

Bitirme Projesi kapsamında öğrenciler dönem içinde ilgili derse kayıtlı olmak şartıyla ve dersi veren öğretim elemanının uygun görmesi durumunda sanayide uygulama çalışması gerçekleştirebilirler.

Bu öğrenciler için dekanlık tarafından dönem içinde ilgili takvime göre sigorta primi ödemesi yapılır.

Bu kapsamda “Dersler Kapsamında Sanayi Uygulama Faaliyetleri Müracaat Formu” doldurulmalıdır. İlgili formlara erişmek için tıklayınız.

 

Kamu Kurum/Kuruluşları Stajları

Zorunlu stajlar dışında normal eğitim öğretim süresini aşmamış (hazırlık hariç 8. Dönem) olan öğrencilerimizin haftada en az 3 gün katılım sağlamak koşulu ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanlığı Kariyer Kapısı platformundan başvuru yaparak ilgili staj imkânlarından faydalanabilirler. Kariyer Kapısı üzerinden kabul alan öğrencilerin İş ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri fakültemiz tarafından karşılanacaktır.

Önemli Not: Bu çalışma T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanlığı Yetenek Kapısı üzerinden başvurulan özel sektör stajlarını KAPSAMAMAKTADIR.

Kariyer Kapısı

 

 

 

İletişim:

Bölüm Staj Komisyon Başkanları için tıklayınız.

Öğrenci İşleri e-posta adresi: mmf.ogrenci.isleri@ikcu.edu.tr

Menüyü Kapat