İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı için tıklayınız.

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı için tıklayınız.

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.

Özel Kalem Görev Tanımı için tıklayınız.

Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.

Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı için tıklayınız.

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.

Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Tekniker-Teknisyen Görev Tanımı için tıklayınız.

Personel İşleri Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı için tıklayınız.

Birim Kalite Ekibi Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız.

Döner Sermaye Personeli Görev Tanımı için tıklayınız.

Mali İşler Personeli Görev Tanımı için tıklayınız.

Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Yardımcı Hizmetler Görev Tanımı için tıklayınız.

 

Menüyü Kapat